ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

 

Shalom, en welkom op de vernieuwde site van Elchanan antwoordt.

 

 

*** nieuw ***

Profetische tekenen ;  Joodse vluchtelingen

onder actualiteiten:     Vrede in het midden oosten ?

Stop subsidie aan Hamas !

 

 

Diverse studies :

" Yeshua en het midden oosten conflict"

feiten over IsraŽl:

http://www.jerusalemonline.com/specials5.asp

 

ISRAňL  60 JAAR  !!

http://walktheland.org/israel_video

Bericht in de palestin post, het latere Jerusalem Post bij de oprichting van de staat IsraŽl.

 

<><  <><  <><  <><  <><  <><  <><

         ELCHANAN  

GOD IS GENADE

 

 

 

 

Hartelijk welkom op de El Chanan page.
Waarom El Chanan ?

Zoals hier boven vermeld staat, betekent het: God is genade.

Persoonlijk geloof ik dat het Gods Genade is, waar wij ons leven aan te danken hebben.
Als God niet zo intens van ons gehouden had, dan had Hij ons nooit zoveel genade betoond, door Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, voor onze schuld te laten sterven aan het kruis.

Gelukkig bleef het niet bij Zijn sterven; na 3 dagen stond Jezus op uit de dood en overwon daarmee de grootste macht die ons kan bedreigen; de dood.
als Hij zelfs de macht van de dood overwonnen heeft, welke macht ter wereld zou Hij dan niet kunnen overwinnen.....?!

Als wij Gods genade aan willen nemen door te erkennen dat Jezus ook voor ons gestorven is en opgestaan,dan mogen we zeker weten dat Jezus altijd naast ons zal gaan en dat ook wij Zijn alles overwinnende Kracht mogen ervaren in ons eigen leven.

Je hoeft het alleen maar aan te nemen om er in mee te mogen delen.
wat een genade !!!

Jezus had meer voor je over dan een kaartje of een bos bloemen.

HIJ GAF ZIJN LEVEN !

 

 


Wat kun je op deze homepage verwachten ?

Deze site zal constant in ontwikkeling blijven.

Helaas is het voor mij niet mogelijk om de site continu ťcht up to date te houden.

Vrijwel iedere dag zijn er wel actualiteiten vanuit Israel te melden en om dat allemaal goed bij te houden zou ik 24 uur per dag daarmee bezig moeten zijn.

Ik probeer zoveel mogelijk het belangrijkste nieuws te filteren en hier door te geven.

Maar ook zonder actuele berichtgevingen is er op www.elchanan.antwoordt.nl  m.i. ruimschoots informatie en studiemateriaal met betrekking tot IsraŽl en haar volk te vinden.


Je zult hier voornamelijk artikelen over Israel en het jodendom  en aanverwante zaken  kunnen vinden.

Daarnaast zullen er ook niet direct israŽl -gerelateerde artikelen geplaatst worden waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn om te weten en om te kunnen groeien in het geloof in Yeshua de Messias.

Waarom Israel ?

Omdat het,ondanks wat de wereld ook zegt, nog steeds Gods volk is en het land van de Bijbel.
God heeft Zelf in Zijn Woord gezegd:

Want de Here heeft Sion (Jerusalem) verkoren,
Hij heeft het Zich ter woning begeerd;
dit is mijn rustplaats voor immer,
hier zal Ik wonen, want haar heb ik begeerd.

psalm 132:13,14

God begeert Jerusalem als woning......Hij wil er wonen; rusten voor immer.
Niet eventjes maar voor immer; voor eeuwig.

Is het dan niet van groot belang dat wij goed voor het land Israel zorgen; waken over Jerusalem; bidden voor de vrede van Jerusalem ?!

Als we bedenken wat God voor ons heeft over gehad.....
Kunnen wij dan niet mee helpen om Zijn woonplaats te bereiden ?!

 

Waarom aandacht voor Israel ?

Israel is een land waar bijna de hele wereld over spreekt.
Een land wat bijna dagelijks in het nieuws is; een land wat bij veel mensen geliefd is, maar wat ook door velen veracht wordt.

Ik wil eens kijken wat Gods Woord, de bijbel over Israel zegt.
Want het is het land van de bijbel; praktisch de hele bijbel speelt zich af in en rond Israel en is ook geschreven door de mensen die er woonden, ten dien tijde.

 

Zoals ik al schreef in het begin van deze pagina; God zegt Zelf in Zijn woord, dat Hij sion (Jerusalem) als Zijn woning verkoren heeft. En als God Zelf een land / stad uitkiest dan heeft hij daar ongetwijfeld een heel speciale bedoeling mee.

Veel mensen zien Israel als een land waar altijd oorlog is; een land van de Joden die de Palestijnen geen land gunnen, maar is dat laatste wel zo....?
Zou het niet heel anders kunnen zijn .....?

Het allereerste Israel was een land wat lag tussen de Eufraat en de Tigris.
Als je je bedenkt dat de Eufraat in Irak ligt, betekent dat dat niet israel land heeft ingenomen, maar juist de omliggende landen.

God belooft in Zijn woord, de bijbel, meerdere keren dat het volk Israel haar land terug zal krijgen.
Bijvoorbeeld in DEUTERONOMIUM 11:23-25 waar staat:

...dan zal de Here al deze volken voor u wegdrijven, zodat gij het gebied van volken, groter en machtiger dan gij,in bezit zult nemen.
Elke plaats die uw voetzool betreedt zal van u zijn; (let op !) van de woestijn af tot de Libanon, van de rivier af, de rivier de Eufraat, tot de westelijke zee toe, zal uw gebied zich uitstrekken.

Dat is dus een heel wat groter gebied dan wat nu Israel heet en volgens God Zelf gaat Hij hen dat geven.
Ongeacht wat de wereld daarvan vindt of zegt; ongeacht het feit dat de Palestijnen Jerusalem willen hebben, ongeacht wat de wereldleiders er over beslissen.
Gods woord gaat ver boven dat van mensen; God is Almachtig en Hij houdt Zijn woord; God doet wat Hij belooft !!!
Ook in EZECHIEL 36 en 37 kun je lezen over Gods beloften en plannen met en voor Israel.

JERUSALEM

Ik heb Jerusalem gezien ! Dat hoog verheven oord.
De bergen liggen er rondom; een dichte Gouden poort.

Van alle natie, tong en taal, krioelt het in die stad.
Ik zag ze bidden, allemaal; dat tervaren, dat was me wat.

Het tempelplein, onteerd, ontwijd;geen feestgedruis of zang.
De muur, gebed en plechtigheid; O Adonai, hoe lang ?

Ik heb Jerusalem gezien;de kinderen op het plein.
Herbouwde plaats,zoals voorzegd;mijn blik wordt klaar en rein.

Hij heeft Jerusalem gezien !!! Zijn voetstap nadert al.
Ontsluit de poort,Uw Koning komt;bereid, verhoog het dal.

Zo stralend als een jonge bruid; aanschouw de gouden gloed.
Een stad die voortschrijdt in de tijd; haar Koning tegemoet.

 

 

 


 

Do not think that love, in order to be genuine, has to be extraordinary. What we need is to love without getting tired.
How does a lamp burn? Through the continous input of small drops of oil. If the drops of oil run out, the light of the lamp will cease, and the bridegroom will say, "I do not know you." (Matthew 25:12).
My daughters, what are these drops of oil in our lamps? They are the small things of daily life: faithfulness, punctuality, small words of kindness, a thought for others, our way of being silent, of looking , of speaking, and of acting. These are the true drops of love...
Be faithful in small things because it is in them that your strength lies.
- Mother Teresa

 

 

                                  

 

REAGEREN  ????

elchanan@antwoordt.nl

Deze site is verzorgd door ELCHANAN PRODUCTIONS   

© copyrights reserved by ELCHANAN PRODUCTIONS

 

 

    

Laatste wijziging op: 10-09-2010 17:08