ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

 


 

 
Profetische Tekenen in de Eindtijd
 
 
De bijbel geeft veel voorbeelden van tekenen die ons moeten waarschuwen voor het komende einde van het millennium en de terugkeer van Jezus Christus.

Zes tekenen werden door Jezus gegeven, twee kenmerken door Paulus en elf andere gebeurtenissen werden door de profeten gegeven die voorafgaand of spoedig na het einde van het millennium zullen plaatsvinden.
 
Wij worden ook verteld dat wij niet exact het einde zullen kennen, maar God gaf ons deze tekenen om ons duidelijk te maken wanneer de eindtijd dichterbij zou komen.
 
Terwijl de Christelijke kerk meer en meer in de interfaith beweging wordt getrokken en op het punt staat in te dutten door de groeiende aanvallen op het geloof, wist God dat het tekenen zou vergen om ons te wekken en ons eraan te herinneren dat wij werk te doen hebben.
 
Jammer genoeg, nemen veel Christenen de verzen die ons vertellen; dat wij de tijd van Zijn komst niet kennen, als het moeten negeren van alles in de Heilige schrift dat ons waarschuwt voor deze tijd van beproeving.
 
Anderen zijn in de val gelopen en vrezen om gelabeld te worden als een ďconspiracy theorist" wanneer zij interesse tonen in Bijbelse profetieŽn over de toekomst van ons en deze wereld. Mijn filosofie is eenvoudig. God heeft alles omvat in de Bijbel en aangezien God alwetend is, zouden wij moeten vertrouwen dat het belangrijk is om te weten en te bestuderen samen met de rest van Zijn Woord.
 
Het wordt steeds duidelijker dat de komst van onze HEER nadert.
De profetieŽn worden dagelijks vervuld, en in een sneller tempo dan ooit voorheen. Of u nu in een opname voor de grote verdrukking gelooft of gelooft dat Christenen door de grote verdrukking heen moeten, het maakt niet uit. Het begin van de geboortepijnen en de tekenen van de tijd zouden hetzelfde effect op ons allemaal moeten hebben.
 
Het zou ons moeten motiveren om zo veel mogelijk zielen te redden zoveel als wij kunnen in de tijd die wij nog over hebben. De grote Commissie vertelt ons om discipelen te zijn voor alle naties, om de boodschap van redding door Jezus aan alle mensen over te brengen. Als de Kerk opgenomen wordt vůůr de grote verdrukking, is het belangrijk dat wij een verklaring achterlaten voor de beproevingen en oordelen die de achterblijvers onder ogen zullen moeten zien.
 
Hoe anders zullen zij de misleiding van de Antichrist kunnen herkennen en in plaats daarvan naar de waarheid van de Bijbel zoeken? Als wij de grote verdrukking samen met hen moeten ondergaan, zullen wij voorbereid moeten zijn om niet alleen de boodschap van redding te delen, maar ook de redenen moeten uitleggen van Gods oordeel en het gebruiken als verdere bewijs voor de noodzaak om gered te worden.
 
Hieronder staan de profetische tekenen die God ons gaf als waarschuwing voor het naderbij komen van einde van het millennium. Veel van de profetieŽn worden nu vervuld en velen zullen in de nabije toekomst vervuld worden. Ik wil u aanmoedigen om profetieŽn te bestuderen, om te weten wat komen gaat en bereid te zijn om het met anderen te delen.
 
ZES TEKENEN DIE DOOR JEZUS WERDEN GEGEVEN OM OP ZIJN KOMST TE WIJZEN EN HET EINDE VAN DE MILLENIUM
 
In Matheus 24:3 werd Jezus gevraagd; Vertel ons, wanneer zal het allemaal gebeuren en aan welke tekenen kunnen wij uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Jezus, vertelde zijn apostelen om te kijken naar de volgende tekenen voorafgaand aan zijn komst en het einde van de tijd.
 
 
VALSE PROFETEN EN CHRISTUSSEN
 
Matheus 24:5 Jezus antwoordde hun: Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ďIk ben de Messias,Ē en zij zullen veel mensen misleiden.
 
Matheus 24:11 "Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden.Ē
 
In de afgelopen jaren hebben velen geclaimd de Messias te zijn. Jim Jones en David Koresh zijn voorbeelden van valse Christussen evenals talloze anderen die niet actueel zijn en in de media worden genoemd. Deze valse profeten zijn een prelude aan de uiteindelijke valse Christus, de antichrist.
 
Veel New Age groepen, sommigen zelfs NGO's die voor de Verenigde Naties werken, wachten gespannen op de antichrist, en bereiden de weg voor zijn acceptatie als hoofd van de hiŽrarchie van goden en de persoon die wereldvrede zal inluiden.
 
 
2. OORLOGEN
 
Matheus 24:6 ďJullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen.Ē
 
Geruchten van oorlogen (bedreigingen) komen nu vaker voor in alle gebieden in de wereld dan voorheen, dankzij de onmiddellijke media dekking en de beschikbaarheid van veel 24-uurs nieuwsbronnen blijven wij op de hoogte.
 
Matheus 24:7 "Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven
 
Meer mensen zijn gedood in oorlogsvoering in deze eeuw dan in elk andere tijd in de geschiedenis. Terwijl het dodencijfer in het Midden-Oosten toeneemt, werken steeds meer landen aan de ontwikkeling van verwoestende massa vernietigingswapen. Het potentieel voor een oorlogsuitbarsting bestaat nu in elk natie, koninkrijken en plek op aarde.
 
 
3. HONGERSNOOD
 
Matheus 24:7 "Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven
 
Hongersnood spreidt zich uit over het Afrikaanse continent. Maar ondervoeding is niet alleen beperkt tot Afrika. Een groot gedeelte van de mensen in de wereld lijdt aan het tekort van voedsel.
 
 
4. AARDBEVINGEN
 
Matheus 24:7 "Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven
 
Het aantal en de intensiteit van aardbevingen deze eeuw zijn op een hoger niveau dan enig andere tijd in de geschiedenis. Het aantal seismische gebeurtenissen komt dagelijks en overal in de wereld voor. De seismische monitor IRIS toont alle belangrijke aardbevingen. Vermeld doormiddel van gele en rode cirkels, de seismische gebeurtenissen van de laatste 15 dagen zijn een sterk bewijs voor de vervulling van Matheus 24:7 in onze dagen. In sterk contrast met de jaren 1890 tot 1900 toen er slechts ťťn belangrijke aardbeving in de wereld was.
 
 
5. BEPROEVINGEN
 
Matheus 24:8-9 "dat alles is het begin van de weeŽn. Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam
 
Christenen over de hele wereld zijn vandaag onder aanval. In de Verenigde Staten en Europa genieten Christenen nog de vrijheid om God te aanbidden zonder meer te lijden dan alleen spot, haat of discriminatie op het werk en school. Maar in veel andere landen zoals China, Soedan, Afrika, Saudi-ArabiŽ, Korea, Rusland, en vele Moslimnaties lijden Christenen veel meer aan grotere vervolgingen en dood voor hun geloof.
 
Tijdens de grote verdrukking zal dit lijden wereldwijd zijn en zal zelfs verdergaan tot het punt van martelaarschap. Deze eerste 5 tekenen zullen in intensiteit stijgen naarmate wij de grote verdrukking naderen, zoals de geboortesteken of de samentrekking van een zwangere vrouw verergert naarmate de bevallingstijd nadert.
 
 
6. HET EVANGELIE ZAL OVER DE HELE WERELD WORDEN GEPREDIKT
 
Matheus 24:14 "Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen
 
Deze voorspelling is al vervuld door televisie, radio, missionarissen, de vertaling van de Bijbel in vele talen en het Internet. Mensen over de hele wereld horen nu de boodschap van Christus door missionarissen die over de hele aarde reizen en via technologie waarmee wij met mensen aan de andere kant van de wereld kunnen communiceren vanuit onze eigen huizen, kerken en kantoren.
 
TWEE KENMERKEN VAN DE EINDTIJD DOOR APOSTEL PAULUS
 
 
1. GODDELOOSHEID IN DE LAATSTE DAGEN
 
2 Timotheus 4:1-3,7 ďWeet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoÔstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen;  die almaar willen leren maar nooit in staat zullen zijn de waarheid te kennen
 
Iedereen die televisie kijkt of de krant leest, is getuige van collectieve hebzucht en corruptie, of loop even naar buiten, het is duidelijk dat deze profetie is vervuld door onze generatie. Onze leiders zijn vaak corrupt; onze steden zijn gevuld met misdaad, brutaliteit, en neonlichten die onze zondige, goddeloze aard verkondigen. De New Age beweging brengt een stijgend aantal mystici die claimen verlicht te zijn. Zij zijn een aantal best opgeleide en invloedrijkste mensen in onze maatschappij en toch ontbreekt de echte waarheid.
 
2. AFVAL VAN HET GELOOF
 
1 Timotheus 4:1-3 ďMaar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid, die het huwelijk verbieden en hen dwingen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft om door de gelovigen, die de waarheid kennen, onder dankzegging te worden gegeten
 
Kerken vandaag de dag worden meer en meer oecumenisch en omhelzen de New Age interfaith agenda en ontkennen dat Jezus Christus de enige weg naar redding is.
 
Politiek correcte media en de corrupte maatschappij hebben homo seksualiteit als aanvaardbare levensstijl omhelst en prediken tolerantie en compromis in plaats van Gods waarheid voor de redding van de wereld.
 
Milieu deskundigen binnen de New Age beweging lokken mensen in de verering van moederaarde, het geloof in vorige levens, reÔncarnatie en Karma, ook demoniseren zij iedereen die het vlees eet die God ons heeft gegeven als voeding voor onze organismen.
 
ELF VERVULLINGEN VAN BIJBEL PROFETIE DIE VEREIST ZIJN VOOR DE EINDIJD
 
 
1. BESTAAN VAN EEN LEGER VAN 200.000.000 SOLDATEN IN HET OOSTEN
 
Openbaring 9:16 "Het aantal ruiters van de bereden troepen Ė ik hoorde hoeveel het er waren Ė bedroeg tienduizend maal tienduizenden
 
Een leger van deze grootte heeft nooit bestaan totdat het leger van China het aantal bereikte in 1960.
 
 
2. HERLEVING VAN HET ROMEINSE RIJK (DE EUROPESE UNIE)
 
DaniŽl 2:32-33 "Het hoofd van het beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer, deels van leem."
 
DaniŽl 2:40-43 "Een vierde koninkrijk ten slotte zal hard als ijzer zijn. IJzer verbrijzelt en vermorzelt alles, en net als ijzer dat verplettert, zal het al die andere rijken verbrijzelen en verpletteren. U zag dat de voeten en tenen voor een deel uit pottenbakkersleem en voor een deel uit ijzer bestonden; dat betekent dat het koninkrijk verdeeld zal zijn. Het zal iets van de hardheid van ijzer hebben, daarom zag u ijzer voor u, vermengd met kleiachtige leem. Dat de tenen en voeten deels van ijzer en deels van leem waren, betekent dat het koninkrijk voor een deel sterk zal zijn, voor een deel broos. U zag ijzer vermengd met kleiachtige leem; dat betekent dat die delen zich zullen vermengen in het nageslacht, maar ze zullen zich niet verbinden, zoals ijzer zich niet met leem laat verbinden.Ē
 
Het vierde koninkrijk van ijzer is het Romeinse Rijk volgens Daniel's interpretatie van Koning Nebuchadnezzar's droom. De twee benen zijn de verdeling van het Romeinse Rijk in een oostelijk gedeelte dat de Byzantijnse Rijk wordt genoemd en in 1400 eindigde en een westelijk gedeelte met Rome als machtscentrum en ook in 1400 eindigde.
 
De naties van Europa hebben nooit een samenhangend geheel gevormd of ťťn imperium gevormd sinds het Romeinse Rijk op hield te bestaan, zij zijn verder gegaan als afzonderlijke naties, maar nu in onze tijd vormen zij weer een geheel. De uiteindelijke ratificatie van het Lissabon verdrag in 2009 geeft de herleefde Romeinse Rijk zijn ziel.
 
 
3. TERUGKEER VAN DE ZUIVERE HEBREEUWSE TAAL, NAAR ISRAňL
 
Sefanja 3:9 Dan zal ik de lippen van de volken rein maken, zij zullen de naam van de HEER aanroepen, ze zullen hem dienen, zij aan zij.
 
Voorafgaand aan de restauratie van IsraŽl in 1948 was de Hebreeuwse taal een dode taal. Nu wordt Hebreeuws overal gesproken in heel IsraŽl.
 
 
4. HET HERBOUWEN VAN DE TEMPEL, RESTAURATIE VAN TEMPEL
 
 VERERING EN DIERLIJKE OFFERS IN JERUZALEM
 
Om verscheidene eindtijd profetieŽn te vullen zal de tempel moeten worden herbouwd.
 
Openbaring 11:2 " De voorhof buiten de tempel moet je overslaan. Meet die niet op, want hij is bestemd voor de heidenen, die de heilige stad tweeŽnveertig maanden lang zullen vertrappen.Ē
 
DaniŽl 9:27 ďHij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, ťťn week lang. De helft van de week zal hij offers noch gaven laten brengen, en boven op het altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien zijn, totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht komt.Ē
 
DaniŽl 9:26 ďNa de tweeŽnzestig weken zal een gezalfde worden vermoord, zonder dat iemand het voor hem opneemt. Het volk van een toekomstige vorst zal verderf brengen over de stad en het heiligdom. ď
 
Sommige archeologen geloven dat de tempel eigenlijk 340 voet ten zuiden van de RotsKoepel stond, dit plaatst de RotsKoepel in het Hof van de heidenen. Dit is het hof dat buiten de tempel wordt gelaten.
 
Er zijn veel groepen bezig geweest met de voorbereidingen van de nieuwe tempel. De bouwtekeningen zijn klaar en de priester kledingstukken zijn gemaakt.
 
En zijn zelfs pogingen geweest om de hoekstenen van de tempel te leggen. Het enige dat in de weg staat voor de bouw van de nieuwe tempel is de derde heiligste plaats van het Islam de RotsKoepel en overheidssteun voor een dergelijke onderneming. Mogelijke scenario's voor het herbouwen van de tempel zijn als volgt:
 
1. De overtuiging en het uitvoeren van wonderen door de Antichrist en de Valse profeet om de Islamitische wereld het herbouwen goed te laten keuren.
 
2. De Verenigde Naties bespreken de herbouw van de tempel na een oorlog met de Noordelijke legers (Rusland en Islamitische krachten). Dit veronderstelt dat de oorlog met de Noordelijke legers niet de slag van Armageddon is zoals sommigen denken en dat deze oorlog voor de opname en voor de grote verdrukking plaatsvindt zoals beschreven in Ezechiel. De bovennatuurlijke vernietiging van het Russische leger en de Islamitische krachten zullen een hernieuwde Christelijke verering en ijver onder de Joodse mensen veroorzaken die de tempel opnieuw zullen bouwen.
 
3. Het is vastgesteld dat de locatie van de eerste twee tempels eigenlijk ten zuiden van de RotsKoepel lag, en het hof van de heidenen (de RotsKoepel) zal buiten de 3de tempel worden verlaten. Een groep in IsraŽl genaamd de Tempelberg Gelovigen hebben al de grootste deel van de priesterkleding, instrumenten en ander materiaal dat voor de tempelverering wordt vereist. Ook hebben zij actieve voorbereidingen getroffen voor het leggen van de hoekstenen voor de derde tempel.
 
 
VERSCHIJNING VAN DE RODE VAARS NA 2000 JAAR
 
Numeri 19:2-7 "Dit is een wet die de HEER heeft ingesteld: Zeg tegen de IsraŽlieten dat ze je een koe brengen, een gave rode koe zonder enig gebrek, die nog nooit een juk heeft gevoeld. Geef die aan de priester Eleazar. Ze moet buiten het kamp worden gebracht en daar in zijn aanwezigheid geslacht worden. De priester Eleazar moet zijn vinger in het bloed dopen en het zevenmaal in de richting van de voorkant van de ontmoetingstent sprenkelen. De koe moet voor zijn ogen worden verbrand: de huid, het vlees, het bloed en de inhoud van de ingewanden. De priester neemt cederhout, majoraan en karmozijn, en gooit dat midden in het vuur waarin de koe verbrand wordt. Dan moet hij zijn kleren en zijn lichaam met water wassen. Daarna mag hij het kamp weer binnen, maar hij blijft tot de avond onrein
 
Een rode vaars wordt vereist om te gebruiken tijdens de reiniging proces zoals beschreven in het Bijbelboek Numeri. In Mei 1997 werd de eerste Rode Vaars in 2000 jaar geboren. Een andere rode Vaars werd in IsraŽl geboren in Maart 2002.
 
 
6. TOENAME IN KENNIS EN REIZEN
 
DaniŽl 12:4 ďMaar houd deze woorden geheim, DaniŽl, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen.Ē
 
Billy Graham zei eens, "negentig procent van alle ingenieurs en wetenschappers die ooit hebben geleefd zijn vandaag de dag in leven." luchtreizen, de ruimtevaart, DNA onderzoek en klonen zijn allen voorbeelden van de toename in kennis in onze generatie.
 
Maar Profeet DaniŽl bedoelde eigenlijk een toename van Bijbelkennis over de eindtijd en de eindtijd profetieŽn. Sinds de oprichting van de Staat IsraŽl tot in onze huidige tijd is er een versnelling gaande in de vervulling van Bijbel profetie.
 
Door versnelling van de BijbelprofetieŽn wordt het beeld steeds duidelijker waar wij ons bevinden, namelijk vlak voor de tweede komst van onze HEER Jezus Christus.
 
 
7. TERUGKEER VAN DE ETHIOPISCHE JODEN NAAR ISRAňL
 
Sefanja 3:10-11 ďVan over de rivieren van NubiŽ zullen zij die ik verstrooid heb mij komen vereren en mij hun offergaven brengen. Op die dag hoef je je niet meer te schamen voor alle daden waarmee je tegen mij in opstand kwam. Wie van overmoed vrolijk is laat ik uit je midden verdwijnen, op mijn heilige berg zul je niet meer hoogmoedig zijn.Ē
 
In 1984, werd operatie Mozes de luchtbrug voor 15.000 Joden gelanceerd die al waren gevlucht naar vluchtelingenkampen in Soedan om aan de hongersnood te ontsnappen. In 1991 vlogen 20.000 Joden in operatie Salomon naar IsraŽl vanuit EthiopiŽ zelf. Een andere luchtbrug begon in Juni 1999, dat gericht was op het vervoeren van de laatste 3.000 leden van de Joodse Quara gemeenschap in noordoost EthiopiŽ naar IsraŽl.
 
 
8. DE OPKOMST VAN RUSLAND
 
Ezechiel 38 2-9 ďMensenkind, richt je blik op Gog, de oppervorst van Mesech en Tubal, in het land Magog, en profeteer tegen hem. Zeg: ďDit zegt God, de HEER: Gog, oppervorst van Mesech en Tubal, ik zal je straffen! Ik kom je halen, ik sla haken door je kaak en laat je wegtrekken met heel je leger, met je paarden en ruiters, met je schitterende krijgers, met heel die menigte zwaardvechters, bewapend met kleine en grote schilden; en dan nog de soldaten uit PerziŽ, NubiŽ en LibiŽ, met hun schilden en helmen, en Gomer met al zijn troepen, Bet-Togarma uit het uiterste noorden met al zijn troepen: heel veel volken zijn het! Bereid je voor, maak je gereed om die hele menigte die zich bij je heeft aangesloten aan te voeren. Over lange tijd, in de verre toekomst, zul je bevel krijgen om op te trekken tegen een land dat zich nog maar net van de oorlog hersteld heeft, tegen een volk dat uit vele volken weer is samengebracht op de bergen van IsraŽl, die lange tijd verlaten zijn geweest. Teruggekeerd leeft het daar zonder zorgen. Met je troepen en al je bondgenoten zul je optrekken als een stormwind, als een wolk die het land overdekt.
 
Om deze eindtijd gebeurtenissen te laten uitkomen, moet Rusland een sterke natie zijn met een sterk leger. Ook zien wij in de huidige tijd dat Rusland allianties aangaat met landen die in Ezechiel 38 staan beschreven. Een belangrijke bondgenoot is Perzie, het huidige Islamitische republiek Iran.
 
 
9. TERUGKEER VAN RUSSISCHE JODEN NAAR ISRAňL
 
Jeremia 23:7-8  ďDaarom, de dag zal komen Ė spreekt de HEER Ė dat er niet meer wordt gezegd: ďZo waar de HEER leeft, die het volk van IsraŽl uit Egypte heeft bevrijd,Ē maar: ďZo waar de HEER leeft, die de nakomelingen van IsraŽl uit het land van het Noorden heeft bevrijd en uit de andere landen waarheen hij hen verbannen had.Ē Dan zullen ze weer in hun eigen land wonen.Ē
 
Tussen 1970 en 1980 was een massa uittocht van Russische Joden uit de voormalige communistische Rusland. In 1999 meldde Associated Press een dramatische stijging van het aantal Joodse immigranten uit Rusland, het was de grootste aantal Russische Joden ooit die emigreerden naar IsraŽl.
 
 
10. TECHNOLOGIE VOOR DE MERKTEKEN VAN HET BEEST
 
Openbaring 13:16-17 ďVerder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken Ė dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam Ė konden iets kopen of verkopen.Ē
 
Op 10 Mei 2002, waren drie leden van een familie in Florida de eerste mensen die een microchip implant ontvingen. Het apparaat gemaakt van silicium wordt VeriChip genoemd. Het is een kleine radiozender ter grootte van een korrel rijst dat onder de huid van een persoon wordt geÔmplanteerd.
 
Het verstuurt een uniek persoonlijk ID nummer wanneer het binnen bereik is van een speciale ontvanger of lezer. De VeriChip fabrikant beschrijft het als " een verkleint, implanteerbaar radiofrequentie identificatie apparaat (RFID) dat gebruikt kan worden voor de veiligheid, noodsituaties en gezondheidszorg applicaties." Sindsdien is er een explosieve toename in het gebruik van deze technologie.
 
Is de huidige Microchip het Merkteken van het beest dat gebruikt zal worden door de Antichrist? Dat kan nog niet met zekerheid worden gezegd.
 
Wat wel significant is, is dat mensen klaar worden gemaakt aan het idee van een merkteken of implant als handhaving voor veiligheid en het verstrekken van medische informatie etc. Aangezien de houding verandert en de vrees afneemt, raken mensen overtuigd van de behoefte voor een dergelijk merkteken.
 
De echte merkteken van het beest zal gemakkelijk en zonder weerstand door de Antichrist aan de wereld worden geÔntroduceerd.
 
 
11. PLANNEN VOOR EEN WERELDOVERHEID
 
De Verenigde Naties, Wereldhandelsorganisatie, Internationaal hof, De VN vredesmacht en politiemacht, talrijke VN NGO's, en andere agentschappen zijn inleidende stappen naar de vorming van een ťťn wereldoverheid.
 
Wij hebben communicatie technologie, transport en de pro-globalisering media dat noodzakelijk is om de ťťn wereldoverheid binnen te treden die door de antichrist zal worden geleid.
 
De stijgende terroristische dreiging en de conflict in het Midden-Oosten zullen slechts de vorming van dit bestuursorgaan door vrees versnellen en de belofte van betere veiligheid maken zodat meer mensen bereid zullen zijn om hun nationale soevereiniteit voor een globaal bestuur op te geven.
 
 
12. SNELLE COMMUNICATIE IN DE WERELD
 
Openbaring 11:3,7-10 ďIk zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende twaalfhonderdzestig dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed. Wanneer zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden. Dan liggen hun lijken op het plein van de grote stad die in figuurlijke zin Sodom of Egypte heet, de stad waar ook hun Heer gekruisigd is. Gedurende drie-en-een-halve dag komen er mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal, om hun lijken te zien, en zij dulden niet dat ze begraven worden. De mensen die op aarde leven juichen om de dood van de twee profeten, en opgetogen sturen ze elkaar geschenken, want die profeten waren een grote kwelling voor hen geweest.Ē
 
De televisie en de 24 uur nieuwsnetwerken maken het voor mensen in de hele wereld mogelijk om de dode profeten te zien liggen en zich te verheugen over hun dood.
 
Lucas 21:28 ďWanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!Ē
 
Lucas 21:32 ďIk verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt.Ē
 
 
 
 
 

Openbaring 20:4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van degenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en zijn beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

Laatste wijziging op: 01-01-2009 11:13