ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

 Tekenen der Tijden

         Oorlog

 

Evangelie van MattheŁs 24

6.En gij zult horen van oorlogen,en geruchten van oorlogen.  

                

  ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten   geschieden, maar nog is het einde niet.

7.Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan,

   en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er                                      

  zullen hongersnoden en pestilentiŽn,  

                               Honger                           

                                                                                        Aardbevingen       

        en aardbevingen in  verscheidene plaatsen.

                                        

                   

                                                            

                                                                   Overstromingen

8.Doch al deze dingen zijn maar het begin der smarten.             

                                      

 

                     volgens evangelie van lukas 21

 

25.En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterrren.

 En op de aarde benauwdheid der volkeren met twijfelmoedigheid,

als de zee en watergolven groot geluid zullen geven,   

Orkanen

     

                             

26. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen. die het aardrijk zullen overkomen.

Want de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

Mattheus 24

 

9.Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden 

    en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naam wil.                  

Terrorisme

            

 

    

 

                                                                                      

 

 

 

11. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.

 

 

weest op uw hoede!!!!!

Laatste wijziging op: 18-10-2004 16:33
Laatste wijziging op: 08-07-2008 00:25