ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

 

Door Franklin Ter Horst

 

De namaak Filistijnen hebben een nieuwe terreurregering

Wat moet doorgaan voor het ĎPalestijnseí parlement heeft zijn vertrouwen uitgesproken in de nieuwe regering van de terreurbeweging Hamas. Inmiddels is de nieuwe ploeg beŽdigd door Ďpresidentí Abu Mazen.Na de installering zwaaide een van de nieuwe wetgevers Ėdoor IsraŽl gezocht Ė met de koran en schreeuwde, "De koran is onze grondwet, Mohammed onze profeet, de heilige oorlog is het pad dat wij zullen volgen en onze grootste wens is te sterven als martelaar voor de zaak van allah." Deze woorden werden door de nieuwe regering -waarvan maar liefst veertien ministers die vast hebben gezeten in IsraŽlische gevangenissen -beantwoord met een staande ovatie en luid geschreeuw dat Ďallah de grootsteí is. Volgens de nieuwe PA minister van informatie Yusuf Rizka, is de nieuwe Hamas regering, "een regering van shahids ( heilige martelaren) die het pad van Dr. Abdel Rantisi ( een meedogenloze terrorist) zal volgen.

Rantisi was ťťn van de oprichters van de terreurbeweging Hamas in 1987 en verantwoordelijk voor de dood van honderden onschuldige IsraŽlische burgers en van grote aantallen ĎPalestijnseí kinderen die door hem als menselijk schild zijn gebruikt of als zelfmoordenaar op pad zijn gestuurd. Stakkers die door de verachtelijke ĎPalestijnseí propagandamachine zijn gaan geloven in een paradijs met 72 zwartogige maagden, alsook met een jongens, Ďprachtig als parels en gewend aan het drinken van wijní. Een eeuwige jeugd en de seksuele potentie van honderd stervelingen. Honderdduizenden ĎPalestijnení trokken destijds door de straten van Gaza om hem de laatste eer te bewijzen. Verschillende wereldleiders en de internationale media reageerden alsof IsraŽl een soort Ďheiligeí om het leven had gebracht. Maar zijn doelstelling was het vermoorden van iedere jood tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse zee en de totale vernietiging van de Joodse staat. Rantisi is betrokken geweest bij 455 terreuraanslagen waarbij 377 IsraŽliís zijn vermoord. Hij is in april 2004 door IsraŽl geliquideerd.

Hamas heeft in heel Gaza nieuwe trainingskampen opgezet waar rekruten worden opgeleid voor de heilige oorlog. Duizenden slaven van satan staan klaar om hun gruwelijke werk uit te voeren. De instructeurs zijn Hamasterroristen die in het buitenland zijn opgeleid. De nieuwe PA minister van Binnenlandse zaken is de notoire terrorist Sayid Seyam. Deze zei op 24 maart dat de nieuwe regering in geen geval Palestijnen zal arresteren die aanslagen plegen tegen IsraŽl: "De dag zal nooit komen dat een ĎPalestijní zal worden gearresteerd vanwege verzet tegen de bezetting"zo sprak hij. De minister van Buitenlandse zaken is topterrorist Mahmoud a ĖZahar, rechts op afbeelding naast de nieuwe premier Ismail Haniyeh.

De minister van justitie is Faraj al Ghoul. Zijn zoons zijn commandanten van de militaire vleugel van Hamas, de al Qassem Brigades, verantwoordelijk voor 60 zelfmoordaanslagen. Een lekker stel boeven bij elkaar dus.

Premier Ismail Haniyeh, zei dat de strijd (lees terreur) tegen IsraŽl doorgaat. Ook hij noemde zijn regering een regering van shahids, en zei verder: wij zijn vastbesloten ons volk te leiden naar de installering van een ĎPalestijnseí staat met Jeruzalem als hoofdstad en wij zullen er eveneens voor zorgen dat alle vluchtelingen naar hun huizen kunnen terugkeren. Vanaf de oprichting heeft Hamas consequent een vredesregeling met IsraŽl afgewezen. Op haar website claimt Hamas meer IsraŽliís te hebben vermoord dan welke andere terreurgroep dan ook. Ze blijken er een soort wedstrijd van gemaakt te hebben.

PLO chef Abu Mazen, de leider van de ĎPalestijnseí doodscultuur doet net alsof hij niet blij is met Hamas. Hij zegt het niet eens te zijn met het politieke programma van Hamas dat weigert IsraŽl te erkennen en de terreur af te zweren. Maar Mazen speelt al jaren onder ťťn hoedje met de terroristen van Hamas. Hij wekt de indruk er alles aan te doen een vredesregeling met IsraŽl tot stand te willen brengen. Maar Mazen heeft veel geleerd van zijn voormalige terreurvriendje Arafat. Hij heeft een platvorm geschapen voor Hamasindoctrinatie, rekrutering en training van terroristen. Hij is de architect van de opruiing op PA scholen, in moskeeŽn en in de media. Hij is de ingenieur van banden met Iran en SyriŽ ( het waren zijn eerste stops volgende op zijn verkiezing in 2005). Het was eveneens de chef onderhandelaar van een serie afspraken met Hamas sinds 1993.Hij is de raadgever van de PA-educatie, de opleiding van wandelende moslimbommen en voorvechter van het Ďrecht op terugkeerí van wat men ĎPalestijnseí vluchtelingen noemt. Op 30 december 2004 verscheen Mazen in Jenin op de schouders van terrorist Zubeidi. Sprekend voor zoín 1000 aanhangers, zei hij: "Mensen die joden vermoorden, zijn geen criminelen noch moordenaar. ,Zij vechten voor een fatsoenlijk leven van hun ĎPalestijnseí broeders. Wij zullen jou droom (daarmee doelend op Arafat) waarmaken en ervoor zorgen dat de ĎPalestijnseívlag zal wapperen op de muren van Jeruzalem, de hoofdstad van ons onafhankelijk Palestina".

Op 31 December 2004 herhaalde hij zijn onsterfelijke loyaliteit aan Arafatís meest extreme eisen, een totale terugtrekking naar de wapenstilstandlijnen van 1949, Jeruzalem als íPalestijnseí hoofdstad en het recht op de terugkeer van miljoenen ĎPalestijnseí vluchtelingen naar IsraŽl. Op 1 januari 2005 verklaarde hij nooit het ĎPalestijnseí terrorisme te zullen bestrijden en op 4 januari noemde hij IsraŽl "de Zionistische vijand". Na zijn verkiezingsoverwinning zei hij op 10 januari voor een schreeuwende menigte de "kleine Jihad (heilige oorlog) is voorbij, wij gaan nu aan de grote Jihad beginnen" De menigte respondeerde met "Een miljoen martelaren zullen opmarcheren naar Jeruzalem". Deze figuur verschilt niets van Arafat, noch van de leiders van Hamas! Desondanks doen de wereldleiders en de internationale media er alles aan de man als een Ďvredesduifjeí af te schilderen.

Abu Abir, een van de leiders van de islamitische terreurbeweging Popular Resistance Committees zij onlangs dat zijn groep spoedig een raketoorlog tegen IsraŽl zal beginnen. Hij dreigde met beschietingen van het internationale vliegveld Ben Goerion in Tel Aviv, en waarschuwde dat deze raketten IsraŽl in een hel zullen veranderen. Ook sprak hij van een ophanden zijnde "Derde Intifada" waarbij ze een aantal zeer vervelende verrassingen voor IsraŽl in petto hebben. Om de Ďpretí niet te missen heeft ook Al Qaeda zijn kamp opgeslagen in Hamasstan om deel te nemen aan de al enige tijd verwachte nieuwe orgie van geweld tegen IsraŽl.

De Verenigde Staten, Canada en nog een aantal andere landen hebben besloten de geldkraan te zullen dichtdraaien nu Hamas aan de macht is, anderen twijfelen nog of men door moet gaan met het leveren van financiŽle hulp. In de voorgaande jaren is slechts een zeer beperkt deel van de vele miljarden, bij de gewone burger terechtgekomen. Het geld is opgegaan aan corruptie Ėjarenlang ontkend, inmiddels toegegeven Ė geweld tegen eigen burgers, het opleiden van zelfmoordterroristen, bommenfabrieken, raketten en de vele, vele, zogenaamde veiligheidsorganen, een dekmantel voor diverse terreurgroepen. De gulle gevers van miljarden waren niet geÔnteresseerd in deze feiten, hebben het zelfs jarenlang stelselmatig ontkend. Het is onvoorstelbaar dat de kliek in Ram-allah hier al die jaren goed mee is weggekomen. Van al dat geld is een enorme terreurinfrastructuur opgebouwd, de grootste in het hele Midden Oosten, nauw verbonden met, terreurbendes in Irak, Al Qaeda, Hezbollah en landen als Iran, SyriŽ, Soedan, Rusland, China, Noord Korea. De praktijk heeft geleerd dat zelfs massamoordenaars kunnen rekenen op internationale steun.

 

Door: Franklin ter Horst 

De Valse Kerk spreekt

De World Council of Churches (WCC) ,Wereldraad van Kerken, roept christenen wereldwijd op hun stem te laten horen om regeringen en politici duidelijk te maken dat de kerken zich zorgen maken over de alsmaar slechter wordende situatie tussen IsraŽl en wat zij ĎPalestinaí noemen.Op de website van deze organisatie http://wcc-coe.org spreekt men zalvend over vrede tussen IsraŽl en de ĎPalestijnení maar tegelijkertijd is men bezig IsraŽl te demoniseren. De WCC zegt 350 lidkerken waaronder protestantse kerkgenoodschappen, Anglicaanse en Orthodoxe kerken in 100 landen te vertegenwoordigen, met in totaal circa 550 miljoen leden. De Rooms-katholieke kerk met meer dan een miljard leden, is geen volledig lid van de WCC, maar werkt op veel gebieden wel samen. In haar oproep voor vrede spreekt het WCC over door IsraŽl bezette gebieden, alsof er geen Bijbelteksten bestaan waarin de Bijbelse God het land voor eeuwig aan de kinderen van IsraŽl heeft gegeven. Men spreekt over het lijden en onveiligheid van de Palestijnen veroorzaakt door de bezetting.  De WCC zegt te streven naar een twee-staten-oplossing op basis van VN-resoluties.

WCC: De terugtrekking (ontruiming) van Gaza, heeft de internationale aandacht afgeleid van de Westbank  en Oost Jeruzalem. (Men verzuimt heel bewust dit gebied Samaria en Judea te noemen) De Joodse gemeenschappen groeien en het land wordt illegaal gebruikt om een muur te bouwen die internationaal scherp is veroordeeld.( 95 procent is hek, 5 procent is muur en de internationale veroordeling was niets anders dan een schertsvertoning, een kwalijke klucht slechts bestemd voor de prullenbak.) De economie in de dorpen op de Westbank is praktisch geheel ter ziele en de bevolking leeft in voortdurende angst voor militaire invallen. (dit is het gevolg van intifada 1 en 2 door de Palestijnen zelf begonnen) De prijs van de bezetting is ondragelijk hoog en de Palestijnse christenen zuchten onder dezelfde ellendige situatie als alle andere  palestijnen. Er bestaat een alarmerende toename van Palestijnen die de gebieden ontvluchten. ( men vertelt er niet bij dat duizenden Palestijnse christenen de gebieden hebben verlaten vanwege de moslimbendes die zich stelselmatig schuldig hebben gemaakt aan verkrachting, afpersing, plundering, het confisqueren van huizen en executies van christenen in Beit Jala, Bethlehem en elders.

Het WCC zegt een profetische rol te vervullen. De vraag is echter om wat voor rol het gaat? Want allen die IsraŽls recht op het Heilige Land ontzeggen, hebben gekozen voor een rol tegen de besluiten van de God van IsraŽl. IsraŽlís recht op het land komt in het vocabulaire van het WCC niet voor. Welke Bijbel hanteren deze lieden eigenlijk? Sommige kerken stellen de waarheidsvraag niet eens meer en bestaan uit een serie simpele en banale leerstellingen. De kerkleiders hebben door de eeuwen heen alles veranderd wat God aan Zijn volk IsraŽl belooft heeft.  De diepgewortelde vervangingstheologie die er vanuit gaat dat de kerk in de plaats van IsraŽl is gekomen en alle rechten en voorrechten van het Joodse volk heeft overgenomen, heeft ervoor gezorgd dat het nageslacht van Abraham, Isašk en Jakob eeuwenlang op een gruwelijke wijze is vervloekt door een afvallige christenheid. Tot op heden spreken kerk en wereld smadelijk over IsraŽl en over het joodse geloof en worden de joden nog slechts gezien als zondaars bij uitstek. IsraŽl fungeert als de duistere achtergrond van de heerlijkheid van het christendom. Het WCC dat zegt 550 miljoen christenen te vertegenwoordigen, doet daar volop aan mee. De anti-IsraŽl houding van deze kerken zal in alle hevigheid op henzelf terugkeren. De onwetendheid van de christelijke kerk over Gods plan met IsraŽl heeft een hele serie verkeerde opvattingen en leringen doen ontstaan, die de houding en de zienswijze t.o.v. IsraŽl zeer nadelig beÔnvloed hebben. Het echte woord van wijsheid en de gave der onderscheiding lijkt geheel te ontbreken op de kansel van vandaag.

De Valse kerk doet uitlatingen die men niet voor mogelijk houdt. De Grieks-orthodoxe aartsbisschop in IsraŽl, Attalah Hanna, een Palestijnse christen! (een van de initiatiefnemers van de conferentie in Jeruzalem), noemt de zelfmoordterroristen van Hamas, volkshelden waarop men trots mag zijn:

,, Ze plegen geen zelfmoord zoals sommigen zeggen, en ze plegen ook geen terreur zoals anderen beweren, maar ze strijden tegen de bezetting."

Hij riep christenen op zich bij de moslims aan te sluiten om Palestina te bevrijden van de Middellandse zee tot aan de rivier de Jordaan. Hanna laat er geen misverstand over bestaan dat hij een voorstander is van vernietiging van de staat IsraŽl. Hij riep christenen wereldwijd op tegen IsraŽl te protesteren vanwege wat hij noemt: , hun gruwelijke daden tegen onschuldige burgers in het Heilige Land." Hij spreekt nooit over de slachtoffers aan IsraŽlische zijde. Verder riep hij alle kerken in de wereld op het stilzwijgen te verbreken en de IsraŽlische massaslachtingen te veroordelen. Waarschijnlijk hebben een groot aantal christenen nauwelijks enig idee waarvoor de WCC staat en waar hun donaties voor gebruikt worden. Rome is ook niet onduidelijk waar het gaat om haar plannen t.a.v. IsraŽl en de stad Jeruzalem. Het Vaticaan is achter de schermen druk bezig om zich in de strijd om Jeruzalem te mengen. Rome is niet tevreden met alleen het toezicht op de christelijke Heilige plaatsen. Het wil met hulp van EuroBabel, heel Jeruzalem bezitten. Jeruzalem is immers de plaats waar de Messias zal komen om van daaruit de wereld te regeren! Dus die plek mag beslist niet in handen van IsraŽl blijven. David Jaeger, een adviseur van het Vaticaan, zei in een verklaring die bol stond van arrogantie en verachting voor de Joodse staat, op een internationale conferentie in Haifa, dat Jeruzalem te belangrijk is om de stad in handen te geven van Palestijnen of Joden. Rome claimt het spirituele huis te zijn van 1 miljard christenen in de wereld. Het wijst het Bijbelse recht van IsraŽl op land en stad Jeruzalem, volledig af. Men negeert dat Jeruzalem in het Nieuwe Testament omschreven wordt als de Stad van de Grote Koning daarmee verwijzend naar Jezus van Nazareth. Het boek Openbaring beschrijft de terugkeer van Jezus naar Jeruzalem en noemt Hem de Leeuw van Juda. Het Vaticaan wil dat IsraŽl haar rechten op de stad opgeeft zodat Jeruzalem onder internationaal toezicht kan worden geplaatst. Rome streeft al naar internationalisering sinds de stad zich in handen van IsraŽl bevindt. Het pausdom ontkent al eeuwen stelselmatig de legitieme rechten van het joodse volk op de stad Jeruzalem. In 325 n.Chr werd op het concilie van Nicea het joodse volk officieel van haar plaats in Gods heilsplan beroofd. In 1948 schreef "Observatore Romania" dat de nieuwe staat IsraŽl niet de erfgenaam is van het Bijbelse IsraŽl. Het Heilige Land en zijn heilige plaatsen behoren alleen aan de christenheid Ďhet ware IsraŽl Ďtoe.Dit soort uitspraken staat volledig haaks op wat de Bijbel leert en hebben helemaal niets met de echte Gemeente van Christus te maken. Jeruzalem is de stad van God, gegeven aan zijn kinderen, het volk van IsraŽl. De stad Jeruzalem in het centrale punt voor de "ware" Bijbelgetrouwe gelovige en voor het volk van IsraŽl. In deze eeuwige stad is geen plaats gereserveerd voor de kerk van Rome, noch voor enige andere kerk die Gods onfeilbare Woord met voeten treedt.  Wie eerlijk de kerkgeschiedenis onder ogen ziet constateert een uiterst pijnlijk proces van jodenvervolging. Er loopt een spoor van bloed en tranen door de kerkgeschiedenis van Europa. Helaas bleek de christelijke bodem van Europa een vruchtbare voedingsbodem voor antisemitisme en jodenhaat. De profeten van IsraŽl maken duidelijk dat God de volkeren straft om wat ze in hun boosaardigheid IsraŽl aandoen. In het christelijk Europa was het mogelijk dat een niets ontziende barbaarse ideologie tallozen in haar greep kreeg. Christelijk Europa gaf nazi-Duitsland de kans om haar duivelse plannen voor de uitroeiing van het Joodse volk te volvoeren. Reeds in 1933 gaven de Duitse kerken, zowel de protestantse als de katholieke zich over aan het nazisme en de Jodenhaat.

De kerk spreekt over de bedekking die over IsraŽl ligt als het gaat over het evangelie van Jezus de Messias. Maar met evenveel recht en reden kan men spreken van een geestelijke bedekking over de kerken als het gaat om Gods weg met IsraŽl en Gods trouw aan IsraŽl.De onverschilligheid van de zijde van de kerken jegens de met regelmaat in IsraŽl terugkerende Palestijnse gruweldaden kan slechts uitgelegd worden als christelijke hoogmoed en als uiting van het feit, dat de kerk volledig van haar wortel is vervreemd. De Here komt niet terug om de een of andere kerk te dienen. De Here komt terug voor Zijn volk en de levende gemeente van Jezus. De Valse Kerk pretendeert de ware bruid van Christus te zijn maar is in werkelijkheid overspelig verbonden met de wereld. Veel christenen worstelen met de vraag hoe ze de staat IsraŽl kunnen verbinden met hun bijbels geloof terwijl het toch zo duidelijk is. "De huidige staat IsraŽl is het enige zichtbare en reŽel tastbare teken van Gods trouw in deze op drift geraakte wereld." De kerken spreken " wij moeten getuigend spreken van Jezus de Christus" maar ze zijn geheel van de wortel ontvreemd. Jezus is niet los verkrijgbaar. Hij behoort bij Zijn volk en Zijn volk behoort bij Hem. Het ontkennen van IsraŽls goddelijke bestemming ondermijnt elk vertrouwen in de nauwkeurigheid en de praktisch waarde van Gods Woord. De profeten van IsraŽl maken duidelijk dat God de volkeren straft om wat ze in hun boosaardigheid IsraŽl aan doen. De Bijbel maakt duidelijk dat er een vals religieus systeem zal komen, waarbij Jezus volledig wordt uitgeschakeld. De naam van deze kerk is Babylon.

Openbaring 17:1 En ťťn van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben,. Alle tegen IsraŽl gerichte acties laten zien hoever genoemde kerken zich van Gods Woord verwijderd hebben en weerspiegelen een toenemend antisemitisme en demoniseren van IsraŽl, wereldwijd.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De Wereldleiders maken de weg vrij voor Gods eindhandelingen met de volken.Rusland breidt zijn invloed steeds verder uit in het Midden Oosten. Bestaat er al een nauwe samenwerking met de dictatoriale regiems in SyriŽ en Irak, de laatste zet van de Russische leider Poetin is dat hij de terreurbeweging Hamas heeft uitgenodigd voor overleg in Moskou. Poetin zei tijdens een persconferentie Hamas niet te zien als een terreurorganisatie zoals het Westen dat doet. ďHamas heeft door middel van legitieme verkiezingen de macht gegrepen en dat moet geaccepteerd en gerespecteerd wordenĒ,aldus Moskou. Enerzijds roept Rusland op tot internationale samenwerking in de strijd tegen het wereldwijde moslimterrorisme, en aan de andere kant, opent het de deur voor de moordenaars van  Hamas dat bovendien de Checheense terroristen steunt in hun strijd voor onafhankelijkheid. Hamas reageerde vanzelfsprekend zeer verheugd op de Russische uitnodiging. De Bush-administratie reageerde in eerste instantie afwijzend, maar is inmiddels al van gedachten veranderd. Van de andere kant zitten de Amerikanen niet bepaald te wachten op een nog grotere rol van de Russen in het Midden Oosten. Volgens de Russische minister van BZ Sergei Ivanov, wil Poetin Hamas bewegen tot een dialoog met IsraŽl. Maar dat klinkt niet echt geloofwaardig. Bovendien heeft Hamas tot nu toe zoín dialoog in alle toonaarden afgewezen. Hamasleider Khaled Mashaíal herhaalde dat nog eens op maandag 27 februari in de in Londen verschijnende Arabische krant Al-Hayat, en zei: Ďmet iedereen te willen spreken, behalve met IsraŽlí. Iedere steun aan Hamas, van wie dan ook, geeft legimitatie voor verdere terreur tegen IsraŽl De alsmaar toenemende invloed van Rusland in het Midden Oosten, laat zien dat het land zich ontwikkelt voor een rol op het eindtijdtoneel. Na de dood van de ďOude Sovjet UnieĒ is Rusland druk doende de oude glorie in ere te herstellen en is Poetin bezig een positie in te nemen die indruist tegen de belangen van de Amerikanen.De Europees/Amerikaanse interventie in de voormalige Oostbloklanden en voormalige Sovjet Republieken, is Moskou een doorn in het oog. China ontwaakt en heeft een pact met Poetin gesloten om tegenwicht te bieden. Eind augustus 2005 beŽindigden Rusland en China een gezamenlijke militaire oefening onder de naam ĎVredes Missie 2005í die een week duurde. Er werd een luchtlandingoffensief op een kuststrook in scŤne gezet, zie afbeelding. Er waren maar liefst 140 oppervlakteschepen en onderzeeŽrs bij betrokken, en Russische strategische bommenwerpers uitgerust met kruisraketten. Achter deze oefening zat een duidelijke politieke waarschuwing aan het adres van de Verenigde Staten om de opmars  in hun regio een halt toe te roepen. Er wordt openlijk gezegd dat de huidige hegemonie van Washington in de wereld aan banden moet worden gelegd.

Na de val van de Berlijnse muur werd in Amerika begonnen aan het ontwikkelen van een nieuwe strategie t.o.v. de wereldpolitiek. Dat gebeurde onder leiding van Dick Cheney  -toen minister van Defensie onder George Bush senior -nu vice-president onder George W.Bush. Dezelfde mensen die aan dit plan meewerkten, bekleden ook onder de huidige president weer belangrijke posities. Hun studie was de basis voor een rede die president Bush senior hield op 2 augustus 1990, de dag dat Irak Koeweit binnenviel: de Verenigde Staten is een wereldmacht die alleen de machtigste wil zijn en blijven." Daarbij spreekt men over democratie maar heeft in werkelijkheid een kleine elitegroep de macht in handen. De invloed die men heeft op het wereldgebeuren en de grootspraak over wat men wil doen, toont aan dat men denkt elke tegenstand te kunnen neerslaan, het liefst met dreigen, maar desnoods met leugens en met geweld. Bush en de zijnen dromen van een Wereldorde naar Amerikaans voorbeeld, die de hele wereld moet worden opgelegd.

De manier waarop Washington de macht manipuleert en hoe de ware toedracht van politieke besluiten worden verdoezeld, is verbazingwekkend. Zonder zich ook maar iets aan te trekken van kritiek, werken ze ongestoord door aan de zaken die hun macht moeten stabiliseren en hun plannen verder moeten concretiseren. Zo zijn de twee politieke partijen in de Verenigde Staten -die zo ongeveer om beurt de politiek in Amerika bepalen -in feite twee tentakels van hetzelfde monster.Ze manipuleren de wereld door geheime operaties die  niet wettig of politiek verwerkelijkt kunnen worden. Het boek "Een probleem uit de hel" van Samantha Power, hoogleraar aan de Amerikaanse Harvard University staat vol kritiek op de Amerikaanse presidenten de regeringen en hun falende beleid. Power noemt de politiek van de Amerikaanse regering er een van de botte bijl en van misleiding.

Het Oude Testament maakt al snel duidelijk dat de mens rekening moet houden met de ďMacht der DuisternisĒ, het gehoornde wezen ďde heer der chaosĒ waar velen tegenwoordig al een fan van zijn. Het gaat om een werelddictatuur die de mens op een subtiele manier zal weten te misleiden, een rijk geleidt door het Ďbeestí. De Bijbel spreekt over machthebbers die maar een korte tijd zullen regeren, en dan zelf vernietigd worden. Deze machthebbers willen niets liever dan de Bijbelgetrouwe christenen de mond snoeren, zodat hun woorden geen werkelijkheid zullen worden. Maar niets kan de vervulling van de Bijbelse profetieŽn tegenhouden.

Steeds luider klinken de geluiden dat men de joods-christelijke wereldbeschouwing -het geloof in de Bijbelse God -  wil vernietigen met als einddoel aanbidding van Lucifer. Men roept dat allemaal niet zo hardop, maar het gebeurt op een sluipende manier. In diverse programmaís  blijkt dat men het geloof in Jezus Christus wil verzwakken, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van hun duistere plannen. Dat ze daarbij de Bijbel en Jezus manipuleren past geheel in hun doelstelling.

Het uiteindelijke doel is het opheffen van alle regeringen, de vernietiging van het ware christendom en de stichting van een Wereldkerk en een Wereldregering met Lucifer, de god der vestingen op de wereldtroon. Een kwart eeuw geleden zei de toenmalige Secretaris-Generaal van de Navo, Henri Spaak: ďwe zijn de oppervlakkige oplossingen van onze problemen meer dan zat. Geef ons een man- of hij nu god is of de duivel- we zullen hem volgenĒ. Er komt een moment dat de mensheid zelfs wanhopig naar een grote ďSterke manĒ zal verlangen niet wetend wat dit allemaal met zich mee zal brengen. Maar tegenover het duivelse plan van Satan staat de raad van God die wil dat er niemand verloren gaat. Zijn woorden klinken na in Johannes.

Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Dat Jezus is opgestaan uit de doden,  is voor de Bijbelgetrouwe gelovige een historisch feit dat niet te loochenen valt. Uit alles wordt duidelijk dat Gods Woord de enige weg tot redding is. God belooft, dat zij die hopen op de Here, kracht zullen ontvangen om de spanningen en de druk van het leven onder ogen te kunnen zien. De profeet Jesaja zei het zo.

Jesaja 40:29-31 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkteÖmaar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen maar worden niet mat.

Hoe meer verwarring, oorlogen, rassenstrijd, moslimterrorisme en internationale spanningen, hoe gemakkelijker en sneller de bevolking rijp gemaakt wordt voor de roep om een Wereldregering met aan het roer een ďSterke ManĒ die boven de partijen staat en die aan alle onrust en ellende met krachtige hand een einde maakt. De gebeurtenissen ontwikkelen zich precies zoals satan zich dat heeft voorgesteld. Zoals christenen een naam hebben bij God, die geschreven staat in het Boek des Levens, zo zijn er ook mensen die een naam hebben in het rijk der duisternis. Zij krijgen vanuit die wereld allerlei gaven en occulte inspiratie toebedeeld en genieten een zekere Ďbeschermingí van hun ĎMeestersí (demonen). De wereld heeft een "nieuwe internationale orde" nodig om conflicten op te lossen en vrede te bereiken, zei de voormalige paus Johannes Paulus II begin januari 2004 tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. "Meer dan ooit tevoren hebben we een nieuwe internationale orde nodig die is gebaseerd op de ervaring en resultaten van de Verenigde Naties"aldus de voormalige rooms-katholieke kerkvorst tijdens een mis in de Sint Pieter in Rome.

Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de Ďlaatste dagení zal toegaan. De Verenigde Naties, de Verenigde Staten, Europa, Rusland, China, en de politieke leiders van elk ander land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, reeds lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. Bijbelse profetieŽn onthullen dat de hachelijke eindtijd gekenmerkt zal worden door bedrog en verraad.

De gebeurtenissen zoals die nu in Rusland te zien zijn en de politiek van de Verenigde Staten en Europa, maken de weg vrij voor Gods eindhandelingen met de volken. Het verloop van deze handelingen wordt ons uitvoerig uit de doeken gedaan door de Bijbelse profeten. Maar of de mens van deze wereld daar nog in gelooft is maar zeer de vraag. Tweeduizend jaar geleden maakte Jezus op de dag van Zijn opstanding ook al een opmerking in die richting.

Lucas 24:25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!

 

 

 

Door: Franklin ter Horst

Hamas: ďWij zijn een volk dat bloed drinktĒ

Ismael Haniyeh, ťťn van de leiders van de terreurbeweging Hamas,  is voorgedragen voor de functie van premier van de ĎPalestijnseí Autoriteit. Direct na zijn nominatie is de internationale media, waaronder Persbureau Reuters, Associated Press en de Tv-zender BBC, begonnen de man op te hemelen alsof het een soort heilige betreft.  De geschiedenis herhaald zich want een jaar geleden werd ook de huidige PA-leider Mahmoed Abbas de hemel ingeprezen. Men noemde hem een man toegewijd aan vrede en een gematigd en vredelievend persoon, vrij van terreur. Net als bij Abbas wordt ook Haniyehís  terreurverleden volledig doodgezwegen. Ze noemen hem en pragmaticus waarmee IsraŽl goede zaken kan doen. Maar ook deze man (op afbeelding) is niets anders dan een ordinaire terrorist.

IsraŽl heeft hem al eens gearresteerd en uitgewezen naar Libanon vanwege zijn rol in een beestachtige  ďzelfmoordaanslagĒ op een bus in Jeruzalem waarbij 23 onschuldige IsraŽlische burgers zijn gedood en 130 gewonden vielen. Daarmee heeft Haniyeh in 1993 een plaats verworven op IsraŽls lijst van meest gezochte terroristen. Hij is een uitgesproken voorstander van terreur jegens IsraŽl en staat volledig achter het handvest van Hamas dat oproept tot totale vernietiging van de Joodse staat. Volgend op de ontruiming van Gaza vorig zomer ,prees hij de terreurarm van Hamas voor het bevrijden van Gaza en deed een oproep de Joden uit het hele land te verdrijven. 

Ook aartsterrorist Yasser Arafat is destijds door de internationale media en verschillende ĎWereldleidersí getransformeerd tot gerespecteerd diplomaat en vredesduifje. De zalvende slijmjurk Yavier Solana, buitenlandcoŲrdinator van de EU,  heeft de deur platgelopen bij de terreurbaas in Ramallah. Al zijn bezoeken aan Arafat hebben echter nooit iets bijgedragen aan een echte positieve toenadering van de ĎPalestijnení richting IsraŽl. Hij heeft keer op keer de kant van de aartsterrorist gekozen en IsraŽl gedemoniseerd en geschoffeerd. Volgens een voormalige gezant van de Wereldbank ontving de PA in vijf jaar tijd, meer dan 5 miljard dollar aan ontwikkelingsgeld. Jarenlang hebben ze ongestoord de kas kunnen plunderen en hulpgelden kunnen aanwenden voor het opleiden van terroristen en zelfmoordenaars, het opzetten van wapenfabrieken etc. Wat hier is vastgesteld is door IsraŽl bij herhaling wereldkundig gemaakt, echter zonder verder onderzoek door de donoren. Brussel is al die jaren volledig op de hoogte geweest van deze zwendel, maar verkoos te zwijgen om hun geliefde knuffelbeest niet te veel te frustreren. Europa eist nu plotseling Ďbegrotingsdiciplineívan de PA, discipline die er nooit is geweest sinds Arafatís intocht in Gaza in 1993.

Recent begaf Solana zich in allerijl naar Saoedi-ArabiŽ om namens Europa verontschuldigingen aan te bieden voor de Deense cartoons. Solanaís lafhartig en kruiperig gedrag ten opzichte van moslimdictaturen en moslimfanaten, is een afspiegeling van het beleid van de Europese Unie. Solana: ďWij voelen een diep respect voor de islamitische wereld, het islamitische volk en de islamitische landenĒ.  Solana:ďWij hebben waarden die wij delen, de waarde van tolerantieĒ. Dat zijn uitspraken gedaan in een land dat de afgelopen jaren miljarden dollars steun heeft gegeven aan islamitische terreurbewegingen, een land met volledige afwezigheid van persvrijheid, godsdienstvrijheid en waar moderne slavernij heerst. Solana heeft inmiddels aangekondigd onderhandelingen met Hamas niet uit te sluiten. Vorig jaar was hij al eens stiekem in Gaza voor een gesprek met deze terreurorganisatie. Brussel overweegt zelfs Hamas uit te nodigen voor een bezoek aan Europa. Het beleid van Brussel heeft de voormalige aartsterrorist Arafat en zijn bendeleden gemotiveerd om door te gaan met terreur tegen IsraŽl.

De Russen hebben Hamas inmiddels al officieel uitgenodigd voor een bezoek aan Moskou begin maart. De Russische leider Poetin ziet Hamas niet als een terreurorganisatie en dat was al evenmin het geval bij de PLO van Arafat. Ik breng nog even in herinnering dat het Kremlin Arafat heeft getraind voor een carriŤre als terrorist. De KGB gaf hem een opleiding op haar speciale school Balashikha, ten oosten van Moskou. Nadat ze Arafat hadden hervormd tot een fanatieke antizionist werd hij een belangrijke undercoveragent voor de KGB. Vlak na de zesdaagse oorlog in 1967 benoemde Moskou hem tot voorzitter van de PLO, de door de Egyptische dictator Gamal Abdel Nasser in 1964 opgerichte terreurorganisatie. In 1969 vroeg de KGB Arafat de oorlog te verklaren aan het Amerikaanse "imperialistische ZionismeĒ. De Russen zijn anti-IsraŽl. In de Yom Kippoer oorlog van 1973 zaten de Russische parachutisten al in de vliegtuigen om het Syrische bewind te hulp te komen. De politiek van Rusland ligt volledig op Bijbelse koers.Kofi Annan en Chirac hebben het initiatief van de Russen al toegejuicht en de Turken hebben op 16 februari al een delegatie ontvangen van Hamas onder leiding van Khaled Meshaíal, de man die vanuit Damascus aan de terreurtouwtjes trekt.

De website van Hamas heeft onlangs een video geplaatst waarop twee zelfmoordenaars te zien zijn die zichzelf hebben opgeblazen op het Kami kruispunt eind 2004. De video toont Ahmed Majila met de opmerking: ďMijn boodschap aan de Joden is: er is geen god dan Allah.We zullen jullie overal achtervolgen, wanneer jullie slapen en wakker zijn. Wij zijn een volk dat bloed drinkt en wij weten dat er niets beters is dan joods bloed. Wij zullen jullie niet met rust laten tot we onze dorst gelest hebben met jullie bloed en we zullen de dorst van onze kinderen met jullie bloed lessen. Wij zullen niet rusten tot jullie ďhet land van de moslimsĒ verlaten hebbenĒ. Voor het bekijken van de video: click here

Ook de PA-tv heeft een nieuwe oproep van haat uitgezonden. ďHet is tijd voor jullie (IsraŽliís) te vertrekkenĒzei een stem met op de achtergrond de stad Ten Aviv en de IsraŽlische vlag.ĒLeef waar jullie willen, maar niet onder ons. Sterf waar jullie willen maar niet onder onsĒ. Het programma opende met een terugblik op de zogenaamde geschiedenis van de ĎPalestijnení waarbij de Kanašnieten als Arabieren werden neergezet. Maar de Kanašnieten waren geen Arabieren. Het zijn nakomelingen van Cham. In Genesis 9:23 wordt Kanašn door Noach vervloekt en werd hij tot knecht van Sem.

Sprekend op CNNís ĎLate Editioní op 12 februari, zei Hamasleider Mahmoud Zahar dat zijn organisatie IsraŽl nooit zal erkennen. Hij riep IsraŽl op te accepteren dat de ĎPalestijnení de ware eigenaars zijn van het land. ďOnderhandelen is niet ons doel, onderhandelen is slechts  een methode. Wij zijn bereidt tot een 10-15 jarig staakt-het-vuren.Ē Hier worden de streken van de Ďprofeetí Mohammed weer actueel. In 626 n. Chr, tekende Mohammed het ďHudaibiya verdragĒ met de Quraish leider van Mekka. Hij verbrak de overeenkomst twee jaar later toen zijn leger sterk genoeg was om Quraish te verslaan en te vermoorden. Zahar vindt ook dat IsraŽl haar vlag dient te wijzigen door de twee blauwe strepen uit de vlag te verwijderen. Volgens hem zijn de strepen in de vlag ďsymbolen van bezettingĒ en hebben ze betrekking op de grenzen zoals aangegeven in Genesis 15:18. Daarin sloot de Here een verbond met Abram zeggende: ďAan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier de Eufraat. ď Of de strepen in de vlag inderdaad iets te maken hebben met deze tekst weet ik niet, maar de Bijbel laat er geen twijfel over bestaan, dat dit IsraŽls toekomstige grenzen zullen zijn, en daar zal niemand iets aan kunnen veranderen!

Hamas leider Khaled Meshaíal vindt het tijd worden dat wereld stopt met de ĎPalestijnení als infantiel voor te stellen. In een Syrisch dagblad schreef hij: we zullen de legitimiteit nooit erkennen van de zionistische staat die is gevestigd in ons landĒ. Hoe meer ze deze leugen herhalen, hoe meer mensen het gaan geloven. Meshaíal: ďWij zeggen tegen het WestenÖbij Allah, wij zullen jullie verslaan in Palestina, waar jullie nederlaag reeds is begonnen. Wanneer IsraŽl is verslagen, zullen de lafaards die achter hen staan vernietigd worden. Morgen zal onze natie zitten op de troon van de wereldĒ. Dit is niet een verzinsel of een inbeelding, het is een feitĒ, aldus Meshaíal. Satan heeft dit soort figuren wijs gemaakt dat ze de wereld kunnen regeren. Ze zullen het in ieder geval proberen, maakt niet uit hoeveel mensenlevens dat zal kosten, want ze zijn gek op bloed, zoals blijkt. Maar grootspraak komt voor de val. Dat zal een verschrikkelijke  harde val worden. Hopelijk komen grote aantallen moslims wiens oren zijn volgestopt met leugens, nog op tijd tot de ontdekking dat er maar ťťn echte toekomst is.  Dat is een toekomst met de Here Jezus Christus die straks zal zitten op de troon van David in Jeruzalem om van daaruit de hele wereld voor duizend jaar te regeren.

Het verbond dat God met de kinderen van IsraŽl heeft gesloten, is een eeuwig verbond. Het is zeer slecht afgelopen met allen die door de eeuwen heen gepoogd hebben het Joodse volk te vernietigen. Ze zijn allemaal gevallen, verschrikkelijk hard gevallen! Dat zal ook met de moslimwereld gebeuren en alle anderen die naar IsraŽlís vernietiging streven.

Bronnen: Jerusalem Newswire, 8 en 20 februari 2006. http://web.archive.org/web/20060506023358/http://www.onejerusalem.org/ 12 januari 2006. http://www.boston.com 17-02-2006.Aruts Sheva- Israel National News 16 februari 2006

 

Laatste wijziging op: 08-08-2007 21:40