ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

Onderstaande e-mail is deze week gestuurd naar de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken B.R.Bot naar aanleiding van diens uitspraken tijdens een tv-interview over de dood van Yasser Arafat. Deze e-mail is tevens gestuurd naar de Christenen van Israël, Nederlands dagblad, Reformatorisch Dagblad, Take-a-Pen en het Nieuw Israëlitisch weekblad (NIW).

 
Geachte meneer Bot,
 
Tijdens een interview op de televisie noemde u, Yasser Arafat: "een historisch leider die zich eindeloos heeft ingezet voor ‘zijn volk’". Wat bedoeld u precies met ‘eindeloos ingezet voor zijn volk’? Weet u niet dat door dit heerschap miljoenen echte christenen in de wereld de zogenaamde Palestijnen zijn gaan zien als een uiterst gewelddadig volkje terwijl ze dat misschien helemaal niet zijn? Deze ‘historische leider’ heeft tientallen kinderen van zijn ‘volk’ de dood ingejaagd door ze als zelfmoordenaar op te leiden en op pad te sturen om onschuldige Israëlische burgers te vermoorden! Hij heeft ‘zijn volk’ in de uitzichtloze ellende van de tweede intifada gestort wat inmiddels aan een paar duizend leden van ‘zijn volk’ en meer dan duizend Israëli’s het leven heeft gekost. Hoezo ‘ingezet voor zijn ‘volk’ meneer Bot? Honderden miljoenen dollars aan donorgelden zijn verdwenen in de zakken van zijn corrupte ambtenaren en in die van meneer ‘de president’ zelf. Weet u dat Arafat’s weduwe Suha bekent staat om haar verkwistende levensstijl in Parijs van geld dat afkomstig is uit de kas van de Palestijnse Autoriteit en dat dit geld voor een deel afkomstig is van de Europese belastingbetaler? Terwijl veel ‘gewone Palestijnen’armoede lijden.
Weet u dat zijn aankomst in Gaza op 1 juli 1994 een vertoon was van brute macht toen hij uit de Sinaď aankwam in een lange karavaan Chevrolet Blazers, Mercedessen en BMW’s, 80 wagens vol met kalashnikovs gewapende aanhangers uit zijn gewelddadige periode in Libanon? Het is nooit zijn bedoeling geweest om een democratie, ‘the rule of law’ vrije pers, of een functionerend democratisch systeem in te voeren. U weet toch ook wel dat er nooit een echte regering heeft bestaan, dat er eigelijk alleen maar vele- vele veiligheidsorganen en villa’s bij de zee van Arafat’s maten waren? Inplaats van ‘zijn volk’ naar vrede te leiden, bleef geweld zijn handelsmerk, ook na de door hem zo plechtig ondertekende Oslo-akkoorden. Weet u dat er honderden zogenaamde collaborateurs met goedkeuring van de ‘grote leider’ op beestachtige wijze zijn vermoord en dat zijn doelstelling volledig was afgestemd op een totale bevrijding van wat men Palestina noemt, dus inclusief Israël? Weet u dat Arafat’s troepen in januari 1977 de stad Damour in Zuid Libanon zijn binnengevallen en daar tientallen familie’s hebben uitgemoord?
 
Kent u het afschuwelijke verhaal van de familie Can’an uit de stad Damour.De hele familie uitgemoord, vier kinderen, de moeder, vader en opa. De moeder, die zwanger was, omarmde nog steeds een van haar kinderen toen de priester Mansour Labakij hen vond. De ogen van de kinderen waren uitgestoken en hun ledematen afgehouwen. Geen benen en geen armen meer. Op 23 januari kwam de bende terug waarbij ze honderden christenen de branding van de Middellandse zee injoegen en ze daar met machinegeweren als beesten hebben afgeslacht. De lijst van zijn misdaden is oneindig lang en u durft hem "een historisch leider te noemen, die zich misschien niet altijd van de fraaiste methoden bediende, maar zich wel altijd eindeloos inzette voor zijn volk?" U zei ook dat hij is veroordeeld, maar vergat erbij te zeggen waarvoor! Waarvoor is hij veroordeeld meneer Bot? Ik heb een enorm dossier opgebouwd met historische feiten over Arafat’s verleden, maar een veroordeling is nieuw voor mij. In welk jaar heeft die veroordeling eigenlijk plaatsgevonden, waar en welke rechtbank heeft hem veroordeeld?
 
Weet u dat hij de hoop van ‘zijn volk’ op een eigen staat, zelf heeft verwoest? Vindt u het eigenlijk ook niet raar dat deze man onproportioneel veel positieve aandacht heeft gekregen van de internationale media en van diverse wereldleiders? Weet u dat hij de grote leermeester is geweest van de meeste terreurbewegingen die thans de wereld onveilig maken, zeg maar ‘de leermeester van het moderne terrorisme’ waaronder de thans in Irak opererende benden die de gruwelijkste moorden plegen? Weet u dat Arafat’s boodschap in de Arabischtalige media is gekarakteriseerd door haat en het verheerlijken van geweld? Weet u dat de zogenaamde Palestijnse gebieden vóór Arafat’s komst tot de welvarendste van de Arabische wereld werd gerekend? Israël heeft er bij herhaling blijk van gegeven best bereidt te zijn de ‘Palestijnen’ een eigen land te gunnen, zelfs binnen de grenzen van hun eigen aloude thuisland. Weet u dat Arafat deze misdaden alleen maar heeft kunnen begaan omdat diverse landen hem met gulle hand hebben gesponsord in zijn strijd tegen het volk van Israël? Vindt u het eigenlijk ook niet dat Verenigde Naties zich belachelijk hebben gemaakt door hem te verheerlijken als was hij een heilige?
 
Hoe was het om bij deze zo gevierde leider op bezoek te gaan in Ramallah en als laatste eerbetoon aan hem de rouwplechtigheid in Caďro bij te wonen? Hoe voelde u zich tussen grote schare aanwezige dictators die de mensenrechten in hun landen op grove wijze met voeten treden? Gastheer Hosni Moebarak sprak in zijn toespraak over "de strijd van de Palestijnse president tegen de bezetters van zijn land". Hoe kan een volk voor bezetter worden uitgemaakt als het gaat om het aloude Bijbelse land Samaria en Judea dat al meer dan 3000 jaar in bezit is van de kinderen van Israël? Het land waarvan miljoenen bijbelgetrouwe christenen weten dat deze gebieden als een eeuwig durend bezit door de God van Abraham, Isaäk en Jakob aan de kinderen van Israël is gegeven? Weet u dat deze Egyptische dictator de door hem gecontroleerde media toestaat de meest smerige leugens over Israël te verkondigen? Er bestaat een aanzwellende stroom van antisemitische artikelen en cartoons, die voor een deel regelrecht aan het nazi-tijdschrift Der Stürmer lijken te zijn ontleend. Regeringskranten melden dat de Joden bij hun religieuze rituelen mensenbloed gebruiken. Egyptische sjeik’s noemen joden afstammelingen van apen en varkens en de Holocaust zou door de joden zelf zijn verzonnen. Een weekblad schreef: "wij wachten tot het moment dat alle joden in Palestina zijn samengekomen, dan kunnen wij ze daar in één klap opruimen." Ach, meneer Bot u kent ook vast al dit soort uitspraken wel. Natuurlijk ik begrijp ook wel dat u er tijdens de begrafenis plechtigheid van de ‘grote Palestijnse leider’ niet met meneer Moebarak over kon beginnen om deze smerigheid aan de orde te stellen. Wie weet komt er nog een volgende gelegenheid!
 
Wat is er toch aan de hand met deze wereld dat met niet aflatende inzet bezig is Gods volk te vernederen en te demoniseren. De Bijbel maakt duidelijk dat het niet goed zal aflopen met allen die het hebben opgenomen tegen Gods volk . Wij leven in adembenemende tijden meneer Bot. Als wij goed luisteren dan zijn de voetstappen van Yeshua haMashiach al te horen op de bergen van Israël. Als Hij straks komt zullen allen verantwoording moeten afleggen voor hun daden tegen Zijn volk! 
 
 
Met vriendelijke groet,
Franklin ter Horst
 
 
Naschrift:De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft inmiddels een uitgebreid netwerk van zakelijke belangen en bankrekeningen ontdekt op naam van Yasser Arafat en zijn organisatie, de PLO. De totale waarde schat de CIA op zo’n 1.5 miljard dollar. Dit berichtte het Oostenrijkse tijdschrift Format op 18 november.

Laatste wijziging op: 19-11-2004 22:24
Laatste wijziging op: 08-08-2007 16:40