ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

Hitler

Als er ťťn volk is dat een veelbewogen historie heeft, is het wel het Joodse volk. En als er ťťn land is dat zijn vrijheid keer op keer moet verdedigen, is het wel IsraŽl. Sinds het ontstaan van de staat IsraŽl in 1948 heeft IsraŽl tal van vijandelijke invallen en een bijna ontelbaar aantal terroristische aanslagen moeten weerstaan.

In het licht van de moord op 6 miljoen joden in de Tweede Wereldoorlog zou men verwachten dat de westerse publieke opinie IsraŽl het recht zou gunnen zich tegen agressie en terrorisme te verdedigen. Daar is de laatste decennia weinig van gebleken. IsraŽl wordt consequent als agressor getypeerd, en de Palestijnen als slachtoffers van het brute kolonialisme van de IsraŽliŽrs. Yasser Arafat, die het Palestijnse volk arm hield en die verantwoordelijk is voor duizenden doden, werd door mannen als Wim Kok en vrouwen als Gretta Duisenberg als vrijheidsstrijder gezien. De populaire theorie rondom IsraŽl en het Palestijnse conflict luidt ongeveer als volgt: ĄIsraŽl heeft bezit genomen van een land dat toebehoorde aan de Palestijnen. Zij zijn door de IsraŽliŽrs verjaagd uit hun land en hebben nu als vluchtelingen veel te lijden. IsraŽl gebruikt buitensporig geweld tegen de Palestijnen. Als gevolg daarvan blijft er voor de Palestijnen in hun strijd voor een eigen staat geen andere weg over dan gewapend verzet.Ē

Mythes
Vorig jaar verscheen een boek waarin deze mythes stuk voor stuk grondig aan de tand worden gevoeld: ĒThe Case for IsraelĒ, geschreven door de Amerikaanse hoogleraar rechten aan Harvard, Alan Dershowitz. Goed gedocumenteerd beschrijft Dershowitz de totstandkoming van de staat IsraŽl, de oorlogen tegen IsraŽl en het huidige Palestijnse conflict. Dershowitz maakt duidelijk dat de joden die terugkeerden naar Palestina aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw, op een rechtmatige wijze grond kochten van de eigenaren. De eigenaren van de grond waren veelal grootgrondbezitters die helemaal niet in Palestina woonden. Er was geen sprake van het verjagen van de oorspronkelijke inwoners.

In de jaren erna heeft IsraŽl meermalen aangeboden mee te werken aan een oplossing door de Palestijnen een eigen staat te geven, de laatste maal in 2000/2001 tijdens de onderhandelingen die door de Amerikaanse president Clinton werden geleid. Het waren echter steeds de Palestijnen die deze oplossing van de hand wezen. Waarom? Omdat ze geen eigen staat wilden? Nee, omdat de Palestijnen van mening zijn dat er geen IsraŽlische staat naast de hunne mag bestaan. De Palestijnen worden al decennia gedreven door hun wens de Joden te verwijderen uit Palestina.

Dershowitz toont ook overtuigend aan dat het verwijt aan de IsraŽliís dat zij buitensporig geweld gebruiken, kant noch wal raakt. Het zijn de Palestijnen die aanslagen plegen tegen onschuldige burgers, waarbij getracht wordt zo veel mogelijk slachtoffers te maken. De IsraŽliís daarentegen gebruiken proportioneel geweld, waarbij gepoogd wordt de terroristen onschadelijk te maken en burgerslachtoffers te voorkomen. Slacht
Een van de opzienbare analyses in het boek gaat over banden die er in de Tweede Wereldoorlog bestonden tussen de Palestijnen en Hitler. De Palestijnse leider in die dagen, Haj Amin al-Husseini, stelde Hitler voor Ąhet joodse probleem in Palestina op te lossen in overeenstemming met de raciale belangen van de Arabieren en langs soortgelijke lijnen als die in Duitsland worden gebruikt om het joodse vraagstuk daar op te lossen.Ē ĄSta op, zonen van ArabiŽ. Vecht voor uw heilig recht. Slacht de joden waar u ze ook vindt. Hun vergoten bloed behaagt Allah, onze geschiedenis en onze religieĒ, sprak al-Husseini. Het Palestijnse geweld tegen IsraŽl komt voort uit dit grondmotief.

Westerse leiders en media die de afgelopen decennia steeds weer de zijde van de Palestijnen kozen, zijn in dubieus gezelschap: Adolf Hitler en Saddam Hussein stonden aan dezelfde kant. Dat zou toch op zín minst tot nadenken moeten stemmen.
 
Drs. O. M. van der Tang, ondernemer in de ict-sector en gemeenteraadslid

©  Reformatorisch Dagblad 

Laatste wijziging op: 08-08-2007 16:36