ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

Door: Franklin ter Horst

Slippendragers van satan.

ďGaza ontruimen is niet genoeg, verlaat de ĎWestbankíook!Ē Dat zei Javier Solana, de politieke tsaar van de Europese Unie, op 24 oktober. Hij noemt IsraŽlís vertrek uit Gaza een goede eerste stap, maar dat deze gevolgd moet worden door een complete terugtrekking van de Westbank en een deel van Jeruzalem. ďSharon maakt een vergissing als hij denkt dat terugtrekking uit Gaza voldoende isĒ aldus Solana in een interview in het Duitse blad Der Spiegel. Tijdens een bezoek aan Brussel beloofde Solana de ĎPalestijnseí minister van BZ Shaíath, dat de Europese Unie alles in het werk zal stellen, tempo te zetten achter de implementatie van de roadmap. Tot het Europese eisenpakket behoort eveneens ontruiming van de Golan hoogvlakte. Als de Europese leiders hun zin krijgen, zal IsraŽl het gehele bijbelse thuisland moeten ontruimen en daardoor volledig aan de wolven zijn overgeleverd. SyriŽ zal van de Golan een grote militaire basis maken en de ĎPalestijnení zullen hetzelfde doen met de Bijbelse gebieden. De politiek van EuroBabel is volledig antizionistisch en gericht op vernietiging van de Joodse staat. IsraŽl dient van de wereldkaart te verdwijnen. Niet IsraŽlís daden zijn van belang, maar slechts het bestaan. Javier Solana, de ministers van Buitenlandse zaken en diverse regeringsleiders met in de hoofdrol de  Franse president Jaques Chirac- doen er alles aan de bant met de Arabische dictaturen in stand te houden ten koste van IsraŽl.

CNN, BBC en zelfs kerken die zich verbonden voelen met de Wereldraad van Kerken, laten een beeld van IsraŽl zien alsof het om een monster gaat, dat schiet, moordt, verwoest. Zij spreken van onbewapende Palestijnse burgers, die nergens schuldig aan zijn en een leven in vrede willen. Het grote publiek dat denkt dat dit de waarheid is, schopt met hen mee. De Arabische propaganda en extreem-linkse haatcampagnes jegens IsraŽl hebben hun uitwerking niet gemist. De helft van alle Duitsers denkt nu dat IsraŽl hetzelfde doet als wat de naziís deden. Dat de staat IsraŽl vecht tegen een immoreel monster dat terrorisme heet, haalt zelden de actualiteit. Sinds de bouw van het ďAnti terreurhekĒ is het aantal zelfmoordaanslagen in IsraŽl met negentig procent teruggelopen. Desondanks blijven Europese leiders met regelmaat roepen dat het hek illegaal is en derhalve afgebroken moet worden. In optreden voor het Europese Parlement kon Javier Solana het onlangs weer niet laten IsraŽl te beschuldigen van ď felle buitenproportioneleĒ reacties in Gaza dat met haar optreden reageerde op de beschietingen met Kassam raketten op IsraŽlische doelen.

De in 1942 in Madrid geboren Solana onderhoudt  warme banden met islamitische dictaturen, terreurorganisaties en was veelvuldig te gast aan het ĎHofí van de terreurbaas in Ramallah.De Europese Unie heeft de terreurbeweging Hamas weliswaar als terroristische organisatie bestempelt, maar toch heeft Solana onlangs geheime gesprekken met leiders van deze beweging gevoerd. Hij bevestigde dat tijdens een interview op de BBC maar kort daarna verklaarde hij dat zijn uitlatingen verkeerd waren begrepen en dat er van rechtstreeks contact  geen sprake was. Maar de politieke leider van Hamas, Khaleed Mashaal verklaarde op maandag 13 december in een interview met het actualiteitenprogramma Newsnight van de BBC, dat Europa wel degelijk contact met zijn beweging onderhoudt.

Wat na de dood van Arafat in herinnering is gebleven zijn de vele fotoís en tv-beelden van de terreurbaas samen met breedlachende, handenschuddende, kussende en knuffelende Europese gasten.Hoe immoreel moet een mens zijn om zich tot een dergelijke politiek te laten verlagen? Om Arafat nog eens extra te eren hebben zijn Europese  fans de Britse minister van BZ Jack Straw en de Spaanse minister van BZ Miquel Moratinos kransen gelegd op zijn graf in Ramallah. Herb Keinon schreef in de Jeruzalem Post van 26-11-2004: ďWanneer je een krans gaat leggen op iemands graf, dan identificeer je je met datgene waarin de persoon heeft geloofdĒ. En dat is precies wat dit soort figuren doen.

De Franse ambassadeur in IsraŽl Gťrard Araud- die IsraŽlís premier Sjaron ook al eens voor schoft heeft uitgemaakt-en IsraŽl  ďparanoÔdeĒnoemde beschuldigde IsraŽl onlangs van het zaaien van haat jegens Frankrijk. ďIk denk dat er een soort anti-Franse neurose in dit land bestaatĒ sprak de Araud. Het IsraŽlische ministerie van BZ zei zijn uitspraken ďonacceptabelĒ te vinden, afwijkend van de diplomatieke waardigheid ( fatsoen) en zeker niet bijdragend tot verbetering van bilaterale betrekkingen. De Franse ambassadeur in Londen, DaniŽl Bernard, noemde IsraŽl al eens ďeen lullig klein schijtlandje dat de wereld naar het gevaar van een Derde Wereldoorlog voertĒ. Een lekker stel die Fransen! IsraŽl heeft volkomen terecht kritiek op de arrogante Franse politiek en dat is nog verder aangewakkerd doordat Frankrijk Arafat na zijn dood nog eens extra heeft geprezen. Daarnaast heeft het land zich schuldig gemaakt aan het vervalsen van Arafatís overlijdensakte. De Franse regering gaf een ďpolitiekĒ  overlijdenscertificaat van hem af met daarop Jeruzalem als de stad van zijn geboorte. De hele wereld weet intussen dat de terreurbaas in CaÔro is geboren en niet in Jeruzalem. 

Frankrijk onderhoudt nauwe relaties met terreurorganisaties als Islamitische Jihad, Hezbollah en Hamas.Deze weten zich daardoor gesteund en zien daarom geen enkele reden de terreur tegen IsraŽl te staken. Farouk Kadoumi, medeoprichter van Fatah zei onlangs dat de gewapende strijd de weg is naar de staat Palestina. Hij zei te geloven in een Arabische overwinning. ďWij zijn met 300 miljoen Arabieren, terwijl IsraŽl slechts de zee achter zich weetĒ. In plaats van felle kritiek te leveren op dit soort uitspraken doen de Europese leiders er het zwijgen toe. De bemoeienis van EuroBabel met het conflict tussen IsraŽl en de 'Palestijnení heeft IsraŽl slechts terreur en ellende gebracht.                              

De Joodse wortels worden geloochend en IsraŽlís geschiedenis en landaanspraken worden genegeerd. De Europese leiders  lijken in beslag te worden genomen door een grenzeloze haat jegens de kinderen van IsraŽl, en lijken hun hele ziel en zaligheid te hebben verkocht aan de duivel. Sommigen noemen zich zelfs christenen terwijl ze Gods Woord aan de aasgieren hebben gevoerd en de deur naar de goddeloosheid wagenwijd hebben open gezet. Ze worden niet graag met Gods waarheid geconfronteerd het maakt hen agressief. Europa heeft met haar anti-IsraŽl houding een verschrikkelijk oordeel over zichzelf uitgesproken en gaat een bijzonder donker laatst hoofdstuk van haar geschiedenis tegemoet.Er komt een moment dat Europa wakker zal worden uit een nachtmerrie die waar blijkt te zijn.

De invloedrijke voormalige opperrabbijn van IsraŽl, Yisrael Meir Lau, verklaarde in de IsraŽlische krant Haaretz op 2 december, dat de joden geen toekomst meer hebben in Europa en dat IsraŽl zich moet voorbereiden op het opnemen van de circa een miljoen joden die nu noch in Europa leven. Volgens Lau  neemt in praktisch elk Europees land het antisemitisme toe. Hij ziet geen enkele toekomst meer voor de joden in Europa.

Er zijn geen menselijke argumenten die verklaren waarom de kinderen van IsraŽl al sinds hun bestaan gehaat worden. De hele wereld heeft zich tegen IsraŽl vergaderd.  Een mens die in Gods liefde blijft, heeft een machtige taak deze liefde voor Zijn volk en Jezus aan zijn medemens te demonstreren. Dat betekent strijden op de muren van Jeruzalem. Dat is niet zoín eenvoudige taak want Jezus Christus zegt over Zijn volk:

Mattheus 24:9 Öen gij zult door alle volken gehaat worden om Mijns Naams wil.

Wie zich aan Jezus verbonden heeft is op weg gegaan naar een eeuwige toekomst. Miljoenen kijken meelijwekkend naar hen die God liefhebben, maar wie komt hen straks te hulp in het verschrikkelijke uur van verdrukking? De wereld is in werkelijkheid bang voor de God van IsraŽl. De profeet Jeremia roept:

 Jeremia 10:7 Wie zou U niet vrezen, o Koning der volkeren?

In plaats van Hem te erkennen en te eren, kiezen ze de kant van de duisternis en gaan juist de strijd met de Almachtige aan. Maar niemand zal zich straks voor Hem kunnen verbergen als de gerichten komen. God gaat Zijn doel met IsraŽl voor de volle 100 procent bereiken, nog Europa, nog enige andere macht zal in staat zijn dit te veranderen. Het feit dat de kinderen van IsraŽl nog steeds bestaan is het bewijs van Gods aanwezigheid en bemoeienis met Zijn volk. Het is een wonder om te zien hoe God hen door de wereldgeschiedenis heeft geleidt en  heeft teruggebracht naar de bergen van hun aloude thuisland en hun eeuwige stad Jeruzalem.

 

Bronnen: http://www.raptureready.us/solana.htm  Israel Today, 10 en 14 december 2004.Arutz-7 Editor,3 december 2004. Israelinsider, Israeli ambassador slams French for falsified Arafat death certificate, 27 november 2004.Jeruzalem Newswire, 24-10-2004. <

Laatste wijziging op: 08-08-2007 16:34