ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

De tranen van Jezus...          

Jezus huilt de tranen van jouw lijden! Jezus draagt jouw pijn.
Jezus voelt met je mee. Wist je dat? Wist je dat Jezus zich zo intens verbindt aan mensen die lijden,
dat hun lijden ZIJN lijden wordt?

Zelfs al kennen die mensen Jezus niet... Hij kent hen wel, en Hij huilt met ze mee. Daarom zegt Hij: "Als je een naakte kleedt, kleedt je MIJ. Als je een hongerige voedt, voedt je MIJ.
Als je een dakloze in huis neemt, neem je MIJ in je huis op".
Het lijden van mensen is Jezus' lijden.

Lees de tekst die hieronder staat. Het is geschreven over mensen die lijden, misbruikt worden, afgewezen en verstoten worden. Jezus is erbij!

Ik was erbij

Er is iemand heel dicht bij je.
Dicht bij je als je huilt, iemand die huilt als jij verdriet hebt.

Oooh, besef dit toch goed!
Ik zie hoe beperkt m地 woorden zijn, als ik je zeg dat altijd, wanneer ook in je leven,
als je bang was, als je huilde of juist je verdriet verborg...

ALTIJD was er iemand die naast je stond,
die zijn arm om je heen sloeg.
ALTIJD!

Als jij leed, dan leed hij mee.
Als jij pijn had diep in je hart, als je je schaamde of je onzeker voelde...
ALTIJD deelde hij in je pijn.
Als je werd beschimpt of geslagen, als je werd uitgelachen of gehoond.
Als je boos was uit onmacht,als je alles anders wilde dan de harde werkelijkheid.

Hij was bij je.

Eigenlijk is hij altijd bij je. Ook als je het niet moeilijk hebt.
Als je plezier maakt, is hij er ook.
Het doet hem zo goed, om je eens hard te zien lachen.
Hij leeft ervoor om je glimlach te zien.
Om je ogen te zien stralen, je gelukkig te zien.

Maar hij weet dat er zoveel is in je leven, en om je heen dat je geluk zo vaak in de weg staat.
En soms of eigenlijk best vaak,ziet hij die onmacht en die pijn.
Die tranen die je wegdrukt, of wegveegt van je wang.
Hij weet zoals geen ander, nog beter dan jijzelf, wat er is gebeurd.

O, hij heeft zoveel verdriet!
Hij huilt en huilt en huilt omdat hij zoveel van je houdt,omdat hij zoveel om je geeft.
Hij staat bij jou en kijkt naar jou.
Hij legt z地 hand weer op je schouder.
Maar hij huilt uit onmacht en uit pijn, omdat hij zoveel meer wil doen, om je te helpen!
Hij wil zo graag dat je hem zou zien!
Hij wil niets liever dan je zeggen hoe bijzonder je voor hem bent.
Hoeveel hij van je houdt.

Want weet je wat hij deed voor jou?

Hij is diegene van wie je wel eens hoort zeggen dat hij zijn leven gaf,
voor jou en voor je angst en pijn, voor jouw verdriet en gewoon
om heel dicht bij je te kunnen zijn.

Hij houdt zo machtig veel van jou!
Maar hij huilt en huilt en huilt.
Zijn hart breekt van verdriet.
Want waarom ben je daar bij hem, en is hij daar bij jou,
maar zie je hem niet staan, en zie je hem niet huilen,
en kun je niet zijn ogen zien, die zo vol liefde naar je kijken...?

Het is deze man, zo eenvoudig als 訴e is, die zijn leven gaf om jou te redden,
van al je pijn en je verdriet.
Van de dingen die gebeurden, waar je soms niks aan kon doen,al wilde je het tegenhouden.
Je wist niet hoe.

Hij was erbij.
Hij was erbij.
Hij was erbij.

En ook nu staat hij hier bij jou;Te kijken hoe je deze woorden leest.
Hij kijkt naar je gezicht.
En vol verwachting klopt zijn hart!

Hij is zo machtig, en zo trouw,dat hij je zijde nooit verlaat.
Ja, hij is God die alles maakte, ook jou weefde in je moederschoot.
Maar hij verliet de hemel in al z地 glorie
alleen om bij jou te kunnen zijn...

Weet je waarom hij zijn leven gaf?
Om jou te redden, van zonde en van pijn, van ziekte en van dood.
Maar bovenal...
om heel dicht bij je te kunnen zijn.
Zodat je niet meer eenzaam bent.

En daarom huilt hij ook zoveel.
Zijn verdriet is schijnbaar eindeloos.
Want hij wil zo graag dat jij ontdekt dat hij al zo lang bij je staat, te wachten en te hopen...
Hij geeft je hints en fluistert zachtjes lieve woordjes in je oor,
maar door de herrie om je heen heb je het niet eens door!
Hij legt zijn hand op jou,maar je durft het niet te hopen.
Je ziet hem gewoon niet staan door de tranen van je verdriet, of door de drukte van je leven.

Kijk eens omhoog. Open eens je ogen, de ogen van je hart.

Je kunt hem zien als je dat wilt.
En als je hem gevonden hebt,dan zie je dat je nooit alleen was,
dat hij je steeds gedragen heeft, dat hij erbij was in je pijn,
je schande en je mislukking.

O, hij geeft zoveel om jou!

En hij is zo oppermachtig!
Want weet je, hij is God!
En hij luistert heel aandachtig naar wat jij hem zeggen wil en wat je hem te vragen hebt.
Hij is zo sterk en o, zo groot!
En hij heeft het volbracht.
Hij heeft het volbracht.

De pijn die jij ervaren hebt, heeft hij voor jou gedragen.
De klappen die jij kreeg, die heeft hij opgevangen.
Want hij had alles voor je over.
Zelfs de dood ging hij niet uit de weg om jou bij hem te brengen, in zijn armen.

Thuis.
Veilig.
Geliefd.
Aanvaard.
Precies zoals je bent.
Want ooh, hij houdt zoveel van jou!

En als je hem daar ziet staan, zo heel dicht bij je, dan raakt hij je aan
en geneest hij al je pijn.
Hij zal je wonden helen.
Ook ziekte en verdriet neemt hij weg alsof het niet bestond.
Want hij heeft het allemaal gezien.
Hij heeft het allemaal gevoeld.
Hij heeft het allemaal meegemaakt.

Datgene wat jij moest doorstaan, wat jij te verduren had...
Hij doorstond het ook, voor jou!

Omdat hij zoveel van je houdt verdroeg hij niet alleen de pijn van z地 eigen leven, nee!
Zelfs al sloegen ze hem zo hard dat je niet eens meer kon herkennen, dat hij een mens was.
Zo toegetakeld was hij!
Ze sloegen spijkers door z地 handen en hingen hem aan een marteltuig.
Het meest gekende symbool ter wereld, dat is het kruis...
Daar hing hij naar lucht te snakken totdat hij z地 geest opgaf.

Hij stierf voor jou!

Voor al je zonden, de pijn, de ziekte en de trauma痴, die het leven je bezorgde.
Niets, nee niets was teveel voor hem.
Al was hij maar een mens...
Vol van de Geest van God, Zijn Vader, kon hij het leven aan.

En ook dat van de hele wereld en het jouwe... zelfs dat nam hij aan...

Hij droeg het allemaal op zijn schouders om jou ervan vrij te maken!
Zie je hem staan, daar dicht bij jou?
Voel je zijn hand op je schouder?
Voel je Zijn Geest die bij je is, voel je Zijn liefde en Zijn kracht?

Hij was er altijd bij!
En ook nu verlaat hij je niet.

Altijd blijft hij wachten en huilen en bidden en smeken voor jou, totdat je hem zal zien!
Want dan geeft hij je zielsverheugd een omhelzing van zijn liefde, een hele dikke knuffel,
die geen mens je geven kan.
Want hij kent je toch zo goed! Hij weet precies wat je nodig hebt.
En DAT zal hij je geven en wel in overvloed!

Hij roept zijn engelen in touw: 釘escherm hem, nu is hij van mij!
Of zij, mijn dochter, is ze niet mooi?! 
Kijk eens, ze houdt nu ook van mij!
Ik ben de bruidegom, zij de bruid!
Voor eeuwig zijn we samen!
Mijn liefde mag ze delen voor altijd.
Nooit laat ik haar meer los.
En ook hem, mijn zoon, kijk eens naar hem!
Ik zie in hem een krachtig man.
Een strijder, een vechter voor mijn liefde!
Die, eenmaal vol van mijn kracht, zal stralen als de morgenzon!
Nooit vergaat zijn glorie meer want mijn geest is nu ook in zijn binnenste en voor eeuwig zal hij leven!

Ook jou, mijn kind, jou roep ik aan:
Kom bij mij met je pijn!
Kom bij me, en roep ook mij aan!
Ik hoor je, zelfs al fluister je zacht, maar roep mij aan, mijn kind!

En ik zal met mijn sterke liefdemacht ook jouw leven transformeren!

Hoe slecht het er ook voor staat nu Ik zal alles ten goede keren, en gebruiken tot eer en glorie van mijn naam! De wereld zal het horen!
Iedereen zal het zien!
Wat ik met jou gedaan heb, toen je mij eindelijk kon zien, naast jou, vol verdriet en vol verlangen
om jou te redden van je pijn...

O, hoe heerlijk is het leven met jou in m地 armen!
Kom gauw, mijn geliefde, kom gauw!
Wacht geen seconde langer!
Want ik ben nu en hier bij jou en wil je zo graag zeggen hoeveel ik van je hou!

Met al mijn liefde,

Jezus - Hij die altijd bij je is 

origineel van David Sorensen

 


                    

Laatste wijziging op: 08-08-2007 21:39