ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

Messias Belijdend Jodendom 

Wat zijn Messias Belijdende Joden? Volgens sommige Christenen, zijn we een van de vele Christelijke stromingen, en volgens de traditionel Joden, zijn we ook Christenen.
Messias Belijdende Joden zijn Joden die tot besef zijn gekomen dat  hun Messias, Yeshua is. Ze blijven hun tradities trouw, maar erkennen Yeshua als hun Mashiach.
De Messias Belijdende Joodse leer is toch duidelijk verschillend van de Christelijke leer.
Wij geloven dat we Torah moeten houden, en door genade (door het offer van Yeshua) zijn behouden! Maar zijn we dan bevrijd van de Torah/wet??? Nee! volstrekt niet! alleen van de straf die wij moesten ondergaan op de zonde.. Mattityahu (Matheus) 5  van af vers 17./   en openbaring 14 vers 12 zegt ook:"Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden G-ds en het geloof in Mashiach Yeshua bewaren"

Mattityahu 23 vers 3 verteld ons: "Alles wat ze ('P'rushim' / Farizeeen) u ook zeggen doe dat..en onderhoudt dat..maar doet niet naar hun werken"

Torah houden  moeilijk??
De afgelopen twee millennia is het de Joden aangerekend dat ze, niet in Jezus geloven en Hem hebben gekruisigd.
De bijbel verteld ons dat de eerste volgelingen van Yeshua (Jezus) Joden waren. Zij geloofden dat Hij de lang verwachtte Joodse Messias was en waren de eerste Messiasbelijdende gelovigen.
Zowel Joden als niet- joden kwamen op Shabbat (zaterdag) bijeen en bestudeerden de boeken van Mosje (Mozes). (Torah), de Profeten en de geschriften.
Naar verloop van tijd kwamen er steeds meer Goyim (niet-Joden) bij en er ontstond helaas uit het bijbelse, Messiasbelijdende Jodendom een andere wereldgodsdienst die vervreemd raakte van haar joodse wortels. De scheidsmuur die Yeshua had afgebroken werd haastig weer opgebouwd.

In Messias Belijdende Synagogen komen Joden en gelovigen uit de volken, weer opnieuw samen bijeen. Om met elkaar de  eeuwenoude waarheden te herontdekken. Door de hebreeuwse bijbel "Tenach" (Oude ofwel eerste testament) in de grondtaal te lezen, en bij het "B'rit HaChadasja"(Nieuwe Testament), de onverbrekelijke relatie met het eerste Testament te bewaren. En zo te ontdekken hoe de Eeuwige Zelf het oorspronkelijk bedoelt heeft.

De eerste 4 eeuwen hielden  de gelovigen in Yeshua nog steeds Torah..en ze bleven trouw aan hun wortels.
Toen de niet-Joodse gelovigen in de meerderheid kwamen en er een scheiding ontstond, vielen vooral de Messias Belijdende Joden tussen 'wal en schip'.
Er werd van hen verwacht dat zij afscheid namen van hun Joodse identiteit en zich in een vergriekste Christelijke kerk zouden voegen.
Tijdens grote kerkvergaderingen (Concilie van Nicea) werd besloten om de  Joods/ bijbelse feesten af te schaffen, de Zaterdag in zondag te veranderen en een andere kalender te gebruiken,  i.p.v. de bijbelse en de data's te veranderen, en er 'Christelijke' voor in de plaats te zetten. Op het vieren van de Shabbat stond zo'n beetje de doodstraf.

Er is een herstel bezig..  De staat Israel is opgericht, na de 2e wereld oorlog. De taal is weer hersteld, en de twaalf stammen gaan weer richting Israel..Het wachten is op 'wederkomst' van de Massiach.."Yeshua"

En ondertussen worden de Joden en de niet-Joden, zich bewust dat ze een in Yeshua moeten zijn.  

                               Als je naar wijsheid verlangt,
                          Volg dan de geboden,
                en de Eeuwige zal je de wijsheid schenken.


                                            

Laatste wijziging op: 08-08-2007 21:38