ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

Wat is eigenlijk de identiteit van de Palestijnen?

De Palestijnen dragen de naam van de Filistijnen.
Hebben ze geen eigen identeit of willen ze zich identificeren met de Filistijnen?
Ze hebben in elk geval de naam overgenomen.

De naam Palestina.
De naam Palestina wordt als streeknaam zevenmaal in het Oude Testament genoemd.
Hiermee wordt de westkust van Kanašn aangeduid, van de rivier van Egypte of de beek Besor tot aan Joppe. (zie Jesaja 14:29,31 en JoŽl 3:4)
In de Statenvertaling vertaald als Palestina en in de NBG-vertaling als Filistea.
(Exodus 15:14, Psalm 60:10, 83:8, 108:10, Jesaja 14:29, 31 en JoŽl 3:4.)
Veilige en verdedigbare grenzen voor IsraŽl en een staat voor de Palestijnen.
De voortdurende beschietingen van de Palestijnen op Joodse burgers, de terroristische zelfmoordaanslagen en de reactie van het IsraŽlische leger maken duidelijk dat het conflict niet tot een oplossing komt. IsraŽl kan onmogelijk alle grenzen afdoende beveiligen hetgeen een belemmering blijft voor een te vormen Palestijnse staat. De West-Bank en omgeving van Jericho met vervolgens de Gaza strook aan de kust is een lappendeken dat om problemen zal blijven vragen, tenzij men dit rigoureus wil en durft aan te pakken.

Oplossing.
Om een definitieve oplossing te bereiken zal met aan IsraŽl veilige en verdedigbare grenzen moeten toekennen. Dat kan alleen als de versnippering van het grondgebied wordt herzien. IsraŽl moet de beschikking krijgen over heel Samaria en Judea, d.w.z. de West-Bank (met Nabloes, Ramallah, Bethlehem en Hebron), Jericho en met Jeruzalem als hoofdstad. De Palestijnen daarentegen hebben recht op een eigen staat (Filistea) en die moet komen aan de westkust. De Gaza strook is echter veel te klein, dus zal dat deel veel groter moeten worden. Egypte moet bereid zijn een deel van de SinaÔ af te staan. Er zal financiŽle en economische hulp moeten worden geboden om nieuwe steden aan de kust te bouwen waar de Palestijnen uit de West-Bank kunnen gaan wonen, tenzij ze het op prijs stellen te blijven, maar dan onder IsraŽlisch bestuur.
De verkeerde keuze.
Toch zal men niet voor bovenstaande oplossing kiezen.
De Palestijnen hebben zich vastgebeten in een Palestijnse staat en hebben het verdelingsplan van de VN aan hun kant.
Evenals de Joden claimen ze Jeruzalem als hoofdstad.
Zal de stad van David hoofdstad mogen worden van een Palestijnse staat?
Toch zal het Westen (De VS en Europa) zal hiermee instemmen, immers zij heeft de Arabische landen nodig, nu in haar strijd tegen het terrorisme, maar meer nog vanwege olie belangen.
Om IsraŽl mee te krijgen in dit plan mag IsraŽl de derde tempel bouwen!
Waarom zouden de Joden hun heiligdom niet mogen herbouwen!
Deze (gelegenheids) oplossing draagt de kiemen van toekomstige conflicten in zich.
Wel zal door dit besluit de werkelijke oorzaak van de strijd aan het licht komen.
Een strijd tussen de G'd van IsraŽl en de g'd van de Islam.
De G'd van IsraŽl heeft in Zijn woord bij monde van de profeten (die n.b. ook door de Islam worden erkend) gezegd dat Jeruzalem Zijn stad is, Die Hij heeft verkoren en dat Hij Jeruzalem maakt tot een lastige steen, welke de volkeren moeten heffen.
Psalm 132:13, Zacharia 1:17, 2:12, Jesaja 28:16, Zacharia 12:3.

Dť oplossing.
Dť oplossing voor IsraŽl en het Midden-oosten probleem komt uiteindelijk van G'dswege, namelijk als Jezus, de Messias, de Zoon van G'd, zal komen met grote macht en heerlijkheid.
En elk oog zal Hem zien.
Hij zal een einde maken aan alle koninkrijken van deze aarde en Zijn koninkrijk oprichten.
Hij zal het koningschap over IsraŽl herstellen.
Zijn rijk zal vrede zijn.
 
Laatste wijziging op: 08-08-2007 21:29