ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

Verzoening tussen Jood en Arabier
 
Al duizenden jaren bestaat er een dodelijke haat tussen Joden
en Arabieren. Beide partijen beschouwen Abraham als hun vader, maar haten elkaar. “Verzoening is alleen mogelijk door Jezus Christus,” zegt Mochtar Essid. “Zonder Zijn liefde vinden Joden en Arabieren elkaar nooit meer terug.”
Isaäk en Ismaël, de zonen van Abraham, zijn de stamvaders van de Joden en de Arabieren. Nadat Ismaël met zijn moeder Hagar uit het huis van Abraham moest vertrekken, is het nooit meer goed gekomen tussen de beide broers. Voor veel moslims is duidelijk dat Joden niets waard zijn. Volgens hen zijn zij niet langer het volk van God. Onderlinge haat en jaloezie zijn het gevolg. “Vooroordelen zijn een groot probleem,” zegt Mochtar Essid, een in Nederland wonende Tunesiër. Hij organiseert al enkele jaren conferenties, om wedergeboren Arabieren en Messiaanse Joden met elkaar te verzoenen. “De vooringenomenheid is een sta-in-de-weg voor de groei van de kerk in de moslimwereld, en uiteindelijk ook voor de wereldvrede.”
 
“De Joden hebben gezondigd en daarom zijn ze verspreid over de wereld, is een algemene gedachte onder christen-Arabieren. Wij vergeten dat ze juist over de wereld zijn verspreid om de wereld te behouden. Het heil is immers uit de Joden.”
 
Geheim
De verzoeningsconferenties vonden de eerste jaren in het geheim plaats. “Het was veel te gevaarlijk,” zegt Essid. “Joden en Arabieren haten elkaar. Al duizenden jaren. Velen onder hen zien het als verraad aan het eigen volk wanneer je alleen al met de vijand praat. Om maar te zwijgen over een mogelijke verzoening. Daarom moest alles de eerste jaren dus in het geheim plaatsvinden. Alle voorbereidingen, de uitnodigingen, de locaties, alles.”

“Zo’n conferentie duurt meestal een paar dagen. De eerste dag zitten, zonder dat dit moet, de Joden in de ene hoek en de Arabieren in de andere, tegenover elkaar. Je ziet, bijna letterlijk, een muur van angst tussen de twee groepen. Het is prachtig om te zien hoe die muur tijdens de conferentie afbrokkelt. Ik hoor dan regelmatig reacties als: ‘Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog eens een Jood de hand zou schudden’, of ‘Het is ongelooflijk dat ik nu met een Arabier aan tafel zit!’ Wij denken zo vaak dat wij beter zijn dan alle anderen. We laten ons leiden door wat anderen zeggen, door het nieuws en door onze angsten. Daardoor vergeten we Jezus Christus, door wie wij allen één zijn. Christenen hebben maar één identiteit, en dat is Jezus. Hij heeft voor ieder mens op aarde Zijn leven gegeven. Dus ook voor jouw vijand.”
 
Veranderen
Schuld belijden is het belangrijkste onderdeel van een conferentie. “We belijden dat we gezondigd hebben en vragen de Here om vergeving. Want alleen als jij de Liefde kent, kun jij de schuld van je vijanden erkennen, accepteren en vergeven. Naast het belijden van onze zonden, zijn ook met elkaar praten en eten belangrijke onderdelen van de conferentie. We eindigen elke conferentie met het avondmaal. Dan brengen we al onze zonden bij God en vragen we om vergeving. Dat is altijd een emotioneel moment.”
 
 
 
 
                                                                       

 
Politiek
“Wij bieden geen oplossing voor de politieke situatie tussen de Joden en de Palestijnen. Dat kan ook niet. Palestijnen keren zich in de eerste plaats tegen God, en dan pas tegen Israël. Verzoeningsconferenties zijn dan ook geen politieke oplossing voor wereldvrede. Politiek past, volgens mij, ook helemaal niet bij het Woord van God. Als we naar Zijn Woord luisteren, kunnen we de hele politiek zelfs achter ons laten. De weg naar vrede is namelijk geen mensenwerk, maar kan alleen bestaan door Hem. Het is onze taak om christenen te helpen het hart van God te verstaan. Alleen God kan verzoening bewerkstelligen.”
 
“We moeten terug naar Zijn woord, en we moeten onze eigen leer veranderen. Ik wil christenen helpen het Woord van God te verstaan. Ik wil ze helpen bij het ondersteunen van hun geloof. En ik hoop dat ze Gods Woord begrijpen, als ze lezen over Zijn beloften aan de zonen van Abraham. Zijn Woord is niet veranderd.
Abraham nam naast Sara ook Hagar tot vrouw en kreeg met haar een zoon, Ismaël. Die moest op zijn dertiende weg uit het huis van zijn vader. Vaderloos. Maar God wees hem niet af. Hij zegende hem juist en gaf hem een grote belofte. Veel christen-Arabieren geloven dat de Joden niet langer het volk van God zijn. Zij geloven overwegend in de ‘vervangingstheologie’, zoals veel traditionele Westerse christenen doen, namelijk dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen.”
 
“Ismaël moest weg en kreeg geen erfenis. Isaäk kreeg dat wel, en dat steekt de Arabieren tot op de dag van vandaag. Maar God hield Woord: Hij zegende de Arabieren. Denk alleen maar aan de rijke bodemschatten. Maar, vanwege de afgunst, kunnen de Arabieren er niet van genieten. Ze zijn jaloers, en kunnen daardoor hun zegeningen niet tellen. Het is dan ook niet vreemd dat de islam 99 namen voor God kent, maar dat Vader en Liefde ontbreken. Arabieren met een islamitische achtergrond denken dat de Joden helemaal niet het uitverkoren volk van God zijn. Ismaël is immers de eerstgeboren zoon van Abraham, geboren uit een wettig huwelijk. Hij heeft dus het eerstgeboorterecht. De moslims zijn dus het uitverkoren volk van God. Zij zullen wereldvrede brengen en het recht op aarde herstellen, door de eenheid die de islam zal brengen.
Toch geloof ik dat Gods hand hen niet loslaat. Eens zal Ismaël zich bekeren, daar ben ik van overtuigd. God gaf hem niet voor niets een naam die ‘In het verleden, nu en in de toekomst zal ik luisteren naar God’ betekent. Zijn hand laat niet los.”
 
“Als een Jood en een Arabier zich met elkaar verzoenen, krijg ik nog altijd een brok in mijn keel. Het is zo mooi als ze elkaars hand vasthouden. Er zijn tal van voorbeelden van verzoeningen tussen een Joden en Arabieren. Neem de conferentie in Lille, Frankrijk, van een paar jaar geleden. Daar was de band tussen Joden en Arabieren tijdens de conferentie ontzettend hecht geworden. Toen de Joden naar huis moesten, besloten de Arabieren hun Joodse broeders en zusters in een grote stoet naar de trein te brengen. Fluiten, tamboerijnen en trommels werden bespeeld. De groep ging dansend door de straten. Er was blijdschap en dankbaarheid vanwege de verzoening. Maar er was ook verdriet omdat er die dag een einde kwam aan een aantal fijne dagen. We moesten immers afscheid nemen van onze broeders.”
Begin december vorig jaar vond er een verzoeningsconferentie plaats in Dalfsen. Honderden Joden en Arabieren die geloven dat Jezus hun Verlosser is, kwamen samen om zich met elkaar te verzoenen. “Alle aanwezigen daar zijn door Jezus aangeraakt. Er was niemand die Zijn Liefde niet voelde.”
 
Loskomen
“Er is geen andere weg tot verzoening dan door Jezus Christus. Hij kan muren van angst en haat doorbreken. Alleen Hij kan haat in liefde veranderen. Messiaanse Joden en christen-Arabieren geloven in dezelfde God. Toch kennen ze haat en agressie jegens elkaar. Alleen door Hem kunnen ze die achtergronden en vooroordelen loslaten. Door Jezus kunnen ze van de haat, die er ondanks hun geloof nog steeds is, loskomen. Door Hem vinden Joden en Arabieren elkaar weer terug.”
 
Openbaar
“Ik merk dat God wil dat ik in het openbaar getuig van de eenheid tussen Joden en Arabieren. De conferenties worden steeds groter; soms zijn we met meer dan zeshonderd mensen bij elkaar. Natuurlijk kan dat op een gegeven moment dan niet langer geheim blijven. Dat geeft ook niet. Verzoening tussen Joden en Arabieren is mogelijk, door Jezus Christus. Van mij mag de hele wereld dat weten!”
 
Auteur: Elsbeth Mensink

Laatste wijziging op: 08-08-2007 21:29