ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

De Nederlandse media en Israel


Likoed Nederland is van mening dat de Nederlandse media geen evenwichtig beeld geven van de situatie in het Midden-Oosten.

Een paar voorbeelden hoe dat te merken is:
- Het gebruiken van benamingen als 'militanten' of 'activisten' voor terroristen (definitie is: geweld tegen burgers gebruiken voor politieke doeleinden).
- Het de nadruk leggen op Israelische verplichtingen in het vredesproces en de Palestijnse negeren. Bij de Road Map lijkt het in de Nederlandse media soms alleen maar te gaan over het vrijlaten van Palestijnse gevangenen en het stoppen met de bouw van de veiligheidsmuur. Dat zijn onderwerpen die niet eens voorkomen in de Road Map.
- Vrijwel altijd krijgt de Palestijnse visie in de berichtgeving meer ruimte dan de Israelische.

Overdreven? Lees wat - toch niet de eersten de besten - NOS en NOVA voor missers maken in hun berichtgeving.

Wij zien daarvoor de volgende oorzaken in de Nederlandse pers:

 1. Tekort aan historisch bewustzijn.
  Voorbeelden:

 2. Vertekening door de strijd tussen een democratie en een dictatuur.


  Graftombe Jozef

  Verwoesting van een Joodse heilige plaats; de graftombe van Jozef met bijbehorende synagoge.

  Niet vermeldenswaard voor de Nederlandse media .....


 3. Onwetendheid over de Arabische cultuur van overdrijving, waardoor er onvoldoende wordt geverifieerd. En ook dat men bereid is om politieke redenen te liegen en zelfs eigen kinderen op te offeren (zie Kleine Mohammed kwam niet om door Israelische kogels).
  Ook van de taktiek van het zogenaamde 'human shield' is men zich te weinig bewust. Dat houdt in dat terroristen zich verschuilen tussen de eigen burgerbevolking. Het effect dat vaak bereikt is dat - wanneer Israel dat aanpakt - men kan zeggen dat Israel burgerdoelen aanvalt (zie bijvoorbeeld: Israel vindt bom in Palestijnse ambulance). De oorlogsmisdaad is echter Palestijns; namelijk het gebruik van burgers als menselijk schild. Dat wordt vrijwel nooit vermeld.

  Human shields

  Het kritiekloos verspreiden van propaganda-opzetjes hoort er ook bij, bijvoorbeeld:
  * De zogenaamde massamoord op minstens 500 burgers in Jenin, dat alle Palestijnse leiders op alle zenders bij hoog en bij laag beweerden, wat ondanks de onwaarschijnlijkheid meestal zonder commentaar werd uitgezonden. (Er bleken uiteindelijk 7 burgerslachtoffers gevallen te zijn.)
  * Dat Israel van de oorlog tegen Irak gebruik zou maken om alle Palestijnen met geweld te verdrijven. Veel media namen dat fabeltje klakkeloos over, tot de NRC aan toe.
  Als later blijkt dat zoiets een propaganda-fabeltje is geweest komen de media er niet of nauwelijks op terug.

 4. De neiging van mensen die in het veilige Westen leven om twee kanten van elke zaak evenwichtig te willen zien ('waar twee kijven hebben twee schuld').
  Dat Israel een democratie is die vecht voor haar voortbestaan in een regio van haat, agressie en dictaturen wordt dan genegeerd.
  Ook het feit dat Israel keer op keer bereid is geweest om grote concessies te doen voor echte vrede wordt genegeerd (zie boven aan het begin de drie cruciale data: 1947, 1967, 2000. Israel heeft bijvoorbeeld ook al twee maal de Sinai terug gegeven).
  Als voorbeeld kan hier dienen dat het vaak wordt voorgesteld alsof extremisten aan beide kanten het debat beheersen. Uit opiniepeilingen blijkt echter dat hooguit enkele procenten van de Israelis voor geweld tegen Arabieren is, terwijl een meerderheid van de Palestijnen achter zelfmoordaanslagen staat.
  Of nog sterker; de Palestijnen als underdog willen zien. Dat negeert het feit dat enkele miljoenen Joden op dat kleine stukje Israel zich omringt weten door honderden miljoenen vijandige Arabieren, in wiens (staats)pers haat en antisemitisme standaard is (zie de vele vertalingen daarvan op onze site), als gevolg van politieke en religieuze motieven.
  Voorbeeld: het leed van de Palestijnen door controles bij wegversperringen (noodzakelijk vanwege de terreur) wordt vaak gerapporteerd, terwijl het leed van de Israeli's - voortdurend in spanning voor hun leven en dat van hun geliefden - nauwelijks aandacht krijgt.
  Ook het morele verschil krijgt daardoor weinig aandacht: De Israelische slachtoffers, gewone mensen in een bus, pizzeria of discotheek (waaronder heel veel vrouwen en kinderen) versus de Palestijnse doden, vrijwel alleen mannen die zelf het geweld opzochten.
  En als er een onschuldige Palestijnse omstander door Israel wordt gedood komt er altijd een onderzoek hoe dat kwam, hoe het voorkomen kan worden, worden er excuses aangeboden enz., zoals dat hoort in een democratie. Als echter onschuldige Israelische burgers worden gedood is er gejuich in de Palestijnse media en wordt er gedanst in de straten.

 5. De algemene onevenwichtigheid in de pers, die links georienteerd is en 'politiek correct' wil zijn. Een rechtse kwaliteitskrant bestaat bijvoorbeeld niet in Nederland. Het 'verschijnsel' Pim Fortuyn is zo ook goed te verklaren; veel mensen hebben er genoeg van om alleen maar dat politiek correcte gepraat te horen.
  Voorbeeld: de persoonlijke hand van Arafat in de terreur wordt door de Nederlandse pers liefst verzwegen, zie bijvoorbeeld: Al-Aqsa terroristen gearresteerd in hoofdkantoor Arafat en Palestijnse Autoriteit steunt al-Aqsa Brigades.
  N.B. Eigenlijk is het vreemd dat links meestal de kant van de Palestijnen kiest; de Israelische maatschappij heeft een sterk socialistische inslag, terwijl de Palestijnse een antisemitische, corrupte, militaristische, reactionaire en mensenrechten-negerende dictatuur is.

  In de woorden van schrijver Leon de Winter: "De Palestijnse leiding bestaat uit rovers die geen boodschap hebben aan democratie, mensenrechten en een verantwoordelijke overheid, maar zij weten de juiste toon te vinden: kolonialisme, rijke joden, zionisme is racisme, moordaanslagen op kinderen, stenen tegen tanks. Achter de retoriek schuilt de werkelijkheid van de Arabische jungle, waar maffiaclans elkaar bestrijden of steunen, waar godsdienstwaanzin de overhand krijgt en de cultus van de dood heerst.
  De wereldopinie creŽert een schijnwerkelijkheid waarin de echte vijanden van fatsoen en redelijkheid nauwelijks meer te herkennen zijn. Daarom kan Hafez al-Assad met genocide een einde maken aan de moslimbroeders in Hama en kijkt de hele wereld veroordelend toe hoe Israel met gerichte liquidaties een einde gaat maken aan de moordenaarsorganisatie Hamas."
  Hoogleraar Uri Rosenthal (prominent Eerste Kamer lid) ziet het zo: "De Palestijnen vormen een van de weinige onderwerpen waarop links zich ideologisch nog mee kan vereenzelvigen."

 6. Gewenste simpele beeldvorming: rijk versus arm (arm zal wel gelijk hebben, arm wordt vast uitgebuit), technologie versus simpelheid, bezetter versus vrijheidsstrijder, sterk versus zwak en hulpbehoevend, David tegen Goliath.
  In het verlengde valt het denken in simpele oplossingen (internationale troepenmacht, Palestijnse staat enzovoort).
  Het ontkent de dieperliggende oorzaken van het conflict.
  Dit komt ook voort uit 'luiheid' van de journalist: het is veel makkelijker en aantrekkelijker om een sfeerverslag te maken - liefst met een portie onrecht - dan een situatie goed in haar historische context te plaatsen en naar de nuances te zoeken.

 7. De tendens van de Europese politiek om een pro-Arabisch standpunt in te nemen in het licht van: Frankrijk speelt hier een voortrekkersrol in.
  Daarnaast speelt het verlangen van Europa om - in het kader van de eenwording - een eigen, afwijkend standpunt in te nemen van de Amerikanen. Zie het artikel van onze voorzitter die dat van nabij heeft meegemaakt: zie Europa bedankt.

 8. Bij sommige journalisten voelen wij een neiging om Israel als net zo slecht als nazi-Duitsland weer te geven. Dat is baarlijke nonsens. Wij voelen daarin een antisemitische ondertoon, mede gevoed door een Europees schuldgevoel over de holocaust.

Punten 6, 7 en 8 spelen niet of nauwelijks in de Verenigde Staten, je ziet dan ook dat de media daar heel anders berichten.

N.B. Dit basis voor dit artikel is geschreven in het voorjaar van 2002 ten behoeve van ZAPP, blad van de Hogeschool voor de Journalistiek in Tilburg.

Aanvullend: de verklaring van de Britse schrijver Ian Buruma:
In een wereld waarin zoveel dictators hun eigen bevolking afslachten en onderdrukken is er iets vreemds met de grote boosheid van sommige Europese intellectuelen over Israel en de Verenigde Staten. De oorzaak van dit irrationele gedrag kan verklaard worden uit 'schuld' en 'angst'. De beide door de Europeanen veroorzaakte wereldoorlogen resulteerden in zo verschrikkelijke slachtingen dat Europeanen besloten om kolonialisme en militaire macht af te zweren, om een periode van vrede en non-interventie te bereiken.
Het werd een beetje een 'fool's paradise', want dit kon alleen bereikt worden dankzij de bescherming van de Verenigde Staten, de enige Westerse democratie die bereid was om nog aan machtspolitiek te doen.
Eenzelfde schuldgevoel heerst rond Israel, dat door de omstandigheden genoodzaakt is om methoden te gebruiken die Europa aan haar koloniale verleden herinnert. [Aanvulling Likoed: uiteraard speelt hier ook nog het schuldgevoel rond de holocaust door heen.]
Zo herinneren beide landen Europa eraan hoe het zelf ook eens was en daarom worden zij gehaat.
De angst bestaat eruit dat deze beide landen Europa uit haar 'fools's paradise' trekken naar de nachtmerrie die het gehoopt had achter zich te kunnen laten.


kinderen in militaire parade

Palestijnse kinderen worden structureel geindoctrineerd met geweld en haat tegen Joden.

Niet vermeldenswaard voor de Nederlandse media .....

 

                                DE WESTBANK ?

De naam "Westbank" is niet de oorspronkelijke naam je word alleen al door de naam op het verkeerde been gezet.

Even eerst een opfrissertje.

Van 1517 tot 1917 stond het land onder Turks bewind.Van 1917 t/m 1948 bezette Engeland het gebied wat nu Israel en Jordanie is en noemde het Palestina.

In 1922 verdeelden de Britten "Palestina" in tween : 77% van "Palestina" werd gegeven aan de Arabieren hetgeen "Transjordanie" werd genoemd (nu Jordanie).
De Joden mochtig zich vestigen in slechts 23% van "Palestina" het gebied dat nu Israel
heet.
Arabieren mochten in heel Palestina wonen(dus ook in het Joodse gebied), maar de Joden mochten zich alleen in hun gebied vestigen en niet in Transjordanie.

Op 15 mei 1948 werd de Joodse staat uigeroepen.
De nieuwe natie werd in een dag geboren
Onmiddelijk na het uitroepen van de Joodse staat , vielen zes Arabische landen het kleine kwetsbare Israel aan, met het doel haar te vernietigen.
De "Islamitische landen" dachten dat ze slechts tegen een armzalig legertje vochten.

Maar Israel overleefde het op een haast boven natuurlijke manier, onnatuurlijk om dat het menselijk gezien onmogelijk was.

Het verloor Judea en Samaria.De Joodse nederzettingen werden totaal verwoest en Joden mochten hier niet meer wonen.

Arabieren verwoesten 34 synagogen in het Joodse deel van de stad Jerusalem.
Oost Jerusalem werd bezet door Jordanie.

In 1967 probeerde de Arabische buurlanden Israel weer te vernietigen.
Maar Judea en Samaria kwamen weer in Israelische handen.(Incl.Oost-Jerusalem en de Golan Hoogte>)
In 1979 wer de Sinai woestijn weer terug gegeven aan Egypte in het Camp David Accoord.

Op Yom Kippur werd Israel tegelijkertijd aangevallen in het Noorden en het Zuiden, Israelische troepen trokken op tot vlak bij Damascus en Cairo.

In 1991 vuurde Irak scud rakketten af op Israel gedurende de golfoorlog.
Vijfduizend huizen werden vernietigd, maar slechts twee mensen werden gedood.

150 miljoen Arabieren uit 17 landen hadden
"natuurlijk" gezien het kleine Israel met haar 6 miljoen inwoners kunnen vernietigen, dit is dus niet gebeurd.

Dus:
DE NAAM "WESTBANK" IS NIET DE OFFICIELE NAAM , MAAR WERD DOOR JORDANIE BEDACHT TOEN HET IN 1948 JUDEA EN SAMARIA IN BESLAG NAM.
IN EEN POGING OM DE JOODSE AANSPRAAK OP DIT LAND TE VERMINDEREN, VERANDERDE HET DE NAAM IN "WESTBANK" .(WANT HET BEVIND ZICH AAN DE "WESTERLIJKE OEVER VAN DE JORDAAN.

Het grondgebied van de "Westbank" en het " Bijbelse " Bergen van Israel" is gelijk.
Lees:Jerusalen, Bethlehem, Bethany, Hebron, Bethel, Silo, Sichem.

De naam "Westbank" is niet de oorspronkelijke naam je word alleen al door de naam op het verkeerde been gezet.

Even eerst een opfrissertje.

Van 1517 tot 1917 stond het land onder Turks bewind.Van 1917 t/m 1948 bezette Engeland het gebied wat nu Israel en Jordanie is en noemde het Palestina.

In 1922 verdeelden de Britten "Palestina" in tween : 77% van "Palestina" werd gegeven aan de Arabieren hetgeen "Transjordanie" werd genoemd (nu Jordanie).
De Joden mochtig zich vestigen in slechts 23% van "Palestina" het gebied dat nu Israel
heet.
Arabieren mochten in heel Palestina wonen(dus ook in het Joodse gebied), maar de Joden mochten zich alleen in hun gebied vestigen en niet in Transjordanie.

Op 15 mei 1948 werd de Joodse staat uigeroepen.
De nieuwe natie werd in een dag geboren
Onmiddelijk na het uitroepen van de Joodse staat , vielen zes Arabische landen het kleine kwetsbare Israel aan, met het doel haar te vernietigen.
De "Islamitische landen" dachten dat ze slechts tegen een armzalig legertje vochten.

Maar Israel overleefde het op een haast boven natuurlijke manier, onnatuurlijk om dat het menselijk gezien onmogelijk was.

Het verloor Judea en Samaria.De Joodse nederzettingen werden totaal verwoest en Joden mochten hier niet meer wonen.

Arabieren verwoesten 34 synagogen in het Joodse deel van de stad Jerusalem.
Oost Jerusalem werd bezet door Jordanie.

In 1967 probeerde de Arabische buurlanden Israel weer te vernietigen.
Maar Judea en Samaria kwamen weer in Israelische handen.(Incl.Oost-Jerusalem en de Golan Hoogte>)
In 1979 wer de Sinai woestijn weer terug gegeven aan Egypte in het Camp David Accoord.

Op Yom Kippur werd Israel tegelijkertijd aangevallen in het Noorden en het Zuiden, Israelische troepen trokken op tot vlak bij Damascus en Cairo.

In 1991 vuurde Irak scud rakketten af op Israel gedurende de golfoorlog.
Vijfduizend huizen werden vernietigd, maar slechts twee mensen werden gedood.

150 miljoen Arabieren uit 17 landen hadden
"natuurlijk" gezien het kleine Israel met haar 6 miljoen inwoners kunnen vernietigen, dit is dus niet gebeurd.

Dus:
DE NAAM "WESTBANK" IS NIET DE OFFICIELE NAAM , MAAR WERD DOOR JORDANIE BEDACHT TOEN HET IN 1948 JUDEA EN SAMARIA IN BESLAG NAM.
IN EEN POGING OM DE JOODSE AANSPRAAK OP DIT LAND TE VERMINDEREN, VERANDERDE HET DE NAAM IN "WESTBANK" .(WANT HET BEVIND ZICH AAN DE "WESTERLIJKE OEVER VAN DE JORDAAN.

Het grondgebied van de "Westbank" en het " Bijbelse " Bergen van Israel" is gelijk.
Lees:Jerusalen, Bethlehem, Bethany, Hebron, Bethel, Silo, Sichem.

 

Laatste wijziging op: 08-08-2007 21:28