ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

Wees eerlijk...

 
Er is een schreeuw in mijn hart.
Een schreeuw naar eerlijkheid.
Naar echtheid. Naar openheid.
 
God heeft ons mensen aan elkaar gegeven als kostbare geliefden.
Als intieme vrienden. Om elkaar te helpen. Om elkaar te beminnen.
Maar de duisternis, de zonde, de leugen diep verborgen in ons hart,
maakt dat zo moeilijk.
Hoeveel relaties gaan er niet kapot?
Hoeveel vriendschappen gaan er niet verloren?
Hoeveel diepe banden worden niet verbroken?
Door oneerlijkheid, verborgen in de meest geheime hoeken
van ons hart. Wij willen de eer krijgen! Wij willen de roem voor onszelf.
Wij willen gelijk hebben. Wij willen het geld... wij...wij...wij...
  
 Niets is zo sluw en zo verraderlijk
als het hart van de mens, zei de profeet Jeremia.
 
Het doet me soms zo'n verdriet. God heeft ons mensen aan elkaar
gegeven als intieme vrienden. Die alles mogen geven aan elkaar.
Die elkaar beminnen en liefhebben. Maar de hoogmoed of de ijdelheid.
De hebzucht of jaloezie. De angst of de pijn.
Het maakt zoveel moois zo makkelijk kapot.
  
 Maak de keuze om echt te zijn.
Maak de keuze om je hart te laten besnijden,
door de Almachtige. 
 
Jezus heeft ons het voorbeeld gegeven. Hij was transparant.
Hij zei aan zijn leerlingen: 'Wandel in waarheid en liefde.
Dan zul je vanzelf massaal veel vrucht dragen voor God' (Joh. 15).
Hij manipuleerde en controleerde niemand, maar liet de mensen
volledig vrij. Hij zei slechts wat God te zeggen had en ging verder.
Mensen minachtten Hem en zeiden dat Hij een veel sterkere leider
moest worden. Maar Jezus dwong niemand. Hij was waarheid.
Hij sprak waarheid. En Hij wist: de mensen die waarheid liefhebben,
volgen vanzelf.
  
 De wereld smacht naar eerlijkheid. Mensen hunkeren
naar anderen, bij wie ze hun hart veilig kunnen blootgeven.
De mensheid zoekt naar oprechtheid en zuivere liefde.
 
 Maak gerust fouten, want dat is normaal. Je bent niet volmaakt.
Maar wees eerlijk over je fouten. Wees eerlijk over je zwakheid.
Wees eerlijk over je stommiteiten en je dwaasheid.
'Iemand die zijn fouten verbergt worden ze aangerekend',
zegt de Bijbel. 'Maar wie ze toegeeft, hem worden ze vergeven'.
Geef niet toe aan de neiging om jezelf goed te praten.
Wees eerlijk. Je bent onvolmaakt. Maar God houdt van je
met een passie die heviger is, dan het vuur van de hel.
God heeft je zo lief. Zo vurig en zo diep en zo blijvend.
  
 Hij wil je geluk geven.
Maar geluk komt door een zuiver hart. 
  
 Laat je hart gebroken worden, door je oneerlijkheid.
Laat je hart verbrijzeld worden, onder het besef
dat je samen met iedereen tekort schiet. En laat de liefde
van Jezus Christus, die de straf voor je zonden heeft gedragen,
als een golf alle vuil wegspoelen. Laat de goedheid
van een God die helpt en vergeeft, je hart rein maken van alle schuld.
Maar geef niet toe aan de neiging om het te ontkennen.
Wees eerlijk. Geef toe. Wees vrij.
Wie kiest voor zuiverheid en voor waarheid, voor openheid
en voor liefde, zal beloond worden met een zegen
die alle aardse rijkdom ver te boven gaat. Niets van wat je ziet
in de wereld, niets van alle schoonheid en genot, kan tippen
aan de enorme beloning die de almachtige God geeft aan mensen
die kiezen voor eerlijkheid.
Wees puur en wees echt. Vraag God je hart te reinigen,
van alles die het licht in je hart verduistert.
Hij zal het doen...

 

Laatste wijziging op: 20-08-2007 12:02