ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

Wat God echt wil...
Weet je wat de macht is die de wereld beheerst?

De grote kracht, die alle mensen op aarde in zijn macht houdt? Egoisme.
Vechten voor jezelf en niet geven om anderen. Dat is de macht waartegen elke christen voornamelijk te strijden heeft.

"Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke!"

Jezus vertelt ons in de Bijbel, hoe hij aan het einde van de wereld zal oordelen over de mensen die in hem geloofd hebben.
Hij zal zitten op een enorme witte troon en iedereen die uit de dood is opgewekt, zal voor hem staan. Tegen een groep gelovigen zal hij zeggen: "Ik was naakt en je hebt me niet gekleed.
Ik had honger en je hebt me niet gevoed. Ik had geen huis en je hebt me in de kou laten staan."

"Maar Heer...", roepen de mensen dan, "in uw naam hebben we zoveel machtige dingen gedaan voor God." Het zal niet baten. (Mattheus 25:31-46)

Geen christelijk werk. Geen activiteiten. Geen kerkjes bouwen en geen rituelen onderhouden.

Maar... liefde die geeft. Liefde die helpt. Liefde die zich ontfermt.
Dat is wat God van ons wil.

Liefde brengt Gods krachtGod klaagt zijn volk keihard aan, in Jesaja hoofdstuk 58.
Dit is wat God zegt: "Dag aan dag komen jullie Mij opzoeken, wensen jullie te horen wat Ik wil.

Je vraagt om rechtvaardige wetten en wilt graag dicht bij Mij zijn.

Alsof jullie doen wat recht is, alsof jullie mijn wetten nakomen!"

God vervolgt: "Maar Als jullie bidden en vasten denk je: Ach, wat voor zin heeft het?
God hoort ons niet! Hij geeft geen antwoord".

Gods volk is dus heel geestelijk bezig. Elke dag komen ze zelfs in de tempel bij God.

Toch klaagt God hen heel stevig aan.
Dat er iets mis is, blijkt wel uit het feit dat Gods volk merkt dat God hun gebeden niet verhoort.

Hoe komt dat? Wat is er aan de hand? Waarom is God zo kwaad?

Al hun geestelijke activiteit is zelfgericht.
Ze zijn alleen maar uit op hun eigen voordeel.
Hun eigen gemak en geluk staan centraal.

God legt uit, wat hij dan wel van zijn volk wil: "Denk je dat Ik wil dat je je hoofd laat hangen, een rouwkleed aantrekt en jezelf kwelt, door niet te eten? Alsof Ik daarvan hou! Nee...
Het vasten dat Ik van je wil, is dat je de hongerigen voedt.
Breek de banden los van mensen die lijden. Verlos hen die verdrukt worden. Help de mensen in nood."

"Dan", belooft God met grote stelligheid, "zal mijn majesteit je achterhoede zijn.

Dan zul je bij ziekte snel herstellen en dan zal mijn licht krachtig doorbreken in de duisternis van je leven.
Je zult oude ruines herstellen en je zult bekend staan als iemand die overal herstel brengt.

 Als je dan tot me roept, ben Ik er." (Jesaja 58:1-12)

God belooft zijn majesteit en zijn kracht aan mensen die liefde in praktijk brengen. Niet aan mensen die wel geestelijk zijn, maar alleen voor zichzelf leven.


Wil je bevrijding van dingen die je binden? Wil je genezing?
Wil je herstel? Hoop? Wonderen? Kracht? "Handel dan rechtvaardig", zegt God.

 "Geef om de armen en de verdrukten. Help anderen."

De macht gebrokenWat was het grootste wonder van pinksteren?
Wat verbaasde de hemel en de aarde het allermeest?
Weet je het? Het waren niet de vele genezingen.
Het was niet het vuur op de hoofden van de apostelen.
Het was evenmin de krachtige windvlaag die zo luid was, dat heel Jeruzalem bij het huis van de leerlingen kwam kijken.
Het was niet de preek van Petrus en zelfs niet de duizenden mensen die zich bekeerden.

Weet je wat het grootste wonder was?

Dat duizenden mensen hun bezittingen opgaven en alles met elkaar deelden.
(Handelingen 2:44-45)

Daar werd Gods hart echt duidelijk. Daar werd de kern van GOD zichtbaar. De macht van egoisme werd gebroken.
Mensen deelden alles met elkaar.

Waar egoisme is, kan veel christelijk gepraat zijn, veel geestelijke opschepperij en veel religieuze activiteit,
maar het is tegenovergesteld aan God. Egoisme staat zover van God, als het oosten is van het westen.

Wat God het liefst van al in ons wil doen, is de macht van zelfzucht breken.

Dan kunnen we echt zijn grootheid aan anderen laten zien, door liefde.

Dan bestaat er geen kerk meer, waar mensen zitten die baden in weelde, terwijl op de stoel
naast hen mensen zitten die gebrek hebben.

Dat is God. Dat is liefde. Dat is echtheid.

"Ik was naakt en je hebt me niet gekleed", zal Jezus zeggen.
"Ga daarom weg van Mij, naar het eeuwige vuur...".
Zo hard zal God onze hypocriete levensstijl oordelen, als we ons niet bekeren van egoisme.

Onszelf verwennen en anderen laten lijden, is wat Gods oordeel meer dan wat ook over ons brengt.
Dat is hard, maar waar.

Niet praten, maar doen!"Van het begin af heb je gehoord dat we elkaar moeten liefhebben", schreef de apostel Johannes met veel passie in zijn brieven.
"Van Christus hebben we geleerd wat liefde is: hij heeft zijn leven voor ons gegeven.

Ook wij behoren ons leven te geven voor onze broers.
Als iemand over voldoende middelen beschikt, maar zijn hart sluit voor zijn broer, die hij gebrek ziet lijden, hoe kan de liefde van God dan in hem blijven?

Kinderen, we moeten niet liefhebben met mooie woorden, maar echt liefhebben met daden." (1 Johannes 3:11-18)

Dat is de kern van het evangelie. Geen mooie woorden,
maar mooie daden. Liefde in praktijk brengen.
Anderen echt helpen.

Als je zo leeft, heb je het recht jezelf een kind van God te noemen.
Als je egoistisch leeft, met veel vrome woorden en veel christelijke gewoontes, dan ben je een schande voor God.
Want dan heb je wel de woorden, maar niet de daden van liefde en ontferming.

Wees daarom geen naprater of toneelspeler, maar iemand die doet wat hij zegt.

Liefde is het kenmerk van Jezus en hij wil dat liefde  ook ons kenmerk is.

Neem de beslissing dat je voortaan je leven lang van liefde je hoofddoel zult maken.
Dan kun je jezelf echt als christen bestempelen.
Want geloven in God en de Bijbel lezen betekenen niets als je niet doet wat God van je wil.

De wereld heeft het nodig om te zien dat christenen anders zijn. Niet door hun woorden,
maar door hun liefde voor mensen in nood.

Dat is het kenmerk van God.
Laat het ook jouw kenmerk zijn!

 

bewerkt naar origineel van David Sorensen

Laatste wijziging op: 20-08-2007 12:01