ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

2 + 2 = 4

Hoe krijg ik eeuwig leven? Er is maar n antwoord: Yeshua haMasiach!

Er is maar n weg tot behoud, gered te worden, eeuwig leven te ontvangen, naar de hemel te gaan en daarover is geen discussie mogelijk

Hoeveel is 2+2? Ja, 4. Geen discussie mogelijk!

Is een fiets een auto? Nee! Geen discussie mogelijk!

Als je op het station staat en naar Amsterdam moet, en er zijn wel 20 treinen die verschillende richtingen op gaan en een trein gaat naar Amsterdam. Welke trein moet je dan kiezen? Niet moeilijk h, die naar Amsterdam natuurlijk.

In al deze gevallen is er maar een antwoord. En die is heel eenvoudig. Iemand die het verkeerde antwoord geeft is dom bezig. Het maakt niet uit of jij vind dat 2+2=6. Het is namelijk een feit dat 2+2=4 en je kan hoog of laag springen maar dat antwoord verandert niet. Er is geen discussie mogelijk!

Zo is het ook met de vraag. Hoe word ik gered? Daar is maar een antwoord op. "Stel je vertrouwen op Yeshua haMasiach en je zal behouden worden". De volgende teksten geven dat aan:

Johannes 14:6 Yeshua zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Handelingen 4:12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Handelingen 2:21 En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.

Handelingen 16:30-31 En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op Yeshua haMasiach en gij zult behouden worden, gij en uw huis.

Romeinen 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Yeshua Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;

1Johannes 4:10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.

1Johannes 5:11 En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon.

1Johannes 5:12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Als je aan God de vraag stelt: "Hoe kan ik gered worden", heeft Hij maar n antwoord. "Stel je vertrouwen op Yeshua haMasiach en je zal behouden worden". Mensen die dan nog eigenwijs denken dat dit antwoord van God dwaas is en denken: 2+2= 6, moeten het zelf maar weten.

De Bijbel zegt al dat er zulke mensen zullen zijn, die het dwaasheid vinden. Kijk hier maar!

1Corinthirs 1:18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.

Boedisme, Hindoeisme, de Islam of welke andere godsdienst is dus geen juist antwoord. Ook voldoet geen enkele filosofie of mooi idee. Ook niet: "Ja, maar ik leef toch goed" of "Ik ga toch naar de kerk". De priester bidt voor me en ik doe ook mn gebedje"

(Als morgen alle mensen uit de hele wereld in de kerk zitten, zijn ze niet automatisch christen en gered. Als je in een McDonalds zit ben je toch ook geen hamburger of als je in een garage zit een auto?)

Dit alles lost namelijk het zonde probleem niet op. Alleen door Yeshua er een oplossing.

Ok, Yeshua dus, zeg je, maar hoe zit dat dan met Yeshua. Leg dat eens uit?

God heeft de mens geschapen om met Hem te leven, relatie te hebben. Hij wil dat de mens Hem aanbid, naar Hem verlangt en Hem liefheeft.

God houdt zielsveel van de mens en wil hem alles geven wat hij nodig heeft. (Bedenk zelf maar wat een goede relatie inhoud, dat wil Hij)

Nu zijn de mensen van God weggelopen net als kinderen die bij hun vader weglopen, en ze gaan hun eigen gang. (Kinderen zonder vader maken er een rommeltje van)

Ze doen daarmee God, de medemens en zichzelf pijn. Zonde noemen we dat.

Als je een overtreding begaat kan de rechter dat niet door de vingers zien. Er staat een straf op. Zo ook staat er een straf op de zonde. Het probleem is dus dat er een straf moet worden betaald. Maar God wil de mens eigenlijk helemaal niet straffen. Daarom heeft Hij een oplossing.

God zond zijn Zoon Yeshua en deze zou de straf betalen met zijn dood. Hij werd aan het kruis genageld, stierf en stond ook weer op uit de dood. De prijs is daarmee betaalt en de muur die tussen God en mensen stond is weg, vergeven. Nu kan de relatie met God weer worden hersteld. Er is alleen nog een voorwaarde!

Dit geldt natuurlijk alleen voor de mensen die deze oplossing van God aannemen en zeggen: "Here God dank u, dat Yeshua de straf heeft betaalt, ook voor mij. Ik geloof dat en ik neem het aan. Nu wil ik met U leven, U dienen. Kom in mijn leven".

Mensen die zeggen: "Zo slecht ben ik niet, ik doe toch geen vlieg kwaad. Ik moet niets met die Yeshua te maken hebben. of "Ik geloof best wel in God hoor, en in Yeshua, maar relatie hebben?, dienen?, dat wordt me te persoonlijk. "Ik wil de touwtjes wel zelf in de hand houden."

Deze mensen zullen eens voor de rechter staan en de prijs zelf moeten betalen.

Het is eenvoudig te begrijpen. God geeft jou een vrijkaartje (Daar heeft Yeshua voor betaald) en je hebt toegang. Maar mensen zonder vrijkaartje komen echt niet binnen.

Dit heb ik geschreven met een doel

In de Bijbel staat dat er in de hemel een groot feest zal zijn, een grote tafel met een maaltijd; om u tegen te zeggen!

Ik zal er zijn en ik wil dat jij er ook zal zijn. Ik wil jou daar de hand schudden en het uitroepen wauuuuuuuw! Je bent er ook!

Ik wil niet dat jij verloren gaat, maar voor eeuwig wordt gered. Dit zeg ik vanuit mijn hart.

Weet je, je hebt misschien al zoveel over "geloven" gehoord maar nog nooit heeft iemand je gezegd waar het nou eigenlijk om draait. Daarom doe ik het op deze manier. Ik zou het verschrikkelijk vinden als we straks voor God staan en ik zou het jou niet vertelt hebben. Stel je voor als we daar voor Hem staan en met mij is alles ok, en daar ben jij en je schreeuwt tegen mij: "Ronald, mooie vriend ben jij Waarom? Waarom heb je mij nooit vertelt dat God van mij hield, en van Yeshua. Ik heb je een lange tijd gekent en nooit heb je me iets vertelt." En dan zal ik me moeten schamen omdat ik me schaamde over Yeshua te vertellen.

Je weet in je hart dat hier de waarheid voor je ligt

Het zijn niet maar wat lettertjes, maar Gods woorden zijn leven.

Toen Yeshua sprak tot de mensen wisten ze, h dit is anders, dit is waar.

Dat kwam omdat de Heilige Geest ze overtuigde. Zo geloof ik ook dat de Heilige Geest jou nu overtuigt van de waarheid.

Als je nu zegt ja, ik wil leven met God, ik wil dat mijn zonden vergeven worden, bid dan dit gebed:

"God ik wil met U leven. Ik wil zijn zoals U mij bedoelt hebt. Ik kom tot U en belijd dat ik U nodig heb. Ik geloof dat Yeshua stierf aan het kruis en daar betaalde voor mijn zonden en dat Hij opstond uit de dood. Ik neem Hem aan als Verlosser en Heer. Kom in mijn leven. Ik dank U, dat ik nu Uw kind ben. Dat ik nu gered ben en dat U mijn Vader bent. Ik zal U dienen. Van U hou ik, dank U, in Yeshua's Naam, amen"

Je bent nu gered en een kind van God. De hemel juicht nu over jou.

Hoe kan je nou relatie hebben met God? Hoe gaat dat?

Heb in dit alles een houding van: "Vader ik wil U leren kennen, openbaar Uzelf aan mij."

Hij zal dan wonderen in je leven gaan doen. Hij is geweldiger dan jij en ik ons kunnen voorstellen.

Gods zegen.

 

Laatste wijziging op: 10-06-2004 22:45
Laatste wijziging op: 20-08-2007 12:01