ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

Hoe twee islamitische terroristen Jezus vonden


Zelden breekt een islamitische terrorist met de jihad, de islamitische heilige oorlog. Nog zeldzamer is het voor diezelfde terrorist om zich daarna uit te spreken tegen islamitisch terrorisme en een actieve volgeling van Christus te worden die opkomt voor Israel. Toch is dit wat gebeurde met Walid Shoebat en Zachariah Anani.

Als jongeman was Shoebat lid van de Palestijnse vrijheidsbeweging PLO, een terroristische organisatie die jarenlang werd geleid door wijlen Yasser Arafat. "Wij groeiden op de West Bank op en onze missie was in eerste instantie om zoveel mogelijk Joden te doden", zei Shoebat.

Anani hoorde bij verschillende islamitische terroristische groeperingen in Libanon. Al op zijn veertiende beging hij zijn eerste moord en dat was slechts het begin. "Binnen vier jaar had ik 223 punten, wat gelijk staat aan 223 moorden", vertelt Anani. "Tweederde van die moorden door gebruik van een dolk, ik was getraind in wat wij noemen lijf aan lijf gevecht."

Opgegroeid in het Midden Oosten, werd Shoebat en Anani geleerd om de jihad te gebruiken tegen alle niet moslims en in het bijzonder tegen Joden. Afgelopen maand maakten zij hun verhaal bekend in Philadelphia tijdens een gebeuren genaamd 'Drie ex terroristen doen verhaal'. Het was de bedoeling dat zij zouden worden vergezeld door een derde tot het christendom bekeerde ex terrorist, maar deze liet op laatste moment verstek gaan uit angst voor bedreiging door zijn moslim-familie om zijn kinderen te ontvoeren.

Shoebat stelde dat dit een vergelding kan zijn, omdat de islam lijkt op de Eagles-song 'Hotel California'; je kunt wel inchecken, maar niet uitchecken, tenzij in een doodskist.

Maar Anani en Shoebat checkten wel uit, jaren van bijna sektarische indoctrinatie achter zich latend. En zij kunnen het ook navertellen.

Anani's groot en overgrootvader waren beiden hooggeplaatste islamitische ambtenaren in Libanon. Toen 'Zach' 13 jaar was sloot hij zich, met volledige instemming van zijn familie, aan bij 'zijn' eerste terroristische groepering. Deze groepering was vernoemd naar de neef van de profeet Mohammed: 'the Youth of Ali'.

Shoebat kwam eveneens uit een vooraanstaande familie. Zijn grootvader was bevriend met de grootmoefti (islamitische geestelijke) van Jeruzalem, die nauw samenwerkte met Adolf Hitler en het nazi-regime. Op Palestijnse scholen leerde de jonge Walid dat Jezus en Mozes Palestijnse opstandelingen waren en dat voor de Joden de dag des oordeels was aangebroken.

"De meeste Amerikanen denken dat terrorisme begint als een groep je komt recruteren, maar de recrutering begint al in de moskee", legt Shoebat uit. "Het begint al op school als onderdeel van het hele onderwijssyteem. Het gevolg is dat mensen gewillige zielen worden die bereid zijn om als martelaar te sterven. Bereid ook om te sterven voor Palestina en voor de zaak van Allah."

Shoebat was een van hen. Hij zei: "De islam brengt redding via het martelaarschap, dat is de hele boodschap. De koran stelt duidelijk: 'Denk niet dat zij die sterven voor de zaak van Allah dood zijn, zij zijn bij Allah en ontvangen hun zegeningen'. Daarom voerde mijn neef een zelfmoord commando uit en stierf. Mijn tante Fatima deelde hierna snoep uit in de straten van Bethlehem. Omdat haar zoon nu een martelaar was."

Na zijn gevangenistijd (voor het aanvallen van Israeli's) was Walid klaar om opdrachten voor de PLO uit te voeren. Hij plaatste onder andere een bom in een bank in Bethlehem, gelegen vlak naast de geboortekerk waar volgens overlevering Jezus geboren is. Shoebat verklaarde: "Terwijl ik wegliep hoorde ik de grote explosie achter mij. Ik werd nooit gepakt en biechtte deze dingen nooit op totdat ik in 1993 christen werd."

Hetzelfde christelijk geloof dat Anani en Walid ooit wilden vernietigen, zou uiteindelijk hun leven veranderen. Na een toevallige ontmoeting met een christelijke prediker in een Libanese straat, liet Zach op zijn zeventiende de islam en het terrorisme achter zich. Zijn familie reageerde door hem te onterven. Anani herinnert zich: "Mijn vader nam mij mijn kleine bijbel uit handen en verscheurde deze, hij gaf mij een paar klappen en stapte toen achteruit, denkende dat ik hem aan zou vallen. Ik zei: 'Nee, je kunt me nog zo slaan, maar het maakt niets uit. Ik blijf een christen'."

Buiten werd het nog erger. Hij werd naar de lokale moskee gesleept, geslagen en verbannen. Ook werden diverse aanslagen op zijn leven gepleegd. Anani zei: "Ik werd beschoten, gestoken, vergiftigd, aangereden en met stokken geslagen." Maar Zach weigerde zich te laten intimideren of af te vallen van zijn nieuwe geloof.

Walid verliet de Islam in 1993 nadat zijn vrouw, die al christen was, hem uitdaagde het ongelijk van de Bijbel te bewijzen. Hij kon het niet. Shoebat zei: "Ik begon de geschiedenis van de zondeval te begrijpen en las het boek Openbaring. Toen ik bij de profeten kwam, werd ik daar zo door getroffen dat ik de boeken Zacharia, Ezechiel, Daniel en Jesaja ging bestuderen. Daar las ik: 'Want Ik ben God en er is geen ander, want Ik ben God en er is niemand gelijk Ik'."

Schoebats nieuw gevonden geloof kostte hem de relatie met zijn vader en zijn verwanten. Hij woont nu op een geheime plaats en leidt de 'Walid Shoebat Foundation', een pro IsraŽl groepering. Hij schreef eveneens het boek 'waarom ik de jihad verliet', waarin hij zijn verhaal vertelt.

Anani woont nu in Noord Amerika, waar hij hoofd evangelisatie is bij een internationale organisatie. Zijn leven in het Westen verliep niet altijd even gladjes, hij werd gemolesteerd en zijn leven werd bedreigd door in Amerika en Canada wonende moslims.

Shoebat zei dat de beste manier om het jihad-geweld te keren zo makkelijk is als het omslaan van een bladzijde. "Wij moeten christelijk onderricht aanbieden en de bijbelse waarheid brengen in de hele moslimwereld. Als wij de boodschap brengen en hen vertellen dat de Bijbel al voorzegt wat de moslims te wachten staat, als zij dat gaan begrijpen en het helder gaan inzien, dan zal hun valse geloof waar zij zo op hopen, gaan wankelen."

De ex terroristen beseffen dat hun boodschap hen niet in dank zal worden afgenomen , maar zij zeggen te zullen doorgaan met het verkondigen van de waarheid en hun veiligheid in Gods handen te leggen.

Laatste wijziging op: 06-06-2007 15:17