ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

 

De Moefti van Jeruzalem

Door: Franklin ter Horst.

Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt.....

Het vervloeken van Gods volk is een geliefkoosde bezigheid van de door de ‘Palestijnse’ Autoriteit in 1992 benoemde Moefti van Jeruzalem, Ikrima Sabri. Zijn uitspraken over het Joodse volk getuigen van een diepe minachting en haat. Vanaf zijn benoeming houdt hij zich bezig met het verspreiden van leugens en het zaaien van haat jegens de staat Israël. Zijn uitspraken hebben het effect van een brandende lucifer die naar een vat benzine wordt gegooid. Hij eist niet alleen Israëls meest heilige plaats de Tempelberg op maar ook de Klaagmuur omdat er volgens hem niet de geringste indicatie bestaat voor een vroeger bestaan van een Joodse tempel op het Tempelplein. Terwijl in 1930 de hoogste Islamitische autoriteit nog een folder uitgaf waarin meegedeeld werd, dat de Klaagmuur onderdeel was van de tempel van de joden, wordt door Sabri beweert dat er nooit een tempel van de joden in Jeruzalem is geweest.

,, In de hele stad is er geen enkele steen, die naar de Joodse geschiedenis verwijst. Ons recht daarentegen is heel duidelijk. Ons behoort deze plaats toe sinds 1500 jaar. De Joden weten niet eens waar hun Tempel precies stond. Daarom erkennen wij hier ook geen enkel recht van hen, noch onder de aarde noch daarboven. Ook in de Klaagmuur is geen enkele steen die iets met de Joodse geschiedenis te maken heeft. Sinds 1930 heeft een comité van de volkenbond bevolen de Joden daar te laten bidden, opdat zij rustig zouden zijn, maar in geen geval heeft het erkend, dat het hun toebehoort. De muur moet dan ook niet de Klaagmuur worden genoemd, maar de Al Boerak muur, naar het paard van Mohammed. "

 

Mohammed in Jeruzalem?

Volgens een islamitische legende zou Mohammed een miraculeuze luchtreis naar Jeruzalem hebben gemaakt. Daar aangekomen zou hij zijn paard aan de ‘klaagmuur’ hebben vastgebonden terwijl hijzelf naar de hemel opsteeg om daar hoogstpersoonlijk een aantal zaken te bespreken met Allah, Jezus en Abraham. Dit verhaal is echter niet meer dan een verzinsel want Mohammed is nooit in Jeruzalem geweest. De waarheid is dat ten tijde van Mohammed- die in 632 na Christus stierf- Jeruzalem een christelijke stad was in het Byzantijnse rijk. Jeruzalem werd pas in 638 door Kalief Omar veroverd. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg. Omstreeks het jaar 711, 79 jaar na de dood van Mohammed werd de Byzantijnse kerk op het Tempelplein in een moskee veranderd. Na wat kleine verbouwingen noemde men de kerk voortaan de Al-Aksa moskee. Mohammed kon dus nooit deze moskee in gedachten hebben gehad, toen hij de Koran schreef, want hij was toen al lang dood. Diverse onderzoekers hebben reeds lang aangetoond dat het "Buitenste bedehuis "zoals genoemd in de Koran, Soera 17:1, met de moskee in Medina te maken heeft en niets met Jeruzalem. Desondanks houdt men de leugen in stand dat Mohammed ooit Jeruzalem bezocht zou hebben. En zo zijn de theologische mythen van de islam uitgegroeid tot een grote historische zwendel. Zo meldt de koran dat de aartsengel Gabriël tegen Mohammed gezegd zou hebben dat ‘God’ geen zoon heeft.Vreemd; want dezelfde engel zei 600 jaar eerder in Nazareth tegen de jonge vrouw Maria:

Lucas 1:35 En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.

Prediken van haat.

Sabri verkondigt het ene na het andere sprookje over het islamitische recht op de Tempelberg en de wereld weet kennelijk niet beter want zijn leugens gaan erin als koek. De waarheid is dat de kinderen van Israël al 1000 jaar voor Christus in Jeruzalem woonden, dat is 1600 jaar voordat de moslims hun intrede in de geschiedenis deden. Maar de islamitische wereld wenst daar geen rekening mee te houden. Jeruzalem wordt nergens in de koran genoemd, terwijl de Bijbel de stad maar liefst meer dan 700 keer vermeldt. Naast het massaal verkondigen van leugens over Gods volk houdt de moefti zich ook bezig met het prediken van haat. De ‘Palestijnse’ opstand omschrijft hij als een "heilige oorlog" en zelfmoordterroristen noemt hij ‘martelaren’. De ‘Palestijnse’ zelfmoordaanslagen zijn volgens hem " een gelegitimeerd wapen in de strijd tegen de zionistische bezetting en worden door hem omschreven als een gerechtvaardigde vorm van zelfverdediging,"

Zijn zeer extremistische vrijdagpreken worden rechtstreeks op de ‘Palestijnse’ televisie uitgezonden. Het is geen uitzondering dat hij daarbij oproept tot geweld tegen alles wat met Israël te maken heeft. Ook roept hij alle moslims in de wereld op, uit naam van Allah, alle Amerikanen, Engelsen en Joden te vernietigen. Volgens hem zijn de Joden  voorbestemd tot eeuwige vernedering en marteling,  en het is de plicht van ieder moslim erop toe te zien dat zij krijgen wat hen toekomt. Waar Hitler faalde daar moeten wij zegevieren, aldus de Moefti. Hij is al eens vanwege een ophitsende preek door de Israëlische politie meegenomen en voor ondervraging enige uren op het bureau vastgehouden. Ook werd hij al eens aan de tand gevoeld over zijn ontmoetingen met Hassan Nasrallah, de chef van de Libanese terreurbeweging Hezbollah met wie hij sprak over samenwerking in de strijd tegen Israël.

Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam, zag hij in hem een partner in zijn strijd tegen de joden. Hij bezocht tijdens de oorlogsjaren verscheidene concentratiekampen om te zien hoe Hitler bezig was het Joodse vraagstuk op te lossen. Hoesseini moedigde Hitler aan om de genocide ook toe te passen op de joden in het Midden Oosten.De moslimleider kreeg een prachtige villa in Zehlendorf en werd op de loonlijst gezet van de SS. “Duitsland voert strijd met het Wereldjodendom, de hoofdvijand van de islam. De vijand van mijn vriend is mijn vriend” zei de moslimleider in een toespraak. De moslimlegioenen van de moefti namen deel aan massamoorden op duizenden Servische verzetstrijders, joden en zigeuners. Zelfs de Duitse officieren die de meest afschuwelijke moorden gewend waren, waren geschokt door de wreedheid van de moslim SS’ers. Zij sneden de harten van hun tegenstanders uit het lichaam. In maart van 1944 riep de moefti in Berlijn via de radio: “Arabieren! Sta op als één man en vecht voor jullie heilige rechten. Dood de joden waar je ze ook maar vinden kunt. Dit behaagt onze god (allah), de geschiedenis en de godsdienst”. (*) Deze tekst is afkomstig uit het boek “Mabel – ‘Koninklijk Bal Masqué’van Peter Siebelt. Er bestaan een aantal filmbeelden van Hoesseini’s bezoeken aan Duitsland en Hitler. Klik op: http://www.youtube.com/watch?v=d51poygEXYU http://www.youtube.com/watch?v=xbt-s7bYIqI    http://www.youtube.com/watch?v=2YY2TXSuTXE&mode=related&search

Deze Moefti was ook in de jaren tussen 1920 en 1930 al verantwoordelijk voor bloedige pogroms tegen de in Palestina wonende Joden. Volgens Ikrima Sabri, strekt het land Palestina zich uit van de rivier de Jordaan tot aan de Middellandse-zee en van het noorden tot het zuiden. Tijdens een interview met het Duitse tijdschrift ‘Die Welt’ zei hij dat de joden moeten terugkeren naar de landen vanwaar zij gekomen zijn omdat ze geen enkel recht hebben op het land waar ze nu verblijven. In een van zijn meest beruchte preken zei Sabri;

O. allah, vernietig Amerika, want dit land wordt geregeerd door Zionistische Joden. De huizen die door de Joden worden gebouwd zullen Arabisch eigendom worden met de hulp van Allah..... Allah zal wraak nemen ter wille van zijn profeet op de kolonialistische Settlers, die zonen zijn van apen en varkens die er opuit zijn uw heiligdom schade te berokkenen.

Sabri beweerde ook dat de meeste Joodse archeologen hadden bevestigd dat er niets Joods te vinden is in heel oud-Jeruzalem. Maar dat is een regelrechte leugen want Joodse archeologen hebben o.m. een pilaar van de tweede Tempel blootgelegd. Vanuit de ligging ten opzichte van de Klaagmuur heeft men precies kunnen vaststellen waar het Heilige der Heiligen in de Tempel zich bevond. Namelijk precies op die plaats waar zich thans de islamitische Rotskoepel bevindt. Sjeik Abdoel Palazzi, professor aan het Research Instituut voor Anthropologische Studies in Rome, zei in maart 2003 tijdens een gastlezing aan de Yale Universiteit in de Verenigde Staten, dat de Koran zegt dat de Joden terug zullen keren naar hun land. Palazzi vertelde dat hij in het jaar 2000 samen met een internationale delegatie Israël had bezocht."De Wakf nam ons mee voor een bezoek aan het Tempelplein. Onmiddellijk buiten de Rotskoepel staat aan de oostkant een klein kapelletje, "Wat is dit?"vroeg ik. "Dit is de plaats waar Salomo stond toen hij de Tempel inwijdde," was het antwoord. "Maar waarom ontkennen jullie dan dat hier vroeger een Joodse tempel heeft gestaan?" vroeg ik. Met een glimlach werd mij geantwoord: "Om politieke redenen."

Vernietiging historische resten

Ondertussen zijn de Arabieren al jaren bezig met een omvangrijke vernietiging van historische resten op de Tempelberg. Men is druk doende alle historische Joodse wortels te verwijderen. De ruimten die bekend staan als de "Stallen van Salomo" zijn omgebouwd tot een grote onderaardse moskee. Bij de aanleg hiervan is zelfs gebruik gemaakt van bulldozers. De schade die daarmee aan Israëls oude cultuurgoed is aangericht is enorm. Het puin is buiten de muren van de oude stad op een vuilnisbelt in het Kidrondal gedumpt. Men heeft vastgesteld dat er in het puin belangrijke resten zitten uit de tijd van de ‘Eerste’ en ‘Tweede’ Tempel. Er is sprake van systematische vernietiging van het bewijsmateriaal dat de Tempelberg tot Israëls cultuurgoed behoort. Hoe meer er word vernietigd des te vaker roept de Moefti van Jeruzalem dat er nooit een Tempel van de Joden op die plaats heeft gestaan.

Sabri liegt en bedriegt over alle crusiale elementen van Gods Woord. Iedereen in de wereld dient zich te realiseren dat figuren als Ikrima Sabri, bezig zijn de geciviliseerde wereld een rad voor ogen te draaien . Israël zucht al vele jaren onder het ‘monster’ van terroristische aanslagen door extremistische moslims. Maar hun doel is niet alleen de vernietiging van Israël, maar ook de rest van de zogenaamde ‘ongelovige’ wereld .

Psalm 109:1-2-3 O God, die ik loof, zwijg niet want een goddeloze en bedrieglijke mond hebben zij tegen mij open gedaan; zij spreken tegen mij met een leugentong, met woorden van haat omringen zij mij en zij bestrijden mij zonder oorzaak.

Laatste wijziging op: 06-06-2007 16:18