ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

door: Peter Steffens

 

De boodschap in TeNaCH

Van Adam tot Noach zijn tien generaties. Ten tijde van Noach werd een wereld beŽindigd. De tien generaties van deze wereld geven, wanneer we de namen vertalen, het hele evangelie weer.

(Sommige woorden hebben meer dan een vertaling. Niet alle vertalingen staan hier vermeld.)

 

De tien namen vormen samen de boodschap van het evangelie;

De mens is als sterveling geplaatst (in) verdriet
maar de gezegende/geprezen God
zal Zijn Onderwijzing/Gezalfde/Messias doen neerdalen.
Zijn dood zal de rust en vertroosting doen smaken.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

        DE NAMEN DIE ISRAEL VORMEN

De eerste letters van de namen van de aartsvaders en -moeders vormen in het Hebreeuws het woord IsraŽl. Ieders naam begint met een van de letters.

 

(Dit gaat alleen in het Hebreeuws op, de taal van de bijbel.)

Ja'akov en Jitschak beginnen elk met een Joed,
Sara begint met een Shien,
Rachel en Riwka beginnen met een Reesh,
Awraham met een Alef en
Lea met een Lamed.

Samen zijn het zeven personen. Zeven is het getal van Gods verbond.

Er worden twaalf verschillende letters gebruikt. (Twaalf staat in de Schrift voor de stammen van IsraŽl, die uit hen zijn voortgekomen.)

In het totaal zijn het 26 letters dit is de soms van de letters van de Naam van de EEUWIGE (J - H - W- H), die door IsraŽl aan de wereld is geopenbaard.
Joed (10) + Hť (5) + Wav (6) + Hť (5) = 26

 

DE VOLGORDE VAN DE STAMMEN VAN ISRAEL

De volgorde waarop de stammen van IsraŽl in de bijbel worden opgesomd is niet steeds hetzelfde. Zo is bijvoorbeeld de volgorde van de stammen naar geboorte (Genesis 35), het zegenen (Genesis 49), het tellen (Numeri 1:20) of de legering rondom de tabernakel (Numeri 2), steeds weer anders.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste schriftplaatsen waar de stammen worden genoemd.

De zonen 6 van Lea zijn Rood.
De zonen van Rachel zijn
Blauw.
De zonen van Bilha, slavin van Rachel zijn Zwart.
De zonen van Zilpa, de slavin van Lea
Groen.

Gen. 35

Geboorte

Gen. 46

Komst Egypte

Gen. 49

Het zegenen

Ex. 1

Komst Egypte

Num 1

Telling leger

Num 1:20

Opstelling

Num 2

Legering

Num 13

Verspieders

Openb 7

De 144000

1 Ruben,

2 Simeon,

3 Levi,

4 Juda,

5 Issakar

6 Zebulon.

7 Jozef

8 Benjamin.

9 Dan

10 Naftali.

11 Gad

12 Aser

1 Ruben,

2 Simeon,

3 Levi,

4 Juda,

5 Issakar

6 Zebulon.

7 Gad

8 Aser

9 Dan

10 Naftali.

11 Jozef

12 Benjamin.

1 Ruben,

2 Simeon,

3 Levi,

4 Juda,

5 Zebulon.

6 Issakar

7 Dan

8 Gad

9 Aser

10 Naftali.

11 Jozef

12 Benjamin.

1 Ruben,

2 Simeon,

3 Levi,

4 Juda,

5 Issakar

6 Zebulon.

7 Benjamin.

8 Dan

9 Naftali.

10 Gad

11 Aser

12 Jozef

1 Ruben,

2 Simeon,

3 Juda,

4 Issakar

5 Zebulon.

6 Jozef

7 Benjamin.

8 Dan

9 Aser

10 Gad

11 Naftali.

----

1 Ruben,

2 Simeon,

3 Gad

4 Juda,

5 Issakar

6 Zebulon.

7 Efraim

8 Menasse

9 Benjamin

10 Dan

11 Aser

12 Naftali

1 Juda,

2 Issakar

3 Zebulon

4 Ruben,

5 Simeon,

6 Gad

7 Efraim

8 Menasse

9 Benjamin

10 Dan

11 Aser

12 Naftali

1 Ruben,

2 Simeon,

3 Juda,

4 Issakar

3 Zebulon

6 Gad

7 Efraim

8 Menasse

9 Benjamin

10 Dan

11 Aser

12 Naftali

1 Juda,

2 Ruben,

3 Gad

4 Aser

5 Naftali.

6 Menasse

7 Simeon,

8 Levi,

9 Issakar

10 Zebulon.

11 Jozef

12 Benjamin.

 

ZEGEN EN VLOEK

In Deuteronomium 27:12-15 (e.v.) zien we de stammen voor de zegen en de vloek:

"Wanneer gij de Jordaan overgetrokken zijt, zullen zich op de berg Gerizzim opstellen om het volk te zegenen: Simeon, Levi, Juda, Issakar, Jozef en Benjamin.

En op de berg Ebal zullen zich opstellen om te vervloeken:
Ruben, Gad, Aser Zebulon, Dan en Naftali.

Dan zullen de
Levieten met luider stem voor alle mannen in IsraŽl betuigen:
Vervloekt is de man, die een gesneden of gegoten beeld maakt, een gruwel voor de Here, het maaksel der handen van een werkman, en dit in het verborgene opstelt. En het gehele volk zal antwoorden: Amen."

DE STAMMEN RONDOM DE TABERNAKEL

In Numeri 2 lezen we dat de stammen in groepen van drie rondom de tabernakel waren gelegerd.
Elk van deze groepen van drie had een vendel. Hierop stonden een Leeuw (de groep van Juda), een Adelaar (de groep van Dan), een rund of stier (de groep van EfraÔm) en een mens (de groep van Benjamin) afgebeeld.

Rondom de tabernakel lag de stam Levi.

 

 

DE POORTEN IN EZECHIEL 48:31-35

 

Laatste wijziging op: 10-06-2007 21:31