ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

door: Peter Steffens

Deze namen zijn via het Latijn uiteindelijk in de Nederlandse bijbel terechtgekomen.
(In sommige talen, zoals in het Duits, spreekt men van het 'Eerste boek van Mozes', 'het Tweede boek van Mozes', etc.)

 

 

HEBREEUWS

BETEKENIS

GRIEKS (LXX)

BETEKENIS

Be-reshiet

In een begin

Genesis kosmou

Wording der wereld

Shemot

Namen

Exodos Aigyptou

Uittocht uit Egypte

Wa-jikra

En Hij riep

Leuitikon (Leviticus)

genoemd naar de levieten

Be-midbar

In de woestijn

Arithmoi (Numeri)

Getallen

Dewariem

Woorden

Deuteronomion

Tweede wet / herhaling wet

 

 

HEBREEUWS

LATIJN

INHOUD VAN HET BOEK

Bereshiet

Genesis

Zondeval en belofte

Shemot

Exodus

Vervulling van de belofte, de verlossing

Wajikra

Leviticus

Het priesterschap

Het dienen van God en mensen

Bemidbar

Numeri

Het leven met God in de woestijn (wereld)

Dewariem

Deuteronomium

Uitwerking van de instructie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overige boeken van het Eerste Testament hebben in een gedrukte TeNaCH een andere volgorde dan in een Nederlandse bijbel.

De Tora is ook in onze tijd nog van belang. Yeshua (Jezus) zegt daarover het volgende:

Gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan, dan dat er van de Tora een tittel zou vallen (Lukas 16:17).

 

De volgorde van de bijbelboeken in Nederlandse bijbels

1. DE PENTATEUCH OF BOEKEN VAN MOZES (5 BOEKEN)

- GENESIS
- EXODUS
- LEVITICUS (WAJIKRA)
- NUMERI
- DEUTERONOMIUM

3. DE HISTORISCHE BOEKEN OF GESCHRIFTEN (17 BOEKEN)

- JOZUA
- RICHTEREN
- RUTH
- I + II SAMUEL
- I + II KONINGEN
- I + II KRONIEKEN
- EZRA
- NEHEMIA
- ESTER

3b De dichterlijke boeken

- JOB
- PSALMEN
- SPREUKEN
- PREDIKER
- HOOGLIED

2. DE PROFETEN (17 BOEKEN)

GROTE PROFETEN (5 BOEKEN)
- JESAJA
- JEREMIA
- KLAAGLIEDEREN (Geschreven door Jeremia)
- EZECHIEL
- DANIEL

KLEINE PROFETEN (12 BOEKEN)
- HOSEA
- JOL
- AMOS
- OBADJA
- JONA
- MICHA
- NAHUM
- HABAKUK
- ZEFANJA
- HAGAI
- ZACHARIA
- MALEACHI

 

De volgorde van de bijbelboeken in de Hebreeuwse bijbel (TeNaCH)

1. DE TORA (5 BOEKEN)

- GENESIS (BERESHIET
- EXODUS (SHEMOT)
- LEVITICUS (WAJIKRA)
- NUMERI (BEMIDBAR)
- DEUTERONOMIUM (DEWARIEM)

2. DE PROFETEN (Newie'iem) (21 BOEKEN)

EERSTE / VROEGE PROFETEN (6 BOEKEN)
- JOZUA (JEHOSHOE'A)
- RICHTEREN (SHOFTIEM)
- I + II SAMUEL (SHMO'EL)
- I + II KONINGEN (MELECHIEM)

LATE / LAATSTE PROFETEN (3 BOEKEN)
- JESAJA (JESHAJAHOE)
- JEREMIA (JERMIJAHOE)
- EZECHIEL (JECHEZKEL)

KLEINE PROFETEN (Newie'iem) (12 BOEKEN)
- HOSEA (HOSHEA)
- JOL
- AMOS
- OBADJA (OWADJAH)
- JONA
- MICHA
- NAHUM (NACHOEM)
- HABAKUK (CHABAKOEK)
- ZEFANJA (TSEFANJAH)
- HAGAI (CHAGAI)
- ZACHARIA (ZECHARJAH)
- MALEACHI


3. GESCHRIFTEN (Ketoewiem)
(13 BOEKEN)

- PSALMEN (TEHILIEM)
- SPREUKEN (MISHLEE)
- JOB (IEJOW)

- 5 FEESTROLLEN:

- HOOGLIED (SHIER HA'SHIRIEM)
- RUTH (ROET)
- KLAAGLIEDEREN (EECHA)
- PREDIKER (KOHELET)
- ESTER

- DANIEL
- EZRA
- NEHEMIA (NECHEMJA)
- I + II KRONIEKEN (DIWREE HAJAMIEM)

Joden spreken niet van het Oude Testament maar van TeNaCH.
De eerste letters van de drie delen Tora, Newie'iem en Ketoeviem vormen het woord TeNaCH*

* De K van Ketoeviem wordt zacht van klank aan het eind van het woord TeNaCH.

 

GOD IS EEN

In het Hebreeuws heeft iedere letter en ieder woord een getalswaarde. We spreken dan van de 'gematria' van een letter of een woord. Omgekeerd herinnert een getal aan een Hebreeuws woord.

De 26 boeken van Tora en profeten vormen het getal 26. Dit is het getal van Gods heilige vierletterige naam (J-H-W-H). Het getal 13 (de 13 geschriften) is het getal van het Hebreeuwse woord n (ECHAD). Op deze manier komt in de indeling van de boeken de dagelijkse Joodse belijdenis, dat God n is, naar voren. Deze belijdenis, afkomstig uit Deuteronomium 6:4, heet het SJEMA.

De Tora bestaat, zoals we al eerder zagen, uit vijf boeken; Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Deze boeken bevinden zich in gedrukte bijbels aan het begin van de bijbel. In een synagoge bevinden de 5 boeken zich samen op een grote rol, die we meestal 'Sefer Tora' noemen.
Bij het voorlezen wordt meestal een klein handje gebruikt. Deze heet in het Hebreeuws 'Jad'

Laatste wijziging op: 10-06-2007 21:29