ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

 

IsraŽl: Vrede of het einde?

Wat gaat er gebeuren als raketten van Hezbollah Tel Aviv gaan bereiken?

Waarom roept de hele wereld om een wapenstilstand?

Wat zal IsraŽl doen als Hezbollah raketten, geladen met chemische of biologische koppen, gaat afschieten? Waarom is de hele wereld zo nijdig op IsraŽl en krijgt dat land de schuld van alle problemen?

Op verzoek van Alpha Online laat IsraŽl-kenner bij uitstek, drs. Jan van Barneveld, zijn licht schijnen over de actuele situatie.

   (De foto toont de VN-vlag en de Hezbollah-vlag, naast elkaar wapperend bij een VN-post in Zuid-Libanon.)


Wat bezielde Kofi Anan om IsraŽl zo snel te beschuldigen dat het IsraŽlische leger opzettelijk de VN-post had beschoten?

Een paar dagen later, toen zijn eigen mensen hadden verklaard dat de Hezbollah-terroristen de VN-post als schild hadden gebruikt, moest hij zijn verontschuldigingen aanbieden.

Zelfs de VN-vertegenwoordiger Jan Egeland, die niet bekend staat als een vriend van IsraŽl, verweet Hezbollah menselijke schilden te gebruiken in hun strijd tegen IsraŽl.

Een van de vier omgekomen soldaten van de VN-vredesmacht had een paar dagen tevoren een email aan zijn Canadese superieur gestuurd met de mededelingen dat Hezbollah mensen gebruikte als schild.

Uit het Libanese dorp Qana zijn meer dan 100 raketten op IsraŽl afgevuurd.

Herhaaldelijk zijn de inwoners door IsraŽl gewaarschuwd en dringend aangeraden te vertrekken. "Geen geld", hoorden we een Libanees klagen.

Als de Hezbollah zo goed was voor de arme Libanezen, waarom juist die mensen niet helpen te vluchten?

In plaats van hen tegen te houden door wegversperringen en hen zo als levende schilden te gebruikten.

Wie begon deze oorlog? Hezbollah viel IsraŽl binnen en ontvoerde twee soldaten.

Daarna begonnen zij met een raketoorlog.

Wat zeurt de wereld over 'buitensporig geweld'? De reactie van Engeland in de Tweede Wereldoorlog op de Duitse V1- en V2-raketten, bestond uit vreselijke bombardementen op Duitse steden waarbij tienduizenden onschuldige burgers omkwamen.

De reactie van de VS op de Japanse aanval op Pearl Harbour waren de vreselijke atoombommen op Nagasaki en Hiroshima.

Was het geen buitensporig geweld van Rusland in TsetseniŽ? Waarom reageert de wereld niet op het gruwelijke geweld dat nog steeds in Darfur plaatsvindt?

Waarom altijd IsraŽl in een kwaad daglicht stellen?

IsraŽl dat z'n uiterste best doet, ja zelfs eigen soldaten opoffert om burgerslachtoffers te voorkomen!

IsraŽl dat tot nu toe bijna 2000 raketten te verwerken kreeg. Een kwart van die raketten kwam in bevolkingscentra terecht en eiste 19 doden 1100 gewonden onder de burgers.

Nog een raadsel rondom de tragische dood van de Libanese burgers in dat gebouw in Qana.

Foto's bewezen dat de verplaatsbare lanceerinstallaties waarmee raketten op IsraŽl werden afgevuurd, onder woningen van burgers stonden. IsraŽl bombardeerde die lanceerplaatsen om ťťn uur 's nachts.

Pas zes tot acht uur later kwamen verslagen over het instorten van het gebouw binnen.

Waarom zijn de bewoners in de uren tussen de inslag en het instorten niet gevlucht?

Zou het kunnen dat Hezbollah zelf verantwoordelijk was voor deze tragische gebeurtenis?

Dat er Hezbollahraketten in het gebouw zijn ontploft?

Maandagmiddag 31 juli deelde CNN-reporter Ben Wedeman mee dat het gebouw niet geraakt was door een IsraŽlische bom.

De krater van de inslag was naast het gebouw. Waarom dan toch het instorten, zeven uren later?

Door de krater, speculeerde CNN. Of toch Hezbollah? IsraŽl bleek ook niet schuldig te zijn aan het ongeluk op het strand van Gaza, waarbij een groot deel van een Palestijns gezin omkwam.

De hele wereld brulde hypocriet 'massamoord' toen IsraŽl's leger voorzichtig een terroristennest in Jenin binnenviel. Overdreven en leugenachtige rapporten gingen over heel de wereld.

Tot een paar dagen later bleek dat er slechts een paar mensen, meest terroristen, waren omgekomen.

Zoals de kleine Mohammed Dura, u weet nog wel, de ontroerende foto's van zijn dood hebben in alle kranten gestaan, niet door IsraŽlisch maar door Palestijns geweervuur is omgekomen...

Zo wordt IsraŽl zwart gemaakt maar de waarheid komt aan het licht.

Nog meer vragen: Waarom heeft de VS IsraŽl zo lang 'de vrije hand' gegeven in deze oorlog?

Wat zit er achter? Is er een geestelijke achtergrond? Voor Hezbollah en Hamas in elk geval wel. Immers zij strijden een 'heilige oorlog', een jihad.

Aan de andere kant hebben rabbijnen het joodse volk opgeroepen om dinsdagavond, 1 augustus, te bidden om vrede en overwinning over de vijand.

Nederlandse christenzionisten houden donderdag 3 augustus een dag van vasten en gebed.

Belangrijk is ook op te merken dat de hele wereld gespannen kijkt naar het verloop van deze oorlog. Er zijn zelfs Chinese waarnemers gezien.

De bekende Libanese Druzenleider, Walid Jumblatt verklaarde onlangs dat Iran deze oorlog gebruikt om de militaire kracht van IsraŽl te testen.

Ook de Arabische landen, Rusland en de VS zien nu hoe kwetsbaar het kleine IsraŽl is.

Bijna de hele wereld is betrokken bij deze oorlog. Waarbij de media het grootste gevaar voor de wereldvrede veroorzaken.

Door de eenzijdige en soms subtiele maar vaak grove anti IsraŽl berichtgeving gooien zij olie op het Arabische antisemitisme en het terrorisme tegen IsraŽl.

Waardoor IsraŽl straks tot het uiterste zal moeten gaan om in leven te blijven.

Immers de haat tegen IsraŽl wordt alleen maar aangewakkerd.

De religieuze eis van de Islam om een gebied dat eenmaal onder de Islam heeft behoord, terug te winnen. Ook wij krijgen onze beurt.

Immers de Bijbel zegt: 'Eerst de Jood en ook de Griek'. Wat IsraŽl overkomt, komt ook over ons.

Geestelijke dimensies
Er blijven nog heel wat vragen hangen. Als we de geestelijke achtergronden van deze oorlog nagaan, zullen heel wat zaken duidelijk worden.

Alleen al de opmerkingen van de premier van Iran, het bijbelse PerziŽ, Ahmadinejad, spreken Koran hoofdstukken.

IsraŽl moet van de kaart worden geveegd en daarna de VS met het hele 'kruisvaarders Westen'.

"Een Kalifaat van Irak tot Spanje", roept Al Zawahiri, de tweede man van al Qaida in zijn oproep tot Jihad tegen IsraŽl en het Westen.

Zijn er ook bijbelse dimensies? Heeft deze oorlog een plaats in de bijbelse profetie?

Zal deze oorlog uitlopen op het angstaanjagende Harmageddon?

Is de Hezbollah oorlog een teken van de eindtijd? Wat is er aan de hand en wat kunnen wij doen?

Voordat we in de Bijbel gaan kijken, moet ik even opmerken dat profetie een typisch bijbels verschijnsel is.

Bijbelse profetie is gebleken voor 100 procent betrouwbaar te zijn.

Dus precies en exact uit te komen. Rondom de geboorte, het leven en sterven van Jezus zijn er honderden eeuwenoude profetieŽn uitgekomen.

Zijn geboorte in Bethlehem, zijn wonderen, de soldaten die zijn kleren verdeelden en om zijn overkleed dobbelden, zijn dood en opstanding enz.

Ook in onze tijd zien kenners van de Bijbel tientallen profetieŽn precies en letterlijk vervuld worden. De vraag is waar deze oorlog past in bijbelse, profetische lijnen.

Dit te weten is van groot belang voor de kerk, voor elke Christen en zelfs voor niet Christenen.

Beknopte geschiedenis
We gaan even ver terug in de geschiedenis. In de jaren 70 en 135 na Christus zijn de Joden uit IsraŽl verjaagd en zijn Jeruzalem met de prachtige Joodse Tempel volkomen verwoest.

De Romeinen noemden uit pure nijd tegenover de opstandige Joden het land toen Palestina.

Na de Romeinen kwamen de Perzen, toen de Arabieren, de Kruisvaarders, de Egyptische Mammelukken, de Turkse Ottomanen, het Engelse mandaat tot 1948.

Gedurende ongeveer 18 eeuwen is het land verwoest en verwaarloosd.

Precies zoals de Bijbel ook heeft voorzegd. Het land werd ťťn grote puinhoop met hier en daar nog wat Joodse mensen en wat Arabieren.

In al die eeuwen is Jeruzalem nooit hoofdstad van een of ander moslimrijk geweest.

Toen, ruim 100 jaar geleden begonnen de Joden terug te gaan naar het door God aan hen Beloofde Land.

Zij vestigden zich in het land en begonnen puin te ruimen, en in plaats van dorens en distels het land te ontginnen.

Met groot succes en dat trok heel wat arme Arabieren uit de omgeving aan.

Veel van hen die zich tegenwoordig Palestijnen noemen stammen van hen af.

In het begin waren er niet veel problemen, maar al spoedig, in de tweede helft van de jaren twintiger jaren van de vorige eeuw, braken er rellen uit en worden er Joden door opgehitste Moslims vermoord.

Toch ging de terugkeer van het Joodse volk en het herstel van het verwoeste land door.

Toen kwam de onderbreking van de Tweede Wereldoorlog.

Na die oorlog trokken de Engelsen zich terug en kreeg IsraŽl onder goedkeuring van de VN een eigen staat.

De Arabische landen weigerden dat te erkennen en dus tegelijk weigerden zij de staat die de VN had willen toekennen aan de Arabieren in het toenmalige Palestina.

Zij begonnen na een periode van terrorisme in 1948 een vernietigingsoorlog tegen IsraŽl.

De Onafhankelijkheidsoorlog.

Die oorlog werd verloren en het vluchtelingenprobleem ontstond.

Toen al werden de Arabische 'gewone mensen' gebruikt tegen IsraŽl.

Het vluchtelingenprobleem werd door de Arabische landen kunstmatig en bewust in leven gehouden om de nood van deze mensen te gebruiken tegen IsraŽl.

IsraŽl moest zich daarna nog een aantal malen verdedigen in oorlogen met de omliggende Arabische moslimlanden.

Toen dat mislukte werden nieuwe wapens tegen IsraŽl gesmeed. Terreur en leugenpropaganda werden de wapens die tegen IsraŽl werden gebruikt.

De intifada's werden steeds feller en intensiever en liepen uit in het gruwelijke zelfmoordterrorisme.

Zelfs verschillende kansen op een Palestijnse staat die de internationale gemeenschap en IsraŽl hen boden, werden niet aangegrepen.

De haat tegen IsraŽl en een leven van geweld waren dermate deel geworden van de Palestijnse samenleving dat men geen andere weg kon bewandelen.

Dit werd wel heel duidelijk toen premier Sharon hen in augustus vorig jaar (2005) een kans bood om in Gaza een eigen staat te beginnen.

Zonder IsraŽl, zonder Joden, helemaal vrij. Het liep in alle opzichten mis.

Terroristen en wapens vanuit heel de wereld trokken Gaza binnen. Hamas en Fatah begonnen elkaar uit te moorden. Kassam-raketten regenden op IsraŽlische dorpen in de Negev en bij Ashkelon.

Toen Hamas-terroristen IsraŽl door een tunnel binnenvielen en een soldaat ontvoerden was dit eindelijk teveel en besloot IsraŽl de terroristen aan te pakken.

Iran, onder druk van de VS en ook van de wereldgemeenschap in verband met zijn zeer gevaarlijke atoomprogramma, liet toen, samen met SyriŽ in het Noorden zijn vooruitgeschoven posten van de Hezbollah los.

 

Ook Hezbollah viel IsraŽl binnen, ontvoerde soldaten en begon een veel gevaarlijker rakettenregen over Noord IsraŽl uit te storten.

Hier lag het oorlogsveld veel moeilijker voor IsraŽl. Onder het toeziend ook van de VN-waarnemers en de regering van Libanon had Hezbollah een voorraad van 12.000 raketten van SyriŽ, Iran en Noord Korea gekregen en een enorm netwerk van bunkers, opslagplaatsen en raketinstallaties opgebouwd.

Voornamelijk in dorpen, onder de bevolking.

Zo moest IsraŽl een onmogelijke oorlog beginnen.

Een oorlog tegen een onmenselijk wrede terroristische beweging, waarin burgers en zelfs VN-posten als menselijke schilden werden misbruikt.

Een oorlog waarin Hezbollah in een win win positie was.

Immers als ze de oorlog alleen maar overleefden konden ze zeggen dat ze het machtige IsraŽlische leger hadden weerstaan.

En elk kind dat omkwam was een overwinning in de propagandaoorlog tegen IsraŽl.

Een oorlog ook die in zeker opzicht ook deel uitmaakt van de oorlog van de VS tegen Iran. Immers Iran staat achter Hezbollah en de VS steunt IsraŽl.

Een oorlog, ten slotte die kan uitlopen op een wereldoorlog en/of een atoomramp, want indirect zijn ook Rusland en de andere Arabische landen erbij betrokken.

De tijd waarin wij leven
Waar komt deze oorlog nu voor in het bijbelse, profetische scenario?

In wat voor tijd leven wij? Is deze oorlog een teken van de eindtijd? Loopt dit uit op de oorlog van Gog uit het land Magog, die in EzechiŽl 38 en 39 wordt voorzegd? Sommige IsraŽlische uitleggers menen van wel.

Eerst bekijken we een paar vervulde profetieŽn.

* 'Ik zal in de woestijn ceder, accacia, mort en olijfwilg zetten;

Ik zal in de wildernis cypres naast plataan en dennenboom planten' (Jes. 41:19).
* 'Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten' (Jes. 55:13).
* 'Verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen; wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken, boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht ervan eten.

Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer uitgerukt worden uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de HERE, uw God' (Am. 9:14).
* 'De bepaalde tijd is gekomen, want Uw knechten hebben behagen in haar stenen en hebben deernis met haar puin' (Ps. 102:14,15).

Het is een feit dat het Joods Nationaal fonds miljoenen bomen heeft geplant door heel IsraŽl heen. Het was een feit dat Palestina een land vol dorens en distels was.

Dat het land bezaaid was met rotsen en stenen, en dat het puin is opgeruimd en de oude steden herbouwd zijn.

Er zijn nog veel meer van die profetieŽn, maar die moet u maar lezen in het boek "Met IsraŽl op weg naar de eindtijd".

Nu nog een paar profetieŽn over de terugkeer van het Joodse volk.

* 'Want zie, de dagen komen, luidt het Woord van de HERE, dat IK in het lot van Mijn volk IsraŽl en Juda een keer breng, zegt de HERE en hen terugbreng in het land dat Ik aan hun voorvaders gegeven heb, zodat zij het zouden bezitten' (Jer. 30:3).
* 'Zo zegt de HERE van de heerscharen:

Ik verlos mijn volk uit het land van de opgang van de zon en uit dat van de ondergang van de zon en zij zullen binnen Jeruzalem wonen' (Zach. 8:7).

* 'Ik doe uw nakroost van het Oosten komen en vergader u van het Westen.

Ik zeg tot het Noorden: Geef! En tot het Zuiden: Houd niet terug, breng Mijn zonen van verre en Mijn dochters van het einde van de aarde' (Jes. 43:5,6).

Ook hier een letterlijke vervulling die nog steeds aan de gang is.

Uit alle landen van de wereld zijn Joodse mensen naar IsraŽl gekomen. Opvallend is de profetie: 'Ik zeg tot het Noorden: Geef!'

Dat gebeurde in 1989. Tot dat jaar was het voor de meeste Russische Joden niet mogelijk onder het communistische regiem te ontsnappen en naar IsraŽl te gaan.

Toen sprak de Almachtige Zijn machtswoord: 'Ik zeg tot het Noorden: Geef!

' En het hele communistische wereldrijk stortte ineen en op dit moment zijn er al 1,2 miljoen Russische Joden naar IsraŽl gekomen.

De God van IsraŽl is een machtig God.

Hij herstel land en volk van IsraŽl in onze tijd. Alles precies volgens het profetische Woord. We hebben hier maar een paar profetieŽn over het herstel van IsraŽl geciteerd.

Het Woord van God maakt duidelijk dat we leven in 'de tijd van het herstel van IsraŽl'.

De wereldse machten en ook kerkelijke machten willen dat herstel niet.

Dit is de verklaring van de strijd om land en volk van IsraŽl die nu al vele jaren aan de gang is.

Waar loopt die strijd op uit? Vrede of het einde?

Het herstel van IsraŽl
Waarom herstelt God IsraŽl?

Waarom zijn de volken zo fel anti IsraŽl? Wat gaat er nu gebeuren?

Spelen wij ook een rol in dit geopolitieke gebeuren? Wat is de betekenis van de oorlog die er nu gaande is?

Om die vragen te beantwoorden moeten we de 'tijd van het herstel van IsraŽl' nader preciseren.

De Bijbel leert ons dat er eerst een natuurlijk herstel van IsraŽl komt en daarna een geestelijk herstel.

Dus eerst wordt het land hersteld en komt er een politiek herstel. Dit laatste is in 1948 gebeurd.

Toen heeft de God van IsraŽl een begin gemaakt met 'het weer opbouwen van de vervallen hut van David' (Hand. 15:16).

David staat onder anderen voor het politieke bestaan van IsraŽl, want hij was een van de machtigste koningen van IsraŽl.

Hij heeft IsraŽl ongeveer 3000 jaar geleden op de politieke wereldkaart gezet. Nu is IsraŽl weer een belangrijke component in het mondiale politieke gebeuren.

Maar de profeet zegt in een al geciteerd hoofdstuk over de terugkeer van het Joodse volk:

* 'Doet het volk uitgaan, dat blind is ook al heeft het ogen, en dat doof is ook al heeft het oren' (Jes. 43:8).
* '...geest was er nog niet in hen.

Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest kwam in hen' (Eze. 37:1 14).

Eerst een herstel zonder dat de geest in hen was.

In blinde en dove toestand. Daarna gaat Gods Geest over hen blazen en komt er een geestelijk herstel. Wel dat geestelijk herstel is al een beetje begonnen. De plotselinge opkomst en snelle groei van de messiaanse Joden zijn hier een voorbeeld van.

We leven dus aan het einde van de periode van het herstel van IsraŽl. God wikkelt als het ware nog wat laatste gebeurtenissen af voordat de eindtijd begint.

Aan het einde van die zeven jaren van eindtijd komt de Messias terug en die zal het werk van God helemaal voltooien.

Waar plaatsen we deze Hezbollah Hamas oorlog? Wat moet er dan nog gebeuren en waar loopt het op uit?

Eindtijd en vrede op aarde
Nu moeten we heel voorzichtig verder gaan. Immers uiteindelijk houdt God zelf alle gebeurtenissen in Zijn hand. Het loopt soms bijna uit de Hand, maar Gods plan gaat hoe dan ook door.

Hij heeft in het profetische scenario ruimte gelaten. Niet alleen omdat Hij Zelf die ruim te wil, maar ook omdat Hij ruimte wil geven aan ons mensen.

Zo doet IsraŽl en doen ook wij mee in Gods plan.

Met deze bijbelse slag om de arm gaan we verder.

Wat gaat er gebeuren? De beruchte oorlog van 'Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesech en Tubal' (Eze.38 en 39) komt er nog aan.

Veel uitleggers zien hier een overval van Rusland samen met PerziŽ (Iran!), EthiopiŽ, LibiŽ en nog een aantal Arabische volken en volken rond Rusland op IsraŽl.

De intensieve samenwerking tussen Iran en Rusland is een teken aan de profetische wand.

Al jaren probeert dat land ingang te krijgen in het Midden Oosten. De profetie uit EzechiŽl leert dat na een korte periode van vrede en rust voor IsraŽl Rusland en z'n bondgenoten een overval zullen plegen op IsraŽl.

God zelf zal dan ingrijpen door een vernietigende aardbeving en de tegenstanders van IsraŽl verslaan. Maar die korte periode van vrede dan?

Wel ook in Psalm 83 staat een oorlog van uitsluitend Arabische moslimlanden tegen IsraŽl vermeld.

Enkele teksten uit dat gebed van de psalmdichter Asaf:

* 'Want zie, Uw vijanden tieren ... zij smeden een listige aanslag tegen Uw volk ... komt laten wij hen als volk vernietigen'. (Ps. 83:3 5)
* Dan worden er een tiental moslimvolken genoemd, waaronder de Palestijnen en Tyrus (waar Hezbollah) zit). 'Die zeggen:

Wij willen in bezit nemen de woonsteden van God' (Ps. 83:13).
* IsraŽl bidt dan: 'Overdek hun aangezicht met schande, opdat zij Uw Naam zoeken, o, HERE ... opdat zij weten dat alleen Uw Naam is: HERE, de Allerhoogste over heel de aarde' (Ps. 83:17 19).

Bovenstaande lijkt wel erg veel op de huidige houding van veel Arabische landen tegenover IsraŽl.

Maar IsraŽl bidt niet alleen om bescherming en om een overwinning. Zij bidden ook dat die volken tot geloof komen in de ENE God van Araham, Izak en Jakob!

Het kan best zo zijn dat deze Hezbollahoorlog uitloopt op de oorlog van Psalm 83.

Dan zullen de wereldmachten een korte periode van vrede afdwingen en Rusland zal gebruik maken van die schijnvrede om zijn overval op IsraŽl te doen.

En dan? En wij?
De oorlogen rond IsraŽl zullen ten slotte om en in Jeruzalem worden gevoerd.

Maar eerst zal er een begin gemaakt worden met de herbouw van de Tempel. De voorbereidingen voor die herbouw en het herstel van de tempeldiensten zijn zo goed als klaar.

Eerst zullen die islamitische afgodentempels moeten verdwijnen. Dan zullen 'alle volken rond IsraŽl' bijna gek worden van Jeruzalem.

'Het zal ook tegen Juda gaan bij de belegering van Jeruzalem' (Zach. 12:1 3).

Die oorlog om Jeruzalem wordt nu nog 'ondergronds' op diplomatiek vlak uitgevoerd.

Het wordt straks een reŽle oorlog, die IsraŽl weer moet winnen. Dan zullen de VN zich daadwerkelijk met Jeruzalem gaan bemoeien:

'En alle volken van de aarde zullen zich daarheen verzamelen' (Zach. 12:3).

In Zacharia 14 en Openbaring 19 lezen we hoe dat afloopt: De glorieuze komst van de Messias, van, zoals wij mogen weten, Jezus de Zoon van Davod, de Zoon van God.

En wij, wij staan in deze "tijd van benauwdheid", biddend achter IsraŽl. We tonen onze liefde en solidariteit door steun aan Joodse organisaties, door kaarten aan het IsraŽlische leger en door gebed om bevrijding van de mensen die zuchten onder de ban van de islam.

Want wij weten dat Jezus van Nazareth de Bevrijder is.

Van IsraŽl maar ook van elk mens die bij Hem om hulp en redding aanklopt. Immers Hij zei: 'Klopt en u zal opengedaan worden.'

Laatste wijziging op: 24-08-2006 20:59