ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

Bezette gebieden?

Flag of IsraŽl. The twelve tribes of IsraŽl, see also Genesis chapter 49 en Deuteronomy chapter 33.

 

 
Bezette gebieden, waarheid of leugen?
 
De waarheid omtrent een vertekend beeld.

Wat zijn de 'bezette' gebieden.
De enige illegale bezetting sinds de VN resolutie van verdeling in 1947 was toen JordaniŽ, Samaria en Judea bezette en het de 'West Bank' begonnen te noemen, en Gaza bezet werd door Egypte. Het waren Egypte, JordaniŽ en SyriŽ die oorlog voerden tegen de pasgeboren staat IsraŽl, en hoopten het te vernietigen. Aan het einde van die oorlog eiste Egypte illegaal Gaza op, en JordaniŽ claimde op onwettige wijze Samaria en Judea op. JordaniŽ noemde het zelfs Trans-JordaniŽ [Westbank], en tot aan de dag van vandaag hebben de meeste 'Palestijnen' Jordaanse paspoorten.

Is er 'Palestijns' Land?
Toen JordaniŽ en Egypte het gebied bezette wat nu 'Palestijnse gebieden' genoemd wordt, (1948-1967) hadden geen van de Arabieren hier problemen mee, en er werd met geen woord gerept over Palestijnse gebieden die "Palestina" genoemd zou moeten worden. Simpelweg omdat het idee van een Palestijnse Staat nog nooit in het hoofd - van de Arabieren die daar woonde - op was gekomen. Simpelweg omdat het merendeel gemigreerde Arabieren waren, die vanaf 1917 tot aan 1948 uit de naburige Staten kwamen, dus een 'thuisland' helemaal niet aan de orde was.
Vůůr 1948 woonden er Joden en Arabieren in wat de Romeinen 'Palestinea' hadden genoemd, dus waren het beiden zogezegd Palestijnen. Maar als je de geschriften terug leest van iedere grote historicus, dan zie je dat dit land grotendeels verlaten was, voordat de Engelsen het in 1917 van de Turken afnamen. Deze mensen die 'Palestijnen' worden genoemd zijn gewoon Arabieren die daar kwamen om werk en een bestaan te zoeken.

Willen "de Palestijnen" echt een eigen staat?
Eťn van de argumenten van de Arabieren die nu in IsraŽl wonen (zogenoemde 'Palestijnen') is, dat de PLO geformeerd is in 1964 en hun zaak gerechtvaardigd zou zijn, omdat het geformeerd is vůůr de zes-daagse oorlog van 1967, en het begin van de zogenaamde 'bezetting'. We moeten echter duidelijk stellen dat de PLO geformeerd werd om de Staat IsraŽl te bevechten en niet om de 'bezette gebieden' te heroveren.
Toen ze destijds begonnen waren er immers nog geen 'nederzettingen'. JordaniŽ en Egypte hadden het bestuur over wat nu 'Westbank' (Judea & Samaria) en 'Gaza' genoemd wordt. Deze feiten maken duidelijk dat de organisatie van Yasser Arafat's "Fatah" maar ťťn doel heeft en dat is de vernietiging van de Staat IsraŽl, en niet het stichten van een Palestijnse Staat. Toen in 1967 JordaniŽ, Egypte en SyriŽ, IsraŽl aanvielen, waren de grenzen van IsraŽl zoals die de in wapenstilstand van 1949 waren vastgesteld.

Arafat beschermheer van de Joodse en 'Christelijke' heiligdommen?
Wat is er onlangs met het graf van Jozef in de stad Sichem (Nabloes) gebeurd? In hoeverre konden de Joden vůůr de zesdaagse oorlog ongestoord bidden bij de klaagmuur?
De drie landen die IsraŽl in 1967 binnen hun landsgrenzen aanvielen, zeiden tegen de gehele Arabische Wereld dat de Joodse Staat op het punt stond vernietigd te worden. Dat iedere Jood de zee in gedreven zou worden, dat het eerst de 'Zaterdag' zou zijn en dan de 'Zondag', bedoelende dat nadat zij alle Joden vermoord zouden hebben, het probleem van de Christenen in het land ook zouden oplossen. Aangezien Hezbollah, Hamas, Jihad, Fatah, en vele andere terroristische organisaties beloofd hebben om alle Joodse steden te willen 'bevrijden' inclusief geheel Jeruzalem, Tel Aviv, Haifa, etc., etc., is Arafat hierop geen uitzondering.
In de K'oran [De Tafel al-Maidah 5.51] staat dat Joden en Christenen elkaars vrienden zijn, en dus afvallig zijn, dit belooft ook voor de Christenen niet veel goeds.
De meeste wedergeboren Christen Palestijnen, die de afgelopen tijd in de zgn. 'autonome' gebieden, onder het schrikbewind van Yasser Arafat's corrupte politie-staat leefden, zijn inmiddels vertrokken en leven nu in IsraŽl of in het buitenland.

Hebben de Joden de oorspronkelijke bewoners verdreven?
Zoals eerder beschreven hebben er altijd al Joden gewoond in Palestina en Jeruzalem. Nadat de Romeinse Veldheer Titus in 70 na Christus, de Joodse Tempel van God had verwoest, deporteerden de Romeinen de Joden en demoniseerden hen. Toch zijn er al die eeuwen heen achterblijvers geweest. Voor de Tweede Wereldoorlog hadden Joodse boeren en grootgrondbezitters veel land gekocht van de plaatselijk wonende Arabieren, soms voor exorbitante prijzen.
Nadat zij toen zagen dat het de Joden goed ging, wilde zij, hetgeen zij zelf voor veel geld verkocht hadden, terug hebben.
Na de verrassings aanval van 1967 op IsraŽl, moesten de Arabieren afdruipen, en IsraŽl nam het land over dat deel was van het Mandaat dat de Britten in 1922 in bezit hadden, in wat nu "de reconstitutie van de Joodse Staat" werd. Vanaf die dag is er niets veranderd om het recht te doen ophouden voor de Jood om zijn door God gegeven Thuisland te vestigen.
Dus als er al sprake zou zijn van het 'bezetten' van iets, dan is het geen Arabisch land, maar Gods land, en het is God die het de Jood gegeven heeft als een erfenis, en niet aan het zaad van IsmaŽl, maar aan het zaad van Abraham, Izaak en Jacob.

Laatste wijziging op: 23-08-2006 14:58