ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

Uit het nieuws 30-06-2006

Chaos, ontvoeringen, moorden en wetteloosheid.

door : Franklin ter Horst

Terreur, chaos, ontvoeringen, wetteloosheid en moorden, is het dagelijkse beeld in de gebieden die onder controle staan van het PA-regiem. Meneer de ‘president’ Abu Mazen (Mahmoud Abbas), beloofde tijdens de verkiezingen een eind te zullen maken aan de chaos en de wetteloosheid. Nu ruim een jaar later, is daar  zoals verwacht, helemaal niets van terechtgekomen. De poorten van Egypte naar Gaza, staan sinds het vertrek van Israël, wagenwijd open, zodat allerhande oorlogstuig zonder enige belemmering, kan worden binnengesmokkeld. Egypte beweert er alles aan te doen de smokkel tegen te gaan maar daar blijkt in praktijk helemaal niets van. Er zijn sinds Israël’s vertrek, meer wapens gesmokkeld dan in de 38 jaar daarvoor. Volgens Israël gaat het om tenminste 11 ton TNT, ca 20.000 geweren, 1600 pistolen, Stella raketten en Russische Katyusha raketten. De Palestijnse Autoriteit heeft 70.000 zogenaamde politieagenten onder de wapens. Daarnaast runt schoolbusmoordenaar Mohammed Dahlan, met geld uit de Verenigde Staten, een groep van 3500 zwaarbewapende terroristen.

Schoolbusmoordenaar Mohammed Dahlan.

(foto op: http://home.hetnet.nl/~fm-ter-horst/Uit%20het%20nieuws%2030-06-2006.htm)

Dahlan heeft een rijke terroristische achtergrond. Deze figuur had de nare gewoonte om bussen vol met schoolkinderen op te blazen. Hij en zijn bende zijn door de jaren heen, onder meer betrokken geweest bij terreur tegen Israël en bij het smokkelen en de productie van illegaal wapentuig. Zij zijn verantwoordelijk voor diverse aanslagen op joodse doelen in Gush Katif en Netzarim. Onder zijn toezicht is Gaza een veilige vluchthaven geworden voor honderden voortvluchtige terroristen. Ook Hamas heeft nog eens 5000 moslimterroristen onder haar hoede. Het totale PA-ambtenarenleger telt 165.000 man/vrouw, waarvan de maandsalarissen tot voor kort zijn betaald met geld van de Europese en Amerikaanse belastingbetalers.

Er worden nog steeds ‘Palestijnen’ die worden verdacht van collaboratie met Israël, zonder enige vorm van proces uit de weg geruimd. Terroristen van Al-Aksa Martelaren Brigade, de militaire tak van PA-leider Abu Mazen’s Fatah beweging, executeerden onlangs publiekelijk een man en een vrouw die ervan werden verdacht te spioneren voor Israël. Met een grote menigte aan kijkers, schoten ze de 24 jarige Jafal Abu Tzrur dood, nadat hij ‘bekend’ zou hebben. Ook de 27 jarige vrouw Odad Abu Mustafa, moeder van vier kinderen uit Sichem (Nablus) werd op dezelfde manier geëxecuteerd. Net als Mohammeds volgelingen in Irak, nemen ook de ‘Palestijnen’ de executies op video op, om hun fans te laten meegenieten. De praktijk heeft geleerd dat veel ‘collaborateurs’  maar al te vaak onschuldig blijken te zijn en zijn dikwijls het slachtoffer van onderlinge vetes of weigeren zich te onderwerpen aan de terreurgroepen.

Muhammad Abu al-Hawa was 42 jaar en vader van acht kinderen toen hij onlangs in Jericho werd vermoord. Mazen, s Fatah-terroristen hadden hem eerst gemarteld, toen in zijn auto gezet en met zeven pistoolschoten gedood en vervolgens zijn lichaam en auto in brand gestoken. Het slachtoffer was gemarteld en vermoord omdat hij was beschuldigd van een ‘onvergeeflijke misdaad’. Hij zou via een tussenpersoon een tweetal flatgebouwen in Jeruzalem hebben verkocht aan Elad, een Joodse groep. Het verbod huizen te verkopen aan Joden, is in 1994 ingevoerd door wijlen massamoordenaar Yasser Arafat. Sinds 1994 zijn tientallen Arabische Israëli’s en PA-inwoners vermoord op verdenking van verkoop van land en huizen aan Israëli’s. Ook in dit soort gevallen blijken de meeste slachtoffers nooit land of huizen aan Israëli’s te hebben verkocht, maar op basis van geruchten om het leven te zijn gebracht. Hawa’s dood en dat van anderen laat zien dat er geen enkele vorm van echte autoriteit bestaat in de gebieden die onder controle staan van de PA. Er heerst slechts anarchie op alle fronten. Sinds het vertrek van Israël uit Gaza, zijn 64 ‘Palestijnen’en buitenlanders, inclusief journalisten door ‘Palestijnse’ bendes ontvoerd. Dat overkwam ook Eliyahu Asheri, een 18 jarige Joodse teenager op zondag 25 juni. Ontvoerd en vermoord door een schot in zijn hoofd en begraven nabij Ram-allah door leden van PA-leider Abu Mazen’s Fatah terreurgroep. 

 Eliyahu Asheri, vermoord door PA-leider Abu Mazen’s Fatah terreurgroep. (foto op:  http://home.hetnet.nl/~fm-ter-horst/Uit%20het%20nieuws%2030-06-2006.htm

Naar de Israëlische korporaal Gilad Shalit, wordt nog druk gezocht in Hamassatan (Gaza).

Onlangs stuurden ‘Palestijnse’ terroristen een viertal  ‘Palestijnse’ kinderen richting een Israëlische controlepost aan de grens met Gaza, met speelgoedgeweren in hun handen, in de hoop dat Israël ze zou neerschieten, zodat de internationale anti-Israëlische propagandamachine, Israël weer aan de schandpaal zou kunnen nagelen. Toen ze tot op  zo’n 400 meter van de post waren genaderd, zagen de militairen dat het kinderen waren van naar schatting een jaar of dertien. De ‘Palestijnse’ leiders hebben er geen enkel probleem mee kinderen op te offeren voor het bereiken van hun misdadige doelstellingen. Het doelbewust vermoorden van mensen, is in de PA-cultuur tot een soort sport verheven. Hoe groter het aantal moorden, hoe groter de eer die de moordenaars te beurt valt. Straten, scholen, pleinen etc, dragen de namen van de grootste boeven. Ook worden ze op de hoogste posten neergezet. Voorbeeld is topterrorist Jamal Abu Samhadana. Deze figuur is aangesteld tot algemeen directeur van het  ministerie van binnenlandse zaken en verantwoordelijk voor de veiligheidsaangelegenheden in het PA-regiem.  Samhadana staat boven aan de lijst van door Israël gezochte terroristen voor zijn betrokkenheid bij diverse moorden op Israëlische militairen. De Israëli’s beschikken over een lange lijst van aanslagen waarbij Samhadana betrokken is geweest. Na zijn benoeming zei hij de strijd tegen Israël voort te zullen zetten en voor de Israëli’s een voortdurende bedreiging te zullen vormen.

 Jamal Abu Samhadana (foto op: http://home.hetnet.nl/~fm-ter-horst/Uit%20het%20nieuws%2030-06-2006.htm)

Een andere door de PA aangestelde en door Israël gezochte terrorist is Mahmoud Danza.  Deze figuur was onder Arafat commandant van Force-17 in Arafat’s compound in Ram-allah. Hij is er door Israël van beschuldigd, talloze aanslagen te hebben gepleegd en opdracht te hebben gegeven tot het plegen van zelfmoordaanslagen. Grote aantallen naďevelingen in het Westen dachten dat na Israëls ontruiming van Gaza, de ‘Palestijnen’ de terreur zouden afzweren en een respectabele eigen staat zouden opbouwen, in vrede levend naast Israël. Dat is echter nooit de bedoeling van de PA-leiders geweest, men heeft zich slechts ingespannen voor de installatie van een terreurstaat met als doelstelling, vernietiging van Israël.

Wat waren ze bedroefd de ‘Palestijnen’ toen ze hoorden dat massamoordenaar Al-Zarqawi, door de Amerikanen in Irak om het leven was gebracht. Het PA-regiem heeft deze hellehond die verantwoordelijk is voor de meest beestachtige moorden, uitgeroepen tot martelaar van de Arabische en islamitische wereld, een moordenaar dus om trots op te zijn. Al-Zarqawi was het brein achter de meest beestachtige moorden, ontvoeringen en executies in Irak. Ontvoeringen eindigden niet zelden in onthoofdingen van westerse gijzelaars, die dan met veel genoegen op het internet werden vertoond. In tenminste twee gevallen trad de schurk Zarqawi zelf op als beul. De Amerikanen Nicholas Berg in april 2004 en Eugene Armstrong in september 2004 werden door hem persoonlijk op gruwelijke wijze onthoofd. De sympathie van de ‘Palestijnen’ voor deze slachter, zegt veel over hun eigen mentaliteit.

De aandacht van het ‘Palestijnse‘ terreurregiem richt zich ook meer en meer op christenen die achter Israël staan. De christenen binnen de ‘Palestijnse’gebieden worden al jaren geconfronteerd met geweld van Mohammed’s aanhangers. Gedurende de afgelopen jaren zijn honderden christenen gearresteerd omdat zij zonder toestemming religieuze diensten hebben gehouden. Christenen worden verdreven, vermoord, verkracht, stelselmatig vervolgd, gemolesteerd en geďntimideerd. Dat is het leven van christenen in Bethlehem en andere van oudsher christelijke plaatsen in het oude Bijbelse land. De schuldigen blijven onbestraft. De etnische zuivering van christenen in de ‘Palestijnse’ gebieden is gigantisch. Bethlehem en Nazareth, van oudsher christelijke plaatsen, zijn nu praktisch geheel islamitisch. In 1948 was 80% van de inwoners van Bethlehem christen, in 1995 nog 62% en vandaag is dat minder dan 20%. 80% is moslim. In alle gebieden maken de christenen nog maar 2.4% uit van de bevolking. Twee miljoen christenen zijn de laatste 20 jaar het Midden Oosten ontvlucht vanwege vervolging, verkrachting en moord. Er zijn nog ca 30.000 christenen in de PA-gebieden over waarvan een deel regelmatig met terreur wordt geconfronteerd.

Christenen die de terugkeer van de kinderen van Israël naar Sion steunen, en tegen de installering van een Arabische staat op Israël’s aloude thuisland zijn, worden satanaanbidders genoemd en worden ervan beschuldigd een serieuze bedreiging voor de wereldvrede te zijn. ”Christen zionisten zijn onze vijanden” Christen Zionisten organisaties  houden zich bezig met criminele activiteiten tegen de ‘Palestijnse’ zaak en het ‘Palestijnse’ volk. De wereldse kerken zouden deze ketters moeten verwijderen uit hun rangen” aldus Ahmed al-Tamini, een Hamas figuur. Volgens hem staan christen-zionisten onder invloed van satan die hun idiote handelen leidt. Hij noemt het christen-zionisme een gevaarlijke vervorming; een afwijking van het ware christelijke geloof. “Deze destructieve christen-zionisten beweging, samen met de zionistische Joden, zijn een groot gevaar voor de wereld.  Zij zijn het eens in hun haat jegens de islam en de moslims, en koesteren de doelstelling ze te vernietigen”. Tamini citeerde ook een uitspraak uit een rede van Riad Jarpour, Secretaris-Generaal van kerken in het Midden-Oosten. “Er is geen plaats in het Midden-Oosten voor christen-zionisten, ze moeten worden verwijderd uit de Wereldkerk, het is een gevaarlijke vervorming en een grote afwijking van het ware christelijke geloof wat zich concentreert op Jezus”.  In augustus vorig jaar noemde de huidige PA-premier Mahmoud al-Zahar, in de in Londen verschijnende krant Al-Sharq al-Awsat, de christen zionisten, criminelen. Een religieuze moslimleider deed al een oproep, deze ‘ongelovigen’ te vermoorden.”Vernietig de ongelovigen en de afgodendienaren. Zoekt ze op en vermoord ze tot de laatste man, laat er geen enkele van over”.

Het lijkt er op dat de fans van de ‘Palestijnen’ zich voornamelijk in het westen bevinden. De 1.3 miljard moslims  hebben tot dusver zeer weinig geld over gehad voor hun ‘Palestijnse’ broeders. Wat betreft de haat jegens Israël zijn ze nog wel op één lijn te krijgen, maar daar houdt het dan ook mee op. Behoudens  Iran, Saoedi-Arabië en Syrië, zijn er weinig moslimlanden die daadwerkelijke steun verlenen. Veel meer dan enkele tientallen miljoenen dollars hebben ze niet voor hun moslimbroeders over. Dat staat in geen enkele verhouding tot de ruim 1 miljard dollar die het Westen tot voor kort jaarlijks aan het terreurbewind in Ram-allah heeft gedoneerd. De ‘Palestijnse’ leiders hebben de miljarden hulp niet gebruikt om daar een vrij en democratisch land mee op te bouwen. Ze hebben het gebruikt voor de opbouw van een terreurstaat, een weerzinwekkende doodscultuur, waar menslevens worden veracht. Ze hebben heel Gaza in bezit, en zouden als ze dat willen, in vrede naast Israël kunnen leven, maar dat willen ze niet. Alles wat ze doen is gericht op vernietiging van de Joodse staat. Het zijn niet alleen de leiders die deze doelstelling nastreven, maar ook de bevolking want die hebben immers gekozen voor Hamas. Hamas is de keus van de meerderheid van de ‘Palestijnen’ een keus voor nog meer geweld tegen Israël. Gedurende een persconferentie met PLO-chef Abu mazen in mei 2005, zei de Amerikaanse president George Bush dat Hamas geen schijn van kans zou  hebben bij de verkiezingen. Volgens meneer Bush zou het ‘Palestijnse’ volk een keus maken vóór de “partij van de vrede” daarmee doelend op de moorddadige PLO van Abu Mazen. Washington zette vervolgens Israël flink onder druk de verkiezingen niet te hinderen. Al jarenlang laten de ‘Palestijnse’ leiders zien geen enkel belang bij vrede met Israël te hebben. 

Het is bizar te constateren hoeveel mensen letterlijk kicken op de moorddadige ‘Palestijnse’ bendes en hoeveel afkeer ze hebben van de waarheid die de Bijbel laat zien over Gods liefde voor de kinderen van Israël.

Bronnen: Arutz-7 Editor,  7, 14 en 23 juni 2006.The Temple Institute, 31 mei 2006.Club Israël, 19 juni 2006.Israel Today, 26 juni 2006.Jerusalem Post,  18 april 2006. Jerusalem Newswire, 26 januari, 10 maart  en 9 mei 2006.Israel Heute, 7 juni 2006.WorldNetDaily, 15 en 17 juni 2006.

Laatste wijziging op: 23-08-2006 14:54