ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

Wie IsraŽl haat, haat ook de God van Abraham, Isašk en Jakob.

 Door: Franklin ter Horst

Van steeds meer kanten is te horen dat de wereld zich in ťťn van de meest gevaarlijke situaties van haar geschiedenis bevindt. IsraŽlische politici zeggen zich ernstig zorgen te maken over de ontwikkelingen  in het Midden Oosten omdat die er op wijzen dat een nieuwe oorlog tegen IsraŽl niet ondenkbaar is. Een oorlog die naar verwachting zal worden aangestoken door de Iraanse Ayatollahs en hun leider Ahmadinejad,  met steun van SyriŽ, Hezbollah, het internationale terreurnetwerk Al-Qaeda, en de ĎPalestijnseí terreurgroepen. Onlangs was een deel van dit satansgebroed en veertien Arabische regeringen bijeen in Damascus op een door de Arabische Liga belegde conferentie om zich te beraden over de te volgen politiek tegen IsraŽl. Ook de door George Bush in het zadel geholpen Iraakse regering was van de partij. IsraŽl werd er onlangs door de ambassadeurs van Iran en SyriŽ van beschuldigd de terreur naar de Arabische wereld te hebben gebracht en schuldig te zijn aan de Tweede Wereld Oorlog. Zoals bekend is de moslimwereld niet vies van het verspreiden van  leugens want IsraŽl bestond nog niet tijdens WO2 en het zijn de Arabieren die verantwoordelijk zijn voor de terreur in het Midden-Oosten. De hele anti-IsraŽl kliek raaskalt maar wat en vinden zowaar nog grote aantallen meelopers ook.

Internationaal is weer veel tumult ontstaan over de IsraŽlische arrestatie van in totaal 64 Hamas-ministers, parlementsleden, militaire activisten en andere topfunctionarissen van de ĎPalestijnseí terreurbeweging Hamas. De arrestatie was al weken geleden voorbereid. De golf van arrestaties had dus niets te maken met de ontvoering van de IsraŽlische militair Gilad Shalit door ĎPalestijnseí terroristen in Gaza, zoals door een deel van de media is gemeld. De IsraŽlische minister van Infrastructuur Ben Eliezer noemde  de Hamas-regering in de ĎPalestijnseígebieden  ďgeen regering, maar een georganiseerde groep moordenaars met een leider in DamascusĒ. Zoals bekend zetelt de grote baas van de moslimterreurgroep in de Syrische hoofdstad Damascus onder bescherming van dictator Bashar al Assad. IsraŽl rechtvaardigt de arrestatie vanwege het feit dat Hamas nog steeds de status van terreurorganisatie bezit, zodat hun leden overal in Europa en eveneens in Canada, Japan of waar dan ook, gearresteerd kunnen worden. Met de arrestatie doet IsraŽl niets onrechtmatigs. Khaled Mashaal behoort tot de groep topterroristen van de wereld en vanwege dat feit zou er een internationaal arrestatiebevel moeten uitgaan vanwege zijn rol in de terreur tegen IsraŽl. Vorige week riep hij de  ĎPalestijnení op tot meer ontvoeringen van IsraŽlische militairen.

 foto op : http://home.hetnet.nl/~fm-ter-horst/Uit%20het%20nieuws%2007-07-2006.htm 

Het handvest van Hamas is nog steeds ongewijzigd en begon op 18 augustus 1988 met de tekst: ďIsraŽl zal opkomen en bestaan blijven, totdat de islam het vernietigt, zoals het door zijn voorgangers vernietigd isĒ. De blinde haat jegens de staat IsraŽl schakelt het verstand uit, en verleidt ze tot een hernieuwde poging de Joodse staat  te vernietigen. De Bijbel maakt overduidelijk dat God het land IsraŽl en in het bijzonder Samaria en Judea, voor eeuwig en exclusief aan De kinderen van IsraŽl heeft gegeven. Merkwaardig feit doet zich voor dat vele christenen IsraŽl dit recht op het land bestrijden terwijl het toch allemaal zo duidelijk in de Bijbel staat.

Paus Benedictus XVI zei tijdens de Paasdienst dit jaar voor een gehoor van ca 1.1 miljoen volgelingen, de wens van de ĎPalestijnení op een eigen staat te steunen.  Waar?  Juist in Samaria en Judea, in het door God gegeven thuisland van IsraŽl.

Amos 9:13-15 Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk IsraŽl: verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen; wijngaarden zullen zij planten en de wijn ervan drinken; boomgaarden zullen zij aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal Ik hen planten in hun grond, en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die Ik hun gegeven heb, zegt de Here, uw God.

In onze dagen is te zien hoe prachtig deze profetie is uitgekomen. Maar Rome blijkt de Bijbelteksten te negeren waarin God het land als een eeuwig durende bezitting aan Zijn kinderen gegeven heeft. Rome negeert eveneens het feit dat het ĎPalestijnseíí terreurregiem niet slechts tevreden is met deze gebieden, maar dat het gaat om heel IsraŽl. De oproep van de paus voor de installatie van een ĎPalestijnseí staat, is in 65 verschillende landen uitgezonden en honderden miljoenen volgelingen en anderen hebben zijn oproep gehoord.

Uiterst bedenkelijk blijft de rol van de Europese Unie t.o.v. IsraŽl. De leiders in Brussel blijven IsraŽl bestoken met ongezouten kritiek. Waarom stuurt de EU bijvoorbeeld niet een gezant naar Ramíallah om onmiddellijke stopzetting te eisen van de onafgebroken raketbeschietingen op IsraŽl. Waarom levert Brussel geen commentaar aan het adres van de Libanese regering dat toestaat dat de terreurbeweging Hezbollah ca 12.000 katoesja -raketten in het zuiden van het land heeft klaarstaan, waarmee IsraŽlische doelen kunnen worden bestookt en niet alleen in het Noorden van IsraŽl. Waarom zijn alle acties van Brussel gericht tegen IsraŽl? Dat de EU bepaald geen vriend is van IsraŽl, is al lang bekend. En dan te bedenken dat velen onder hen zich christen durven noemen. Ze spreken openlijk van door IsraŽl bezette gebieden alsof er geen Bijbel bestaat. Onder alle omstandigheden kiezen de leiders in Brussel de kant van de Arabieren. Is het haat jegens de staat IsraŽl dat hen drijft, of  is het niets anders dan ordinair antisemitisme? Brussel is er niet vies van te praten met het grootste geboefte van deze aarde. De hoge commissaris van de EU, Yavier Solana heeft daar al vele voorbeelden van op zijn naam staan. De wereld is vele malen getuige geweest  van de walgelijke manier waarop hij omging met massamoordenaar Arafat. Onlangs kuste hij de leider van Soedan, de man die mede schuldig is aan de massamoorden in zijn land en het vermoorden van christenen door ze op een hoogte van 3000 meter uit vliegtuigen te laten gooien.

Europa staat al jaren in het voorste gelid om de ĎPalestijnení aan een eigen land te helpen. Yavier Solana komt daar rond voor uit: ďonze solidariteit met het ĎPalestijnse volk heeft nooit gewankeldĒ zo sprak hij vrij recent. En vervolgde: ďOnze wetten eisen, dat wij tegen elke prijs een financiering van terroristische activiteiten vermijdenĒ.   En dat terwijl Brussel de terreurkas van het PA-bewind jarenlang met gigantische bedragen heeft gespekt.  Hij noemde ook nog het recht op verzet tegen bezetting, het erkende recht van alle bezette volken. Europa stelt zich al jaren aan de kant van IsraŽls vijanden. Brussel heeft zelfs de PLO erkend, hoewel deze door middel van terreur de vernietiging van IsraŽl nastreeft.

Het is pure Godslastering IsraŽls recht op de Bijbelse gebieden Samaria en Judea te betwisten. In ieder vierkante meter van IsraŽls aloude thuisland, is bewijs te vinden van de aanwezigheid van de kinderen van IsraŽl door de eeuwen heen.  Toch roepen wereldleiders om beurt, dat de gebieden Samaria en Judea, eigendom zijn van de door henzelf gecreŽerde ĎPalestijnení.  Door van IsraŽl te eisen delen van het aloude thuisland op te geven, versterkt men bij de moslimbendes het geloof dat terreur loont. Het lijkt erop dat de IsraŽlhaters in Europa pas tevreden zijn, wanneer de staat IsraŽl is opgehouden te bestaan. Een paar maanden geleden was de PA-leider Abu Mazen in Straatburg op bezoek alwaar hij volop in de gelegenheid werd gesteld om een aantal leugens te verkondigen. Hij stelde dat  IsraŽl sinds 1948 onophoudelijk ďonze uitgestoken hand afgewezen heeft en geweigerd  om de vrede een kans te geven.Ē  De aartsleugenaar! Ze praten over vrede, maar vrede is voor de moslims een wereld zonder IsraŽl.

In 1948 bestond er trouwens nog geen ĎPalestijnsí volk.  IsraŽl is in de oorlogen van 1948 en 1967 niet tegen een Palestijnse staat ten strijde getrokken en bezet dus ook geen Palestijns land.  IsraŽl veroverde de gebieden Samaria, Judea en Gaza in 1967, niet op de ĎPalestijnení maar op JordaniŽ en Egypte. Jeruzalem was nooit de hoofdstad van een andere staat dan IsraŽl en al helemaal niet van een staat die nooit heeft bestaan. Tijdens de eerste Arabische topconferentie in AlexandriŽ in 1964- toen Samaria en Judea de ĎWestoeverí nog onder Jordaanse bezetting vielen- werd besloten tot de oprichting van de ĎPalestijnseí Bevrijdingsorganisatie ( PLO), die financieel gesteund zou worden door de Arabische Liga en de Sovjet Unie.  In de zomer van 1964 stak terreurleider Yasser Arafat de rivier de Jordaan over, vanuit JordaniŽ, beklom een heuvel bij het bijbelse Sichem (Nablus), trok zijn pistool, schoot in de lucht en zei: "De Jihad is begonnen." Dit was drie jaar voordat Samaria en Judea in de Zesdaagse zelfverdedigingsoorlog in 1967 door IsraŽl onder haar beheer werd gebracht. De advocaat Ahmed Sjoekeiri, voormalig ambassadeur van Saoedi-ArabiŽ bij de Verenigde Naties, werd de eerste leider van de PLO. Vanaf dat moment was er voor het eerst sprake van een soort ĎPalestijnseí Nationale Identiteit.  Daarvoor was er geen serieuze beweging geweest die streefde naar een ĎPalestijnsí thuisland.  Met steun van de wereldleiders is dit Ďvolkí gecreŽerd en eisen ze volledig ten onrechte IsraŽls aloude thuisland op.  IsraŽl bezet geen ĎPalestijnseí gebieden!

foto  van : Yasser Arafat. Het voormalige liefje van de Wereldleiders.  op http://home.hetnet.nl/~fm-ter-horst/Uit%20het%20nieuws%2007-07-2006.htm 

Het Europese BZ-circus heeft er inmiddels een nieuwe IsraŽlhater bij. Het is Massimo dĎAlema, de door de Italiaanse leider Romano Prodi benoemde minister van Buitenlandse Zaken. Deze figuur staat bekend om zijn pro-Palestijnse standpunten en zijn felle oppositie tegen IsraŽl.  Hij noemde IsraŽl al eens een ďterreurstaatĒ  en heeft aangekondigd de pro-IsraŽlische politiek van zijn land te zullen wijzigen ten gunste van de ĎPalestijnení. Tot het Europese eisenpakket aan IsraŽl behoort ook de ontruiming van de Golan hoogvlakte. Wanneer de Europese leiders hun zin krijgen, zal IsraŽl het gehele Bijbelse thuisland moeten ontruimen en daardoor volledig aan de wolven worden overgeleverd. SyriŽ zal van de Golan een grote militaire basis maken en de ĎPalestijnení zullen hetzelfde doen met de Bijbelse gebieden. Niet IsraŽls daden zijn van belang, maar slechts het bestaan. Javier Solana, de ministers van Buitenlandse zaken van de EU en diverse regeringsleiders doen er alles aan de bant met de Arabische dictaturen in stand te houden ten koste van IsraŽl.

Europa presenteert zich als vredesmakelaar in het Midden-Oosten en zegt dat er een goed uitgebalanceerd beleid wordt gevoerd maar dat is een ernstige misleiding want hoe moet de steun aan het voormalige terreurbewind van Arafat en thans dat van Abu Mazen, anders gezien worden? Het is voor velen in Europa nog steeds moeilijk te accepteren dat hun grote idool Yasser Arafat een doortrapte schurk is geweest. Europa heeft een rol gespeeld bij het opleiden, uitrusten en financieren van het zogenaamde ĎPalestijnseí politieapparaat.  Een apparaat dat zich nog steeds niet met misdaadbestrijding bezig houdt, maar met terreur tegen IsraŽl.

De profetieŽn in de Bijbel gelden voor velen niet meer, maar Gods Woord maakt goed duidelijk hoe het de vijanden van ďde kinderen van IsraŽlĒ zal vergaan. ďZij zullen vernietigend verslagen wordenĒ.

Jesaja 41:11 Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande, de mannen die u bestrijden worden als niets en komen om.

Psalm 124:1-2-3-4-5 Ware het niet de Here, die met ons was, zegge nu IsraŽl. ware het niet de Here, die met ons was, toen mensen tegen ons opstonden. dan hadden zij ons levend verslonden, toen hun toorn tegen ons ontbrandde, Geprezen zij de Here, die ons niet overgaf ten buit aan hun tanden! Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Waar Gods Woord wordt afgewezen, komen demonische geesten de plaats innemen en ontstaat de dwaling. De wereld is druk bezig om het geloof in de God van IsraŽl volledig uit te bannen en men heeft er alles voor over om tot eensgezindheid te komen voor hun mondiale strijd tegen IsraŽl. Maar de haters van IsraŽl trekken uiteindelijk allemaal aan het kortste eind, want wie IsraŽl haat, haat ook de God van Abraham, Isašk en Jakob, en dus ook Gods Zoon Jezus Christus. God heeft alles onder controle. God is altijd de handelende, ook wanneer het er naar uitziet dat de vijanden de overwinning behalen. De Bijbel zegt dat "God een dwaling stuurt" naar mensen die de waarheid van de schrift ontkennen en IsraŽl en het Joodse volk bestrijden. Blind voor de waarheid, blind voor IsraŽl als volk van de Here God en ook blind voor het Heil in en door de Here Jezus. Een ieder die zich schuldig maakt aan het vervloeken van Gods volk kan er verzekerd van zijn dat er een tijd zal komen waarin de Here rekenschap zal vragen voor hun optreden. In het boek "The war of Western Europe against IsraŽl" gaan de schrijvers Joseph en Arie Carmi ervan uit dat God een oordeel zal uitspreken over het hoogmoedige en arrogante Europa voor de schandelijke houding t.o.v. Gods volk. Er zal een catastrofe losbarsten, omdat het merendeel van de mensheid meent de God van IsraŽl te kunnen uitschakelen en afgoden te kunnen dienen. Ook wanneer in de nabije toekomst zo ongeveer de hele wereld zich tegen IsraŽl zal keren, zal IsraŽl niet alleen zijn. In DaniŽl 12:1 staat dat de engelenvorst MichaŽl zich voor het grote nood verkerende IsraŽl zal inzetten.

Bronnen: Middle East Newsline,  13 juni en 2 juli 2006. http://www.makfax.com 1 juli 2006. Arutz 7 Editor,  4 juli 2006.Jerusalem newswire 17 april 2006.

Laatste wijziging op: 23-08-2006 14:50