ELCHANAN | Gastenboek | REAGEREN ?? | Joodse vluchtelingen | Yeshua en het midden oosten conflict | zonder kleur van de media | Nieuws rechtstreeks uit Israël | Valse berichtgevingen over Israël | De moefti van Jeruzalem. | HOE LANG NOG .............. | WIE ISRAEL HAAT......... | CHAOS ! | SAMARIA en JUDEA | Het geheime wapen van Israël | Messiaanse profetieën | Bezette gebieden ?? | Islam en Christendom | Liegen in de Islam | Uw Volk is mijn volk. | Israël: Vrede of het einde ? | De laatste dagen. | De Thora | De Thora 2 | De boodschap in de Tenach | FOTO'S RONDOM JERUSALEM | Interessante links | Palestina. (studie) | Bruiloft te Kana (studie) | Kerstfeest (studie) | Chanuka (studie) | Joodse identiteit van de gemeente (studie) | De Naam YESHUA (studie) | Wekenfeest - Pinksteren (studie) | waarom strijd in Midden Oosten ? | Terrorist vindt Jezus | 2 + 2 = 4 | Wat God echt wil..... | Wees eerlijk !!! | Wat met de toekomst ? | Geen tijd voor Yeshua | De Nederlandse media en Israël | De strijd is begonnen.... | Verzoening tussen Jood en Arabier | Identiteit van de palestijnen. | Israël liefhebben vanuit Gods hart. | HIEP HIEP HOERA ??? | Zicht op onze Joodse wortels | De namen die Israël vormen. | HOEZO BEZETTING ? | De roep van de Sjofar | JAHWE en allah dezelfde ?? | Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde | Het islamitisch geloofsdogma | God is één ; Adonai Echad ! | Poeriem / Najaarsfeesten. | The passion of CHRIST | Messias belijdend jodendom. | De tranen van Jezus | Politiek of Bijbels Zionisme ? | Slippendragers van satan | Hitler en Israël | Bief aan minister Bot | De Kruisiging | Speciaal voor jou !! | Terreur ?!? | De islam | Israël en Europa | Arafat is dood....nu eindelijk de waarheid | tekenen der tijden | Sabbath vieren | PROFETISCHE TEKENEN | De les der geschiedenis.

 

Hoelang nog zullen de Israelhaters juichen?

 Door: Franklin ter Horst

De anti-Israel propagandamachine hield op zaterdag 22 juli een demonstratie in Amsterdam.  De meute droeg vlaggen mee van de islamitische terreurbewegingen Hezbollah en Hamas, foto's van Hezbollah leider Nasrallah, en er werden leuzen geroepen  als "Dood aan Israel" en "Joden, wees op je hoede, het leger van Mohammed rukt op".

Achter de Palestijnse vlag liep het 'grote licht' van de SP, het Tweede Kamerlid, Harry van Bommel (foto: op http://home.hetnet.nl/~fm-ter-horst/Uit%20het%20nieuws%2028-07-2006.htm) 

Deze Van Bommel vindt dat de terroristische Hamas-regering - wiens handen druipen van het bloed van onschuldige Israelische burgers -als democratisch gekozen bestuursorgaan door Nederland moet worden gerespecteerd. Het onweerde plotseling in Amsterdam en de regen viel met stromen uit Gods geschapen hemel.

Op de weblog van Leon de Winter van 21 juli 2006, staat een commentaar over de onzinnige uitspraken van Van Bommels grote baas Jan Marijnissen onder de titel "Jan Marijnissen, goedprater van jodenhaters". De Winter schetst een uitstekend beeld van deze figuur. Klik op: http://www.elsevier.nl/weblog/weblog_mainpage.aspx?weblogId=4&knooppunt=1103

De sympathie voor de islamitische terreurbewegingen woekert als een kankergezwel.  Verschillende staten, waaronder Europese maar ook diverse links georiënteerde politieke partijen en groeperingen , ieder uit eigen motieven, steunen het moslimterrorisme openlijk als middel om Israel te demoniseren. Wij leven in een wereld waarin massamoordenaars worden aanbeden. Jan Marijnissen was ooit een enthousiast aanhanger van de Chinese leider Mao, de man die naar schatting 50 miljoen mensen heeft laten vermoorden.

E鮼SPAN>  voor 驮 verschijnen de Israelhaters voor het voetlicht om hun afkeer van de Joodse staat te etaleren. Gretta Duisenberg zei razend te zijn over de aanvallen door Israelop Libanon. Op vrijdag 14 juli zei ze dat het nu meer dan ooit tijd is dat de EU en individuele lidstaten ingrijpen en Israel tot de orde roepen. "Zij moeten Israel dwingen alle 33 VN-resoluties die het land aangaan, uit te voeren en gehoor te geven aan het vonnis van het Internationaal Gerechtshof. Ook moet Israel genoegdoening geven aan de 'slachtoffers'."  Duisenberg zegt niets te begrijpen van de uitspraken van onder meer George Bush en Condoleeza Rice, dat Israel het recht heeft zich te verdedigen. "Tegen wie en tegen wat dan, vroeg zij zich af"   Ze geeft er steeds opnieuw blijk van geen enkele historische kennis over het Midden-Oosten te bezitten en blijkt met deze uitspraak zelfs volledig onkundig van de huidige situatie in deze regio. Gretta Duisenberg  zegt dat de expansiedrift van Israel het hoofdprobleem is en dat dit een bedreiging vormt voor de wereldvrede." Wat Israel doet is een oorlogsdaad, een daad tegen het internationale recht."  Mevrouw  vindt dat er een tribunaal moet komen om de verantwoordelijken te berechten.

De actualiteiten rubriek Nova liet voormalig minister van BZ Hans van den Broek weer eens opdraven. De na zijn politieke carriëre al snel in de vergetelheid geraakte Van der Broek pakte deze gelegenheid gretig aan om Israel weer eens flink te schofferen. Zich gedragende wijs te zijn  beschuldigde hij Israel ervan de grote boosdoener in het Midden Oosten te zijn, een uitspraak waarmee deze figuur opnieuw bewijst over een zeer selectief geheugen te beschikken. Het onderwerp ging over Hezbollah, maar Van den Broek bracht het gesprek al snel op Gaza, en daarna op de 'bezetting' van  'Palestijns'  land, de nederzettingen en de muur (anti-terreurhek) waar volgens hem de internationale gemeenschap middels sancties tegen zou moeten optreden. Van den Broek  meet al jaren met twee maten door alle schuld bij Israel neer te leggen. "Het radicaliseren van de Islam heeft alles te maken met Israel en de 'Palestijnen' ", aldus Van der Broek. Enerzijds noemt hij Israel acties buitenproportioneel (een veel gehoorde kreet de laatste weken), maar anderzijds mogen de 'Palestijnse' terreurbendes en Hezbollah handelen alsof het oorlog is. Ook hekelde hij de ophef die wordt gemaakt over de ontvoerde Israelische korporaal in Hamas 'satan'. De arrogantie en hoogmoed druipen ervan af en met trots en zelfvoldaanheid stelt  Van der Broek in zijn blinde eenzijdigheid, Israel onomwonden verantwoordelijk voor het geweld in het Midden Oosten.

In het programma met het Oog op Morgen op zaterdagavond 15 juli, was anti -Israelpropagandist Robert Soeterick te gast om over de escalatie in het Midden-Oosten te discussiëren. Volgens deze figuur is er slechts sprake van een volgende fase in een al lang gaande oorlog van Israel tegen zowel Libanon als de 'Palestijnen'. Hij zegt dat de oorzaak, of zelfs de aanleiding voor de huidige escalatie absoluut niet bij de terreurbeweging Hezbollah gezocht moet worden. Hij noemde dat Israelische propaganda. Soeterick noemde Israel en de VS  imperialisten die verzetsstrijders die voor hun rechten opkomen terroristen noemen.

De in België en Nederland bekende moslimextremist Dyab Abou Jahjah,  voormalig oprichter en leider van de Arabisch Europese Liga (AEL) is naar Libanon vertrokken om zijn vrienden van Hezbollah te helpen bij de terreur tegen Israel. Op de website van de AEL (Engelstalige versie) stond een afscheidsbrief waarin hij aangeeft dat de tijd van praten en schrijven voorbij is."Palestina bloedt, Libanon bloedt, de hele Arabische wereld bloedt. Ik wil nu bij mijn mensen zijn. De zionisten krijgen ons niet op de knieën.  Ze kunnen onze wegen en vliegvelden verwoesten, onze kinderen doden, maar onze spirit niet". Deze figuur heeft bekendheid genoten vanwege zijn uitspraken als   "Als autochtonen het hier niet bevalt moeten ze maar emigreren".  Hij zei ook de oplossing te hebben gevonden voor het Israelisch -'Palestijns' probleem: "Israel moet verdwijnen en het zionisme moet van de aardbodem worden weggevaagd." In HP/De Tijd van 29 november 2002 noemde hij Israel een kolonisator, een eigen  'volk'  democratie, een apartheidsregiem en een staat die gebaseerd is op onrecht, die door onderdrukking en etnische zuivering is gecreëerd. Ook zei hij vóór 'Palestijnse' zelfmoordaanslagen te zijn.

Eén van zijn extremistische vriendjes zei: "zolang die zionistische kakkerlakken denken dat ze ongestraft kunnen roven, onderdrukken en moorden, zullen zij noch in eigen land, noch daarbuiten weten wat het is om veilig te leven."  Jahjah hangt een bloedtheorie aan die automatisch leidt tot racisme, uitmondend in terreur. Hij hitst doelbewust en gewetenloos de gemoederen op tegen Israel.  De Amsterdamse Universiteit gaf hem al eens het podium en de microfoon om zijn onfrisse ideeën te propageren. Actualiteiten rubrieken en linkse politieke partijen stonden in de rij om hem te ontvangen, en hem de gelegenheid te bieden zijn fascistische denkbeelden te propageren.

Onlangs verscheen deze afbeelding op de AEL site met het onderschrift: "Eindbestemming van elke zionist" (foto op : http://home.hetnet.nl/~fm-ter-horst/Uit%20het%20nieuws%2028-07-2006.htm)

Allen die kiezen voor ontkenning van Israls bestaansrecht in hun door God gegeven aloude thuisland, kiezen voor de leugen waardoor de verwoestende duisternis, vrij spel heeft in hun hart.  

 Psalm 68:36 Geducht zijt gij, o God, uit uw heiligdom;Hij, Isral's God, verleent sterkte en volheid van kracht aan zijn volk. Geprezen zij God!

Laatste wijziging op: 23-08-2006 14:50